Projekti


Labbūtības ceļakarte skolā

       Skola īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu projektu “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

       Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji ir iesaistījušies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācībās, izstrādājot labbūtības ceļakarti un stiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci.

      Īstenojot labbūtības projektu tiks organizētas izglītojošas nodarbības ar kouču, pasākumi fiziskās un mentālās veselības stiprināšanai, lai veidotu pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

      Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros, saņemot valsts budžeta finansējumu.