Pārbaudes darbi

 2020./2021. m.g.

            

 VALSTS PĀRBAUDES DARBU NORISES LAIKI (aktuālā informācija)

 

Pārbaudes darbu grafiks

Septembris 

Oktobris

Novembris

Decembris

                                                                                   
         

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

                                                                            


2020./2021. MĀCĪBU GADA VALSTS PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS 

  

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā


Valsts pārbaudes darbi un eksāmeni 2020./2021. mācību gadā


 
 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti