Galvenā

Kopā : 570
page : previous_img  2 / 95  next_img

2020-10-02

Skolotāju diena

    Pēdējās septembra dienās skolā bija jūtama īpaša gaisotne, kura liecināja par svētku tuvošanos – Skolotāju dienu. Oktobra pirmajā svētdienā mēs atceramies skolotājus – bijušos un esošos, lai pateiktos par viņu darbu, jo katram no mums ir savs stāsts par skolas gadiem.

     Daži citāti par skolotāju darbu:

“Pedagogs ir radoša profesija – reizē aktieris un režisors. Atraisīt bērnā dusošu radošumu spēj tikai radošs skolotājs ar elastīgu domāšanu, padagoģisko azartu un bērnu mīlestību”( R.Bebre);

“Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs”(Dž.Hetijs);

“Skolotājs runā nevis par visu grupu kopā vai kādu metodi, bet par to, ka viņiem ir tāds bērns! Viņi pamana cilvēkā brīnumu, individualitāti”(L.Gaile);

     “Skolotāja loma netiek reducēta uz zināšanu nodošanu “safasētā” veidā, tik un tik dienā. Radošs skolotājs ir pieaudzis cilvēks, kurš atrodas kopā ar bērniem, lai nodotu viņiem labāko, ka pašā ir.(Dž. Rodari).

!936. gadā K.Ulmanis teica: ,,Skolotājam ir jābūt ideālistam, skolotājam jābūt arī optimistam, un nevis pesimistam, jo skolotājam vajaga būt ļoti stipram savā ticībā savam darbam un uzdevumam. Bez šīs lielās ticības viņš nemaz nebūtu spējīgs savu darbu godam veikt un pildīt. Bet ticēt, varēt un no ticības enerģiju smelties – tas prasa lielu garīgu spēku, dažkārt pārcilvēcīgu spēku”. Vai šie vārdi nav aktuāli gandrīz pēc simts gadiem? Skolotāja atbildība  šajā laikā ne tikai ir dubultojusies, bet četrkārtojusies. Arī šogad pavasarī ārkārtējās situācijas laikā ļoti spilgti bija redzami tie profesiju pārstāvji, uz kuru pleciem gūlās situācijas neizmērojamā atbildība: mediķi, iekšlietu sistēmas darbinieki un skolotāji.

   2. oktobrī vecāko klašu skolēni bija sarūpējuši skolotājiem svētku sveicienu – tikai atbildot uz āķīgiem jautājumiem par skolas dzīvi, mums, skolotājiem, tika ļauts doties uz saviem mācību kabinetiem.

    Pēc stundām īpaša uzmanība tika veltīta jaunajiem skolotājiem, kuri šogad pirmo reizi savas darba gaitas sāk mūsu skolā: Alla Timofejeva, Ināra Ābeltiņa, Olga Zaica, Daria Arinina, Māris Plūmiņš un Andrejs Reselis. Izteiksmīgas runas konkurss, atjautības uzdevumi un tradicionālais jaunā skolotāja zvērests.

    Pagājušajā gadā Skolotāju dienas svētkos uzsākām jaunu tradīciju – pateikties skolotājiem, kuriem pedagoģiskā darba stāžs ir apaļie gadskaitļi. Šogad pateicāmies: Jekaterinai Ivanovai-5 gadi, Marinai Giņko – 10 gadi, Tatjanai Biktaševai – 15 gadi, Olgai Jakubčonokai – 20 gadi, Jeļenai Buņinai – 30 gadi, Ligitai Vaļukai – 40 gadi, Valentīnai Juščenko – 40 gadi.

   Pēcpusdienā skolotāji devās izbraukuma ekskursijā uz Talsu novada “Laumu dabasparku”, kur piedzīvojām patiesus pārsteiguma mirkļus no bišu dzīves. Vēlreiz  pārliecinājāmies par sakāmvārdu “Čakla kā bitīte”, “Kas nestrādā, tam nebūs ēst” patieso izcelsmi. Varam apgalvot, ka mūsu skolas skolotājiem vairs neradīsies izbrīns un jautājumi par medus burciņas dārdzību tirgū. Apjautām unikālo sakārtotību un kārtības ievērošanu dabā, kur cilvēkam nav nekādu tiesību šo lietu sakārtotību izjaukt, ja vien ir sapratne par līdzatbildību, jo cilvēks jau arī ir dabas līdzpilsonis. Noslēgumā izlietās īstā bišu vaska svecītes vēl kādu mirkli atgādinās par brīnišķīgo pēcpusdienu Talsu pusē.

    Šajā braucienā mūs loloja pati daba ar atvasaras samtainajiem saules stariem, kuri lēnām glāstīja Kurzemes rudenīgi daudzkrāsainos pakalnus, tikko uzartos laukus…

2020-10-01

Pastkartītes Eiropas Valodu dienā

          Katru gadu 25. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstis atzīmē Eiropas Valodu dienu. Ventspils 2. vidusskolas 10. klases skolēni vācu valodas stundās piedalījās eTwinning projektā “Deutschsprachige Postkarten – Europäischer Tag der Sprachen”, kur katrs izgatavoja pastkarti vācu valodā un iepazīstināja skolēnus no vairāk nekā 10 citām valstīm ar sevi, savu skolu, valsti un sveica visus Eiropas Valodu dienā. Ar lielu interesi un prieku skolēni lasīja saņemtās atklātnītes, kuras bija gatavojuši skolēni no Itālijas, Zviedrijas, Polijas, Turcijas, Somijas, Horvātijas un citām valstīm. Skolēni uzzināja interesantus faktus par citu valstu kultūru un tradīcijām, kā arī tā bija laba iespēja praktiski lietot savas vācu valodas zināšanas.

2020-10-01

2020-09-26

2020-09-26
     Lai attīstītu bērnu radošumu un intelektuālās spējas rotaļnodarbībās un ārpus tām, mūsu skolā notiek "Mazā pētnieka" nodarbības.
     Šodien, lai veicinātu 1.klašu skolēnos interesi par dabaszinībām, 7.a klases skolēni prezentēja eksperimentus un zinātniskus trikus.
     Arī turpmāk sākumsskolas skolēni pētīs un uzzinās apkārtējo pasauli, darbosies ar dažādām ierīcēm un galda spēlēm!

2020-09-26

Dzejas dienas 2020

     Var aizvērt acis un neskatīties nekur, bet pilnā balsī iekliegties: “Rudens!” Gaisā staigā vēsa sūnu un rudmiešu smarža, kas neredzama nāk no mežiem un sajaukdamās ar svaigi izrakņāto kartupeļu lauka miklumu dara dvēseli rāmu un pateicīgu. Rītā birzis un gāršas liesmo! Ziemeļrietenis pārskrējis pāri visam - sabangojis jūru, izvandījis vasaras pēdējās smaržas, izspūris, palss padebesis pārveļas pāri mežam… Rudenī ir labi, dzestrumu elpojot, klusēt un raudzīties tajā… Un liekas, ka valgi zeltainās sila smiltis sijājas cauri tavai dvēselei…

    Šajā nedēļā katra skolēna dvēseli mūsu skolā uzrunāja smalkā dzejas stīga tradicionālo Dzejas dienu ietvarā. Īpašs bija ceturtdienas noslēguma pasākums, kad vidusskolēni Rakstnieku alejā izveidoja dzejas ķēdi, kad skanēja viena vārsma pēc otras, lai priecētu ventspilniekus Tai pašā laikā saules pielietajā skolas pagalmā ieskanējās dzeja skolēnu, skolotāju un vecāku dzimtajās valodās: gruzīnu, baltkrievu, ukraiņu, krievu, uzbeku, latgaliešu ,čečenu, angļu,lietuviešu, vācu… Mēs apliecinājām, ka mūsu pasaules robežas ir nepārredzamas…

    “Valoda ir tā laipa, pa kuru sastopas gars ar garu, prāts ar prātu, cilvēks ar cilvēku, lai tie mājotu diezin cik tālu cits no cita.” ( Kronvaldu Atis)

    Pateicības vārdi visiem skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus un piedalījās Dzejas dienu aktivitātēs!

    Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un piedalīšanos pasākumos!

Ventspils 2. vidusskolas vadība

Kopā : 570
page : previous_img  2 / 95  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 Attālinātā mācību procesa plāns 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

 

SIA Neptuns rekviziti