Par skolu

Ventspils 2.vidusskola dibināta 1945. gadā


Skolā strādā 57 pedagogi


Audzēkņu skaits: 491


Skola akreditēta līdz 18.10.2024.g.

Skola īsteno  izglītības programmas:

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma – kods 21011121;
  • Pamatizglītības programma – kods 21011111;
  • Vispārējās vidējās izglītības programma – kods 31016011
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015621;
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem traucējumiem – kods 21015821;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015621;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – kods 21015521;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods 21015821;

 Skolas misija

       Nodrošināt izglītojamajiem drošu un mācību vielas apgūšanai piemērotu atmosfēru, kā arī gādāt par tikumīgas un daudzpusīgas personības audzināšanu, izmantojot jaunas mācību metodes un modernās tehnoloģijas, sekojot pārmaiņām izglītības valstī un pasaulē.

Skolas vīzija

Skolas vērtības – godīgums, atbildība, gudrība, tolerance

Skolas darbības mērķis

    Mūsdienīga, vispārizglītojoša  skola, kas nodrošina katram skolēnam kvalitatīvu izglītību, atbilstoši spējām un  interesēm.

    Vide, kurā radīti labvēlīgi apstākļi tikumiskas personības izaugsmei, kura orientējas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, saglabājot savas tautas nacionālās vērtības.

Sadarbības partneri

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Ventspils Izglītības pārvalde

Ventspils Augstskola

Ventspils Digitālais centrs

Ventspils PII “Eglīte”

Ventspils PII “Zvaigznīte”

Tallinas Kesklinnas krievu ģimnāzija (Igaunija)

Tartu Annelinnas ģimnāzija ( Igaunija)

Valmieras 2. vidusskola

Daugavpils 10. vidusskola

Liepājas Liedaga vidusskola

Ventspils Sociālo lietu pārvalde