Skolas vadība

Skolas vadība

Administratīvo un sabiedrisko pienākumu sadalījums:
 • Skolas direktors – Jānis Jēgers,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622211
 • Direktora vietniece izglītības jomā – Linda Sokolovska,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktora vietniece izglītības jomā – Ļubova Jeļisejeva,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktora vietniece audzināšanas un metodiskajā darbā – Alla Kitajeva,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktora vietniece izglītības jomā un IT darbā  – Maryna Hinko, 
  e-mail: [email protected]
 • Skolas saimniecības vadītājs – Andris Roģis,
  e-mail: [email protected]