Skolotāji

Klašu audzinātāji

1.a – Buņina Jeļena, 19.kab.

1.b – Skriņņikova Irina, 22.kab.

2.a – Diāna Grīnfelde, 20.kab.

2.b – Jekaterina Ivanova, 18.kab.

3.a – Volodina Ilona, 24.kab.

4.a – Gorina Jevgenija, 5.kab.

5.a – Rumjanceva Larisa, 21.kab.

5.b – Drakina Inara, 15. kab. 

6.a – Irina Ivanova, 14. kab.

6.b – Ināra Āboltiņa, 6.kab

7.a – Jaremčuka Natālija, 25.kab.

7.b – Sapronova Lilija, 33.kab.

8.a – Veikša Dana, 9.kab.

8.b – Malašonoka Natalija, 2. kab.

9.a – Goldberga Sandra, 34.kab.

9.b – Jakubčonoka Olga, 8.kab.

10.a – Kuranova Svetlana, 11.kab.

11.a – Tatjana Biktaševa, 13. kab.

12.a – Mihailovs Olegs, 12.kab.

12.b – Puhova Svetlana, 16.kab.

 

Mūsu skolotāji

Ināra Keiša – Skolas direktore
Linda Sokolovska – Latviešu valodas skolotāja 27. kab.
Ilze Gundare – Latviešu valodas skolotāja Sandra
Goldberga  – 
Latviešu valodas skolotāja 34. kab.
Ligita Vaļuka – Latviešu valodas skolotāja  1. kab.

Ināra Vīgule – Latviešu valodas skolotāja  29. kab.

Irina Ivanova – Latviešu valodas skolotāja  14. kab.

Diāna Grīnfelde – Latviešu valodas skolotāja sākumskolā  26. kab.

Brauna-Liniņa Aija – Latviešu valodas skolotāja sākumskolā  23. kab.

Valentīna Juščenko – Matemātikas skolotāja  16. kab.

Ļubova Jeļisejeva – Matemātikas skolotāja

Alla Kitajeva – Matemātikas skolotāja  3. kab.

Ābeltiņa Ināra – Matemātikas skolotāja  6. kab.

Jevgeņija Gorina – Matemātikas skolotāja 5. kab.

Svetlana Slobodjaņuka – Fizikas skolotāja  7. kab.

Olga Zaica – Fizikas skolotāja  7. kab.

Kristīna Paškēviča – Informātikas skolotāja  31. kab.

Maryna Hinko – Informātikas skolotāja  32. kab.

Svetlana Kuranova – Krievu valodas un literatūras skolotāja  11. kab.

Peredņa Rita – Krievu valodas un literatūras skolotāja  15. kab.

Tatjana Makejeva – Angļu valodas skolotāja  13. kab.

Don Kuklis – Angļu valodas skolotājs  4. kab.

Natālija Jaremčuka – Angļu valodas skolotāja  25. kab.

Nataļja Malašonoka – Angļu valodas skolotāja  2. kab.

Irīna Matvejeva – Angļu valodas skolotāja 

Silga Sviķe – Vacu valodas skolotāja  

Oļegs Mihailovs – Vēstures skolotājs  12. kab.

Aleksey Zolotov  – Mūzikas skolotāja  17. kab.

Dana Veikša – Bioloģijas skolotāja  9. kab.

Olga Jakubčonoka – Ķīmijas un mājturības skolotāja 8. kab.

Svetlana Puhova – Sporta skolotāja 

Ināra Drakina – Sporta skolotāja 

Jolanta Freimane – Ģeogrāfijas skolotāja  9. kab.

Jeļena Buņina – Sākumskolas skolotāja  19. kab.

Ilona Volodina – Sākumskolas skolotāja  24. kab.

Jekaterina Ivanova – Sākumskolas skolotāja  18. kab.

Irina Skriņņikova – Sākumskolas skolotāja  22. kab.

Larisa Rumjanceva – Sākumskolas skolotāja  21. kab.

Lilija Sapronova – Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja  33. kab.

Agita Lauska – Psiholoģe  9.a kab.

Alla Timofejeva – Logopēde  

Marija Davidovska – Sociālā pedagoģe