Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  89 / 102  next_img

jdfhjdhfdjfhdjfhdjkfh

2016-02-01

lkfgjifjgiodfgjdfk

Par veidiem, kā piereģistrēt bērnu 1. klasē

2016-01-28

     Bērnus 1. klasēs 2016./2017.m.g. iespējams reģistrēt divos veidos -  ierodoties izglītības iestādē personīgi  vai elektroniski. Izglītības pārvalde atgādina, ka reģistrācija sāksies 1. februārī plkst. 8.00.

 

Reģistrācija, ierodoties iestādē personīgi

Lai klātienē reģistrētu iesniegumu, pirms tā aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

Administrators bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē reģistrēs iesniegumu reģistrācijas žurnālā, norādot iesnieguma reģistrācijas datumu un laiku. Par iesnieguma iesniegšanu bērna vecākam būs jāparakstās reģistrācijas žurnālā.

Ja bērna likumiskais pārstāvis neuzrāda kādu no nepieciešamajiem dokumentiem, iesniegums netiks reģistrēts.

Elektroniskā reģistrācija

Lai iesniegumu reģistrētu elektroniski, neierodoties iestādē, bērna likumiskais pārstāvis nosūta iesniegumu uz skolas e-pasta adresi, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Uzmanību! Vērā tiks ņemts iesnieguma iesūtīšanas laiks, nevis elektroniskajam parakstam pievienotais laika zīmogā norādītais laiks. Atgādinām, ka vērā tiks ņemti tikai tie iesniegumi, kas tiks iesūtīti no 1. februāra plkst. 8.00.

Elektroniski iesniegtajam iesniegumam jāpievieno bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments

Administrators elektroniski saņemto iesniegumu izdrukās un reģistrēs reģistrācijas žurnālā.

Ja tiek konstatēts, ka elektroniski saņemtajam iesniegumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti, administrators, izmantojot iesniegumā norādīto kontaktinformāciju, aicinās iesniedzēju precizēt iesniegumu un/vai iesniegt nepieciešamos dokumentus. Iesnieguma reģistrācija tiek atlikta līdz brīdim, kad tiek novērstas iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos konstatētās nepilnības.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT!

2016-01-27

Sveicam Ventspils pilsētas

volejbola sacensību

3.vietas ieguvējas:

Viktorija Kapura  12.а

Anastasija Viņņicka 12.a

Nora Visocka  12.а 

Anna Zeļenkeviča  12.а

Katerina Žuravļova  12.а      

Veronika Čerņakova  11.a

Anna Markova  10.а

Sņežana Peļeņicina  10.b

2016-01-19

Sveicam pilsētas un novada  vēstures olimpiādes

1.vietas ieguvēju

 Ņikitu Karpuku

9.b kl.

un viņa skolotāju Oļegu Mihailovu!

2016-01-19

Olimpiāde.

2016-01-14

 

Šodien, 14.01., notiek pilsētas olimpiāde vēsturē.  Mūsu skolu pārstāvē Ņikita Karpuks, Jūlija Gurinoviča.

Kopā : 609
page : previous_img  89 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti