Karjeras dzīve skolā

 

2020. 2021. m. g. 

 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/


 2019./2020. m. g. 

   2020.gada 24. februārī 2. vidusskolā 11. un 12. klases skolēniem bija iespēja piedalīties skolu programmu projekta “Dzīvei gatavs” ekonomikas lekcijā, kurā tika apskatīta tēma “Veikalu rentabilitāte”. Skolēniem  pielietoja zināšanas reālā darba vides situācijā un problēmas risinājumu ievirzēs. Lektore – Anna Jegorova, Baltic IT SAP system manager Rimi Baltic.


 

На изображении может находиться: 2 человека, в помещении На изображении может находиться: в помещении    На изображении может находиться: ночь и в помещении На изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, обувь и в помещении

     2019. gada 2. decembrī Ventspils 2. vidusskolā notika pasākums karjeras izvēles atbalstam ”Multimediju iespējas. Barjera””.

     Par mācību iespējām multimediju jomā  stāstīja un audzēkņu darbus demonstrēja  Liepājas MMDV komanda.

     Aicināti uz pasākumu bija visu Ventspils skolu interesenti pusaudžu un jauniešu vecuma grupā (8.,9 -11.kl.). Pasākums bija interesants un pārsteidzošs ar jauno Liepājas MMDV audzēkņu radošo ideju izpildījumu,  aicinošs jauniešus padomāt par savām prasmēm tagad un turpmāk.  

      Foto – Ēvalds Vanags(Liepāja,MMDV).


 

Karjeras nedēļa 2. vidusskolā.

    28.oktobrī Ventspils 2. vidusskolā viesojās Nacionālā Europass centra pārstāve Agnese Uzare, lai iepazīstinātu skolēnus un skolotājus ar Europass dokumentu kopumu, kas palīdz pēc kopīga standarta parauga vieglā un saprotamā veidā uzrādīt un apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas, zināšanas un darba pieredzi.
    Skolēni uzzināja, ka šī dokumentu forma ir ieviesta Eiropas Savienības un Eiropas Savienības sadarbības valstīs ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu kopš 2005. gada.
    A. Uzare demonstrēja kā izveidot Eiropass CV, lai tas būtu pārskatāms un darba devējam saprotams. Skolēni varēja iepazīties arī ar Eiropas Valodas pases dokumentu, kurā svešvalodu prasmes novērtējumu sniedz pats lietotājs.
    Pateicamies Agnesei Uzarei par klātienes iedrošinājumu apgūt Europass dokumentus, kas var kādam palīdzēt , neskatoties uz individuālu pieredzi un dažāda līmeņa iegūtajām zināšanām, mācību un darba nolūkā gan Latvijā, gan Eiropā. Pateicamies lektorei arī par atstātajiem uzskates materiāliem.

    

 


    17. 10. Ventspils 2. vidusskolā viesojās ciemiņi no Ventspils 4. vidusskolas- skolotāja, karjeras konsultante Aiva Belte un trīs audzēkņi no 9. klases.

    Skolēni pastāstīja par savu pavasarī veikto projekta darbu “Profesijas Ventspilī ”, rādīja prezentācijas, atbildēja uz jautājumiem. Ciemiņus uzmanīgi klausījās 7.,8.,9. klašu meitenes un zēni.

    Esam priecīgi par 4. vidusskolas skolēnu darbu.

На изображении может находиться: 7 человек, толпа и в помещении На изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, обувь и в помещении На изображении может находиться: 3 человека, люди стоят, обувь и в помещении


7. oktobrī Ventspils 2. vidusskolā viesojās  VNT personāla speciāliste Laila Saulīte, projekta “Dzīvei gatavs!” ietvaros.

9. un 12. klašu skolēni uzzināja, ka, darba intervijā  spēja par sevi pastāstīt pēc iespējas izsmeļošāk, paredzamās vakances rakursā, ir svarīga prasme. Dažāda tipa jautājumi,  dod iespēju Kandidātam kvalitatīvi parādīt savas prasmes, zināšanas, ambīcijas un personības iezīmes.

2019. gadā Ventspils pašvaldība irapbalvojusi VNT kā “Gada darba devēju” par sekmīgi īstenotu personālvadības politiku, kvalitatīvu pieeju darbinieku prasmju un motivācijas pilnveidošanā.

       


17.10. Ventspils 2. vidusskolas 11. un 12. klases jaunieši viesojās Ventspils Augstskolā, lai iepazītos ar iespējām palikt studēt Ventspilī.

Pēc ievadlekcijas  vidusskolēniem tika dota izvēle iepazīties ar studentu mācību darba uzdevumiem kādā no fakultātēm dažādās auditorijās.

Skola pateicas par iespēju sadarboties.

На изображении может находиться: 4 человека, люди сидятНа изображении может находиться: 2 человека, люди сидят, гостиная и в помещенииНа изображении может находиться: 2 человека, люди сидят и в помещении


16. oktobrī Ventspils 2. vidusskolā viesojās Sia "Aspired" (Ventspils Augsto tehnoloģiju parks) projektu speciāliste Egita Želve.

8. klašu skolēniem  tika dota iespēja uzzināt " Kā siltums ienāk mājā". Šķeldas svēršana, siltuma saglabāšanas paņēmieni caurulē- nelieli eksperimenti,

kas ļauj ielūkoties skolēniem SIA "Ventspils siltums" darbības jomās, padomāt par matemātikas, fizikas , ekonomikas zināšanu nepieciešamību darba plānošanas procesos.

  

  

No 7.-19. oktobrim  2019./2020. māc. g. Karjeras nedēļas Ventspils 2. vidusskolā


2018./2019 m. g.

"4. martā 2. vidusskolā viesojās Mg.paed., docente Inga BraslaMūsu viešņa ir EKA programmas  "Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika" direktore, tāpēc tika lūgta stāstīt par loģistikas specialitāti, tās iespējām karjeras veidošanā.  Auditorija - vidusskolas klašu skolēni- centās atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem ,par ko saņēma dāvanā pildspalvu. Pateicamies cien. I. Braslai par izpratni un iegūto informāciju."

 

 

 


 

 

Karjeras izglītības atbalsts vidusskolēniem.

    6.decembrī  Ventspils 2. vidusskolā  viesojās RSU vēstneses – studentes.  Jaunietes iepazīstināja ar RSUpamatstudiju programmām , studentu ikdienu, iespējām piedalīties apmaiņu programmās, atbildēja uz jautājumiem.   Daudzi skolēni ar interesi  skatījās un klausījās  sagatvoto prezentāciju, arī  vēlējās saņemt bukletus, lai  iedziļinātos un izpētītu   interesējošo studiju virzienu.

 


 

Divu Karjeras nedēļu cikls Ventspils 2. vidusskolā noslēdzās ar 12. klašu skolēnu – interesentu  piedalīšanos VA studentu mācību procesa vērošanā   nodarbībās:

 “Cilvēkresursu vadība” , “Elektronikas inženierijas projekts”. 

Karjeras pašvadības procesā pieredzes iegūšanai ir liela nozīme, jo 12. klašu skolēniem pienācis laiks izlemt, kurā augstskolā turpināt izglītību. Augstskolu apmeklēja 9 interesenti no abiturientiem. Pateicamies VA par atsaucību.

 


 

Skolotāja L. Vaļuka  ar 9. b klasi veidoja atklāto stundu “Nākotnes profesijas”, kuras ietvaros tika veikts karjeras atbalsts latviešu valodas stundā. Skolēnu darba grupas stāstīja un rādīja savus projektus, nākotnes inženierijas vīzijas, klases auditorija uzdeva jautājumus, veicot žurnālistu pienākumus. 9.b klases skolēni pierādīja, ka jauniešiem ideju loks ir pietiekošs, un nākotni viņi gaida ar interesi. 

 

 

 


 

Skolas TV tika demonstrēta 9.a klases skolnieces prezentācija “Viena karjeras diena mūsu skolā” , kurā jauniete piedāvā realizējamas idejas nākošās sezonas karjeras nedēļai. Anna ir ne tikai talantīga jaunā vijolniece, bet arī 2. vidusskolas skolēnu padomes prezidente. Arī Annai būs grūta izvēle , kur tālāk turpināt karjeras izglītību pēc 9.klases. Jebkurā gadījumā, Annas atsaucību varēs novērtēt tā mācību iestāde, kuru Anna izvēlēsies. 
“Iespēju tilts2018”- pedagogu forums.

     28. augustā Liepājas “Lielajā dzintarā” notika izglītības darbinieku forums “Iespēju tilts 2018”.  Ventspils 2. vidusskolu pārstāvēja Ligita Vaļuka (latviešu valodas skolotāja un skolas karjeras atbalsta koordinatore), kas dalījās pieredzē ar spilgtākajiem iespaidiem savu kolēģu kopējā sanāksmē. Konferences apmeklējuma galvenais mērķis bija  uzklausīt 11 pieredzes stāstus, no kuriem iedvesmoties un mācīties. Šis pasākums padarīja gaišāku un optimistiskāku jaunā mācību gada sākumu. Ligita uzskata, ka šī konference sasniedza savu mērķi. Jāmācās no stiprajiem, drosmīgajiem, un mums viņu ir pietiekoši!

     

    

 

 

 

 

 

 


2017.-2018. m.g.         

12.aprīli  2. vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “TehnoBuss – tehnisko profesiju iepazīšana”.

Piedalījās 7. un 8. klases skolēni. Skolēni uzzināja, kā strādā programmējamie CNC metāla apstrādes galdi, 3D printeris, mehānikas zobrati u.c.

 

12. aprīli 11.klasei bija nodarbība ar Erasmus+ jauniešu attīstības programmas dalībniekiem “Youth PROGRESS”, kuri iepazīstināja ar neformālās izglītības darba formām un aicināja jauniešus iesaistīties.

 

2017. gada 1. decembrī Ventspils 2. vidusskolā tika organizēts 

Karjeras atbalsta pasākums,

  uz kuru tika  aicināti mūsu pilsētas skolu  skolēnu komandu un skolotāju pārstāvji, lai  risinātu sarunas par tēmu   “Reklāma, dizains , māksla”. Pasākumu organizēja Ventspils 2. vidusskolas karjeras atbalsta  koordinatore Ligita Vaļuka.

 

Pasākuma atklāšana.

Dalībnieki bija Ventspils 2.vidusskolas, 4.vidusskolas, 6. vidusskolas, Valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Pārventas pamatskolas 9. klašu audzēkņu komandas ( pieteikšanās pasākumam bija brīvprātīga pēc uzaicinājuma saņemšanas). Komandu sastāvu veidoja skolēni, kas savās interesēs ir pietuvināti mākslai, arhitektūrai, dizainam, datorgrafikai u.c. .

      Skolas zālē komandas  izvietoja savus mājas darbus -  instalācijā veidots darbs, kurā ar reklāmas  dizaina  iespējām reklamēta kāda profesija, - kas pasākuma gaitā tika analizēti.  Analīzi veica pasākuma  īpašie viesi no Liepājas MMD vidusskolas - pasniedzēji un karjeras konsultants. Komandu mājas darbi veidoja interesantu mazu izstādi  . Pēc tam sekoja LMMD viesu prezentācija - gan vizuāls materiāls, gan stāstījums par savas skolas darbu un iespējām tur apgūt dažādas  radošas, ar mākslas virzieniem saistītas profesijas. Jaukā atmosfērā pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos un pers. kontaktu apmaiņu.

 

 

       Skolēnu darbi 

 

      

                              Skolēni stāsta  

      Pasākuma organizatore Ventspils 2. vidusskolas  Karjeras atbalsta  koordinatore L. Vaļuka pateicās skolām par dalību, kā arī  2. vidusskolas direktore Ludmila Volodina pateicās Liepājas MMD vidusskolai par atbalstu un vēlēja skolēniem būt laimīgiem savā nākotnes profesijā.

         

Liepājas MMD vidusskolas mācībspēki 

Pasākuma mērķis  - sniegt skolēniem iespēju iepazīt reklāmas  un dizaina mākslas u.c. mākslas žanru profesiju  apguves iespējas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, uzklausīt profesionāļu viedokli  un padomus par skolēnu izveidoto kompozīciju reklāmas dizaina žanrā- tika sasniegts.

Pasākuma noslēgums 

Ventspils 2. vidusskolaskarjeras atbalsta koordinatore L. Vaļuka.Karjeras atbalsta pasākums “Reklāma, dizains , māksla”


Karjeras nedēļa - 2017.

      Ventspils 2. vidusskolā no 16.10.- 20.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

      Tajā tika iekļauti pasākumi skolā, ekskursijas uzņēmumos, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Augstskolas apmeklējumi, sadarbība ar Jauniešu Māju, sadarbība ar izaugsmes treneri, nodarbība ar Aspired interaktīvajām spēlēm, jaunāko klašu muzejnodarbības un pamatskolas klašu skolēnu interešu un vaļasprieku apzināšana.     

      Karjeras tematiku skolotājai iekļāva arī savās stundās. Karjeras koordinatore L. Vaļuka rādīja atklāto stundu par karjeras atbalstu latviešu valodas un literatūras stundā. Karjeras tēmas tika iekļautas skolas tradicionālās ”Angļu valodas nedēļas” darbā.

      Atsevišķi momenti no karjeras nedēļas.

       Ventspils 2. vidusskolā karjeras nedēļa tika atklāta ar 30 minūšu akciju "Es zīmēju...". Skolēniem bija brīvprātīga iespēja piedalīties zīmēšanas procesā, imitējot mākslinieku vidi - 4. stāva gaitenis pārtapa "Mazajā Monmartrā"."

Angļu valodas stundās karjeras nedēļas tēmas savijās ar angļu valodas nedēļas uzdevumiem. Tas bija jauki! 

      

    

                 

Muzejnodarbības ļauj uzzināt ne tikai par amatu, bet arī pašiem radoši izpausties.

   

   

8.b klases  interaktīvā nodarbība ”Kā siltums nonāk jūsu mājā”

  

  

Seminārs 11. klasei  ar izaugsmes meistari Daci Siliņu. Meditatīvos uzdevumos, izrādās, cilvēks spēj aprobēt savus lēmumus, izvēles, vēlmes. 

   

  

   

  

Ventspils 2. vidusskolas Komanda “11-tie”  Orientēšanās spēlē Ventspils Augstskolā ieņēma 2 vietu.

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.