Skolēnu ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) aizstāvēšana vidusskolēniem
Latvijas dzimšanas diena

Radošo darbu prezentācijas