Atbalsta personāls

 

Ventspils 2. vidusskolas atbalsta dienests

 

  1. Agita Lauska – psiholoģe 

  2. Marija Davidovska – sociālā pedagoģe

  3. Alla Timofejeva – logopēde

  4. Margarita Marcinkeviča – bibliotekāre

  5. Žanna Kisļicina - medmāsa

Ventspils 2.vidusskolas atbalsta personāla e-pasta adreses:


Skolas medmāsa Ž. Kisļicina[email protected]


Bibliotekāre M. Marcinkeviča[email protected]


Psiholoģe A. Lauska[email protected]


Sociālā pedagoģe M. Davidovska[email protected]

 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti