Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  71 / 102  next_img

2017-03-23

Картинки по запросу bilingvala apmaciba     

    Ventspils 2.vidusskolā sākot ar 23.03.norisināsies Latvijas Universitātes projekts "Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai" skolotāju - mentoru tālākizglītības kursā darbam bilingvālās izglītības kontekstā.

     Mācībās piedalīsies pārstāvji no divām skolām un pieciem dārziņiem.

     No Ventspils 2. vidusskolas piedalīsies 4 pedagogi.

2017-03-23

       21. martā 1.-2. klašu skolēniem notika ļoti neparasta sporta stunda. Tā bija veltīta futbolam.Stundu vadīja mūsu skolas absolvets-treneris A.Medvedevs.

      Skolēni izpildīja interesantas stafetes ar futbola bumbu, sacentās uz ātrumu un reakciju.Pēc tam viņi mācījās spēlēt futbolu.Spēlēja visi-gan meitenes, gan zēni.

     Katra klase saņēma diplomu par piedalīšanos, bet daži skolēni saņēma īpašu uzaicinājumu no trenera-sākt trenēties futbola nodarbībās un varbūt dienās kļūt par izciliem futbolistiem.

2017-03-21

Jau desmito reizi  cauri laika joslām visā pasaulē svinēs Zemes stundu.

     2017. gada 25. martā laikā no 20:30-21:30 ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība, valdība ir aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā.

     Ventspils 2. vidusskola aicina visus pievienoties Zemes stundai! Lai arī kur Tu būtu 2017. gada 25. martā 20:30 uz stundu izslēdz gaismu savā istabā, mājā, dzīvoklī!

2017-03-20

       Krievu valodas un literatūras nedēļas ietvaros mūsu skolā notika interesana spēle-kvests 5. klašu skolēniem par N.M.Karamzina daiļradi.

    Šajā gadā šim brīnišķīgajam rakstniekam, dzejniekam un vēsturniekam paliek 250 gadu! N.M.Karamzina daiļrade vienmēr ir piesaistījusi ar savu neparastumu, sarežģītību...Tieši tāpēc krievu valodas un literatūras skolotāji piedāvāja 5. klasēm pastrādāt a N.M.Karamzina pasaku”Daiļā cariene un laimīgais Karls”. Jo grūtāks bija teksts, jo pieauga lielāka interese par uzdevumiem, kuri tika piedāvāti skolēniem. Piektklasniekiem nācās “palauzīt” galvu : izmēģināt sevi aktieru lomā(inscinēt pasakas epizodes), iejusties mākslinieku-noformētāju ādā, un pat iztēloties sevi kā pašu N.M.Karamzinu!(izdomāt pasakas turpinājumu!)...

    Skolēni tika galā ar uzdevumu!!! Cik interesanti viņiem bija meklēt atslēgas vārdus un ar kādu azartu viņi sāka pildīt uzdevumus!!! Kādi brīnišķīgi cari, carienes un Karli atdzīvojās uz skatuves!!! Tas bija brīnišķīgi! Īpašu paldies gribas pateikt arī skatītājiem. Ne katrs varēja kļūt par komandas daļu, bet katrs varēja atbalstīt savējos-5.a vai 5.b klasi!

(krievu valodas un literatūras skolotājas S.Kuranova un R.Peredņa)

2017-03-20

       15. martā Ventspils 2. vidusskolā notika tematiskā pedagoģiskā sēde"Bilingvālā apmācība".Pedagogi apsprieda , kas ir paveikts 15 gados kopš bilingvālās apmācības ieviešanas, kā viss ir mainījies,noklausījās direktores vietnieces audzināšanas darbā A.Kitajevas sagatavoto materiālu par bilingviem, par nepieciešamību mācīties bilingvāli, par bilingvālās apmācības iedalījumu.
       Otrajā pedagoģiskās sēdes daļā skolotāji dalījās savā pieredzē, mēģināja grupās sagatavot bilingvālu stundu ,diskutēja.Paveikts tika ļoti daudz. Sēde noritēja draudzīgā un radošā atmosfērā.

Diagnosticējošo darbu dabaszinībās tiešsaistē.

2017-03-20

       Mūsu skola ir viena no 206 mācību iestādēm, kas 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās organizēja portālā Uzdevumi.lv.

       Kopumā digitālā formātā darbus kārtoja 5794 skolēni no visas Latvijas.

   Diagnosticējošais darbs 6.klasēm sastāvēja no 30 uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti pirmie 18 testveida uzdevumi, tādējādi ietaupot laiku, ko skolotājs pavada darbu labošanā.          Daļēji automātiski tika labots 19.-24.uzdevums, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Ja skolēna atbildi sistēma neieskaitīja, tad skolotājam tā bija jāpārskata un jāpārliecinās, vai skolēna atbilde tiešām ir neprecīza vai arī viņš ir pieļāvis drukas kļūdu. Savukārt atbildes uz atvērtajiem jautājumiem darba 25.-30. uzdevumā tiešsaistē vērtēja pats skolotājs.

Kopā : 609
page : previous_img  71 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti