Galvenā

Kopā : 469
page : previous_img  28 / 79  next_img

2018-03-03

Фото Ventspils 2. vidusskola.26.02. Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā viesojās skolu vadība un metodisko komisiju vadītāji no Ventspils 2. vidusskolas, 3.vidusskolas un 6.vidusskolas ar mērķi iepazīties ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pieredzi metodiskā atbalsta sniegšanai pedagogiem bilingvālās izglītības īstenošanā.

Konferences tēma "Sadarbība kā problēmu risināšanas resurss pārmaiņu īstenošanā mazākumtautību skolās"

 


25-02-2018

Фото Ventspils 2. vidusskola.    Šonedēļ 2. vidusskolā klases stundās notika Starptautiskā tiešsaistes konkursa “Olimpis” dalībnieku sveikšana un apbalvošana. No mūsu skolas ar dažādu valstu izglītības iestāžu audzēkņiem vairāk nekā 145 000 cilvēku konkurencē sacentās 119 skolēni, demonstrējot zināšanas krievu un angļu valodā, matemātikā, informācijas tehnoloģijās, bioloģijā un dabas zinībās, ģeogrāfijā, vēsturē un fizikā. Visi dalībnieki saņēma apliecinājumus vai diplomus, bet 18 uzvarētāji – arī medaļas. No konkursa organizētājiem katram skolēnam tika piešķirta pildspalva, bet no skolas – krāsainā mapīte. Tie, kas piedalījās lielā uzdevumu skaitā, no skolas saņēma arī lineālus, bet medaļu ieguvējiem uzdāvināja blociņus. Pieci klašu audzinātāji saņēma papīra pakas par vislielāko dalībnieku skaitu no klases. Apsveicam! Konkursa mērķis bija paaugstināt mācīšanās motivāciju un interesi par dažādiem mācību priekšmetiem.

2018-02-24

Sveicam pilsētas un novada ķīmijas olimpiādes laureātus!

Alans Juskovičs 9.b kl. –

atzinība

Viktorija Goliškina 12.a kl. –

atzinība

Skolotāja    Olga Jakubčonoka

 

 


2018-02-16

       Šodien mūsu sākumskolas klases svinēja "Masļeņicu". Bērni piedalījās radošajās darbnīcās un izgatavoja putniņus, uz kuru spārniem pie mums steidzas pavasaris. Bērni risināja interesantus uzdevumus par Masļeņicas nedēļu, skatījās multiplikācijas filmas un apsprieda tās. Ar skolotāju palīdzību bērni sagatavoja aizraujošus priekšnesumus kopīgajam koncertam. Mūsu svētkos tradicionāli piedalījās arī topošajiem pirmklasnieki no bērnudārziem "Eglīte"' un "Zvaigznīte". Gribam pateikties mūsu vecākiem, kuri sagatavoja brīnišķīgus tērpus svētkiem, kā arī cienastus tējas dzeršanai.Mēs esam gatavi sagaidīt pavasari!Un jūs???

2018-02-10

Sveicam Ventspils pilsētas un novada ekonomikas olimpiādes uzvarētājus!

Dmitrijs Borodovskis 12.b kl. – 1.vieta

Jurijs Matvejevs 12.a kl. – 2.vieta

Melisa Kičigina 12.a kl. – 2.vieta

Arturs Teirumnīks 12.b kl. – 3.vieta

Skolotājs Oļegs Mihailovs

2018-02-10

Sveicam pilsētas un novada matemātikas olimpiādes (9.-12. kl.) uzvarētājus un laureātus!


Ņikita Karpuks, 11.a kl., - 1.vieta

Emma Nikolajenko, 12.b kl., - 2.vieta

Artūrs Ziemanis, 9.b kl., -  atzinība


Skolotājas: Alla Kitajeva, Anna Kačura, Ļubova Jeļisejeva

2018-02-08

Sveicam pilsētas fizikas olimpiādes uzvarētājus un laureātus!

Ņikita Karpuks, 11.a kl., - 1.vieta

Jūlija Gurinoviča, 11.a kl., - 2.vieta

Daniels Šuļga, 10.a kl., - 2.vieta

Kirils Oļeiņiks, 9.b kl., - 3.vieta

        Artūrs Ziemanis, 9.b kl., -  atzinība

                                                          Daniils Staruks, 9.b kl., -  atzinība

                                                                     Oļegs Jaremčuks, 9.b kl., -  atzinība

Skolotāja Svetlana Koļesņičenko

2018-02-06

2018.gada 31.janvārī Ventspils 2.vidusskolā notika Skolēnu zinātniski pētniecisko (ZPD) aizstāvēšana.

      Šajā mācību gadā 11.-12.klašu skolēni aizstāvēja savus darbus, kas 2 gadu laikā tika izstrādāti vairākās jomās:

     Vizuālajā mākslā mums bija iespēja iepazīties ar 12.klases skolnieces Anastasijas Aleksejevas pētniecisko darbu “Abstraktais ekspresionisms, ekspresionisms un Marks Rotko”, kurā autore pēta : kā M Rotko daiļrade var ietekmēt un ietekmē  skolēnu interesi par dažādiem mākslas veidiem. Darba tapšanā piedalījās arī 9.klašu skolēni, aizpildot anketas un veicot praktiskos uzdevumus. Darbu vadīja vizuālās mākslas skolotāja, Mg.ped. Lilija Sapronova.

    11.klašu skolēni Alekss Plūme; Jūlija Gurinoviča un Valērija Šļihtova ; Aleksandra Lifenko un Sofija Grīnvalde aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskos darbus  starp priekšmetu saikņu un izglītības kompetenču jomā, atbilstoši jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Latvijā. Šie darbi tika izvirzīti uz pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas notiks š.g. 20 februārī, tādēļ pagaidām darbu tēmas paliek noslēpumā. 11.klases skolēnus konsultēja matemātikas  skolotāja, Mg. ped. Alla Kitajeva.

 Novēlēsim veiksmi pilsētas konferencē!

 

2.vsk.direkt.vietn., skolēnu ZPD koord. L.Sokolovska.

Kopā : 469
page : previous_img  28 / 79  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

20.01.2020.-24.01.2020.

27.01.2020.-31.01.2020.

Ēdienkarte 5.-12. klasēm

20.01.2020.-24.01.2020.

27.01.2020.-31.01.2020. 

  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530