Atbalsta personāls

Ventspils 2. vidusskolas atbalsta dienests

 

  1. Agita Lauska – psiholoģe 

  2. Marija Davidovska – sociālā pedagoģe

  3. Alla Timofejeva – logopēde

  4. Margarita Marcinkeviča – bibliotekāre

  5. Žanna Kisļicina – medmāsa

Ventspils 2.vidusskolas atbalsta personāla e-pasta adreses:

 

Skolas medmāsa Ž. Kisļicina

 

 

[email protected]

 

Bibliotekāre M. Marcinkeviča

 

 

[email protected]

 

Psiholoģe A. Lauska

 

 

[email protected]

 

Sociālā pedagoģe M. Davidovska

 

 

[email protected]