Skolas vadība

Skolas vadība

Administratīvo un sabiedrisko pienākumu sadalījums:
 • Direktores p. i – Linda Sokolovska,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622211
 • Direktores vietniece mācību darbā – Ļubova Jeļisejeva, 
 • e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece audzināšanas un metodiskajā darbā – Alla Kitajeva,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece IT darbā  – Maryna Hinko, 
  e-mail: [email protected]
 • Skolas saimniecības vadītājs – Andris Roģis, 
 • e-mail: [email protected]