Vārds direktorei

 

Ventspils 2. vidusskola uzsāka darbību projektā

“Kods:L.A.U.K.I”

no 4. oktobra 2022.gada līdz 4. aprīlim 2023.gadam,

ko organizē Britich Counsil, LBTU un

LBTU Mūžizglītības centrs.

Ko iegūsim darbojoties šajā projektā?

1. Izpratni par lauku dzīves stilu un vērtībām, dažādām uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijā, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus, veicinot kritisko domāšanu un medijpratību.

2. Uzzināsim par digitālā mārketinga iespējām lauku uzņēmējdarbības un dzīvesveida popularizēšanai jauniešu auditorijās pilsētā.

3. Iemācīsimies un veidosim reklāmas , video katram projektā iesaistītajam uzņēmējam.

Nākošā tikšanās 19. oktobrī vebinārā “Video satura izstrādes, nozīme, scenārijs, režija un tehniskā izpildījuma plāns.

Uz tikšanos!

 

Dalība projektos

Starptautiskais Centrālā Baltijas jūras reģiona  programmas projekts “Laužot stereotipus”


IZM un fonda “Plecs” projekts “EMU skola”


ESF projekts Nr.8.3.2.2./1/1/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

ESF projekts Nr.8.3.4.0./1/1/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

“Junior Achievement Latvija” dalībskola

“DigiYOUTH” dalībskola  (Latvija, Igaunija, Somija)

Nordplus “Junior” digitālo un mobilo tehnoloģiju izmantošana mācību darbā (Latvija, Igaunija, Islande)

ESF projekts Nr.9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī

Labbūtības ceļakarte skolā

       Skola īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

       Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācībās, izstrādājot labbūtības ceļakarti un stiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci.

      Īstenojot labbūtības projektu tiks organizētas izglītojošas nodarbības ar kouču, pasākumi fiziskās un mentālās veselības stiprināšanai, lai veidotu pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

      Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu.