Skolas vadība

Skolas vadība

Administratīvo un sabiedrisko pienākumu sadalījums:
 • Direktore – Ināra Keiša,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622211
 • Direktores vietniece mācību darbā – Linda Sokolovska,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece mācību darbā – Ļubova Jeļisejeva, 
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264