Galvenā

Kopā : 622
page : previous_img  101 / 104  next_img

18.novembris - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena

2014-11-17

“Muzicējam kopā”

2014-11-14

  Ventspils Mūzikas vidusskola, sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domes Izglītības pārvaldi un Ventspils Mākslas skolu rīko bērnu un jauniešu festivālu-konkursu “Muzicējam kopā”. Šis pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai. Festivāls veicina bērnu un jauniešu patriotisma jūtas, interesi par mūziku, audzina Dzimtenes mīlestību, lepnumu par savu piederību valstij.

    Pasākums notiek jau 8. reizi, un no paša sākuma ir iesaistīts mūsu skolas koris «Raduga». Koris bieži kļuva par konkursa uzvarētāju .

      Šajā gada festivāla koncerti-konkursi notika no 10.–14.novembri.

  Noslēguma koncerts 14.novembrī plkst. 17.00 Ventspils Jaunrades namā.

Vēstures dienas

2014-11-06

11.-14. novembrī mūsu skolā notiks „Vēstures dienas”.

Visi pasākumi tiek veltīti Latvijas neatkarības pasludināšanas dienai.

Aicinām visus aktīvi piedalīties pasākumos!

Pasākumu plans.

Rudens svētki

2014-10-23
                         

          23.oktobrī pirmskolas skolēni kopā ar vecākiem pār kalniņu pavadīja vasariņu un ar dziesmām, rotaļām un dejām sumināja rudentiņu ”Rudens svētkos”. Koncerta dalībnieki bija tērpti dažādu dārzeņu maskās. Pasākuma noslēgumā atzinības saņēma bērni un viņu čaklie palīgi, kuri piedalījās rudens ziedu un dārzeņu darinājumu izstādēs.  Rudens svētkus kopā ar bērniem svinēja arī  teātra grupa.                                                  

 

Vecāku diena Ventspils 2.vidusskolā

2014-10-23

        Vecāku diena Ventspils 2.vidusskolā jau uzskatāma par tradīciju. Šajā dienā Jūs varat tikties ar skolas vadību, ar sava bērna klases audzinātāju un  individuālajās pārrunās ar priekšmetu skolotājiem.

         Šogad vecāku diena notika ceturtdien, 23. oktobrī
no plkst. 17.30 līdz 19.00 skolā.

Uz tikšanos vecāku dienā!

Karjeras nedēļa 2014

2014-10-12
   

Karjeras nedēļa 2014
13. - 17.oktobris

  „Es būšu ... Vai zini, kas būsi Tu?”

   Sākotnēji 2012.gadā „Karjeras nedēļa” notika 5 pilsētās, 2013.gadā jau 11 pilsētās, bet šogad pasākums notiks vienlaikus 15 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Cēsīs, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Rojas novadā, Saldū, Ogrē un Alūksnē.
    Karjeras nedēļas mērķis ir palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties savām spējām, interesēm un iespējām atbilstošu izglītības ceļu un nākamo profesiju.
   Karjeras nedēļas laikā jaunieši varēs padziļinātāk izpētīt gan profesionālās, gan augstākās izglītības piedāvājumus, tikties ar uzņēmējiem, apzināt savas prasmes un talantus.
     Karjeras nedēļā aicināti piedalīties ne tikai visu vecumu skolēni, bet arī viņu vecāki.

                                     
Kopā : 622
page : previous_img  101 / 104  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti