Atbalsta personāls

Ventspils 2. vidusskolas atbalsta dienests

 

  1. Agita Lauska – psiholoģe
  2. Marija Davidovska – sociālā pedagoģe
  3. Margarita Marcinkeviča – bibliotekāre
  4. Žanna Kisļicina – medmāsa
Ventspils 2.vidusskolas atbalsta personāla e-pasta adreses:
 
Skolas medmāsa Ž. Kisļicina
 
 
[email protected]
 
Bibliotekāre M. Marcinkeviča
 
 
[email protected]
 
Psiholoģe A. Lauska
 
 
[email protected]

 

Sociālā pedagoģe M. Davidovska

 

 

[email protected]