Olimpiādes

Aktuāla informācija par mācību priekšmetu olimpiādēm 2023./2024. mācību gadā:

  • Rīkojumi un norises kārtības par katru olimpiādi atsevišķi sagaidāmas līdz 15. septembrim, savukārt olimpiāžu programmas - līdz 2. oktobrim.

  • Šajā mācību gadā klāt nākušas jaunas olimpiādes:

    • Angļu valodas olimpiāde 4.-6. klasēm un 7.-9. klasēm, saglabājot arī olimpiādi 10.-12. klasēm;

    • Politikas un tiesību olimpiāde 10.-12. klasēm;

    • Krievu valodas olimpiāde 10.-12. klasēm;

    • Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.-6. klasēm, saglabājot olimpiādi 8.-9. klasēm un 11.-12. klasēm