Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  17 / 102  next_img

2020-05-06

Нет описания фото.


Godājamie vecāki un skolēni!

Vēlamies iepazīstināt ar jaunāko informāciju

par mācību darba norisi ārkārtējā situācijā:

   9. klašu skolēniem:

  • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs, noslēguma vērtējumi tiks izlikti līdz 26.05.2020.;
  • valsts pārbaudes darbi ir atcelti;
  • CE eksāmena kārtošana valsts valodā ir ģimenes izvēle ( ja skolēns vēlas noskaidrot savu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī, ja skolēns plāno pēc pamatizglītības iegūšanas uzsākt darba gaitas vai arī nepieciešams citu iemeslu dēļ);
  • līdz 11.05.2020. (ieskaitot) vecākiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu skolas vadībai par nevēlēšanos / vēlēšanos kārtot CE eksāmenu valsts valodā un iesniegt skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta;
  • CE valsts valodas rakstu daļa notiks 10.06.2020., mutvārdu daļa 10.06.2020. vai 11.06.2020.

      12. klašu skolēniem:

  • noslēguma vērtējumi jāizliek līdz 15.05.2020.;
  • obligāti jākārto 3 eksāmeni : svešvalodā , latviešu val., matemātikā;
  •  angļu valoda rakstu daļa - 02.06.2020.;

                       mutvārdu daļa 02.06.,03.06.vai 04.06.2020.;

vācu valoda rakstu daļa, mutvārdu dala – 03.06.2020.;

latviešu valoda – 09.06.2020.;

matemātika - 12.06.2020.

  • ceturtais eksāmens ir izvēles, par kura kārtošanu/nekārtošanu jāuzraksta skolas vadībai iesniegums līdz 08.05.2020. un jāiesniedz skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta.
  • mācību gads 12. klašu skolēniem ilgs līdz 07.07.2020.

 

Sekosim jaunākajai informācijai par eksāmenu norises gaitu!

Informēsim Jūs savlaicīgi skolas e-klasē un skolas mājas lapā.

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-05-04

На изображении может находиться: цветок        4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena!
   Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

  Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!

2020-05-02

2020-04-30

Godājamie skolotāji, skolēni un vecāki!

Šodien, t.i. 30.aprīlī,  notika izglītības ministres I.Šuplinskas un VISC vadītāja J.Catlaka preses konference par eksāmenu plānoto norisi 9. klašu skolēniem un 12. klašu skolēniem.

Izstrādātais variants tiks piedāvāts apstiprināšanai MK.

Saite uz konferenci https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/167507551278197/

Ventspils 2. vidusskolas vadība


2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-29

 

 

 

 

 Noslēdzies neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītais daiļrades konkurss skolēniem “Brīvība, mana un mūsu”

 

Atzīmējot Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadi, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu” un parādīt, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.

Konkursā, kas notika no 6. janvāra līdz 23. martam, piedalījās 243 dalībnieki no 24 Latvijas skolām. Tika iesūtīti 184 vizuālās mākslas darbi un 62 dzejas darbi.

Atsevišķi tika vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3., 4.–5., 6.–7., 8.–9., 10.–12. klašu skolēnu un skolu absolventu darbi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I grupas vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas (vecumā no 12 līdz 13 gadiem) un IV grupas dalībnieku (vecumā no 14 līdz 16 gadiem) darbi. Vizuālajā mākslā izpildītie darbi pēc autora izvēles drīkstēja būt grafikas, glezniecības, aplikācijas vai autortehnikas žanrā, vērtēti tika arī trīsdimensionāli un telpiski objekti. Jaunrade dzejā tika vērtēta pēc atbilstības tēmai un nolikuma nosacījumiem: temata radošā risinājuma, autora personiskās attieksmes un domas atklāsmes, kā arī valodas stila un oriģinalitātes.

Katra vecumposma trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

4. – 5. klašu grupā 2. vietu Milana Odincova un Sofija Bezrukova no Ventspils 2. vidusskolas.

10. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Jekaterina Krupnova no Ventspils 2. vidusskolas.

2020-04-29

Lietas dzīvo laikā. Laiks dzīvo grāmatās. Laiks paliek grāmatu bezgalīgajos plašumos.

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, 23.04.2020. mūsu skola nolēma turpināt tradīciju- organizēja “Dienu ar grāmatu”,  veltītu Vispasaules grāmatu dienai un autortiesībām, kuru pasludinājusi UNESCO.   Mēs atsaucāmies uz ANO aicinājumu “Tajā laikā, kad visā pasaulē vairums skolu ir slēgtas, un  cilvēki lielāko daļu laika pavada mājās, ar izolāciju var cīnīties lasot, tā nostiprinot saites ar cilvēkiem un paplašinot zināšanas, stimulējot mūsu prātus un kreativitāti. “

Pateicoties video materiāliem, prezentācijām un rūpīgi izvēlētiem tekstiem trīs valodās(krievu, latviešu un angļu), 1.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar grāmatu vēsturi, piedalīties erudīcijas viktorīnā, izvēlēties piedāvāto lasīšanas un rakstīšanas stratēģiju, kā arī iesniegt darbus radošo darbu izstādei.  Piemēram, 1.-4. klašu skolēni veidoja grāmatzīmes origami tehnikā, bet 5.-6.kl. gatavoja mini-grāmatiņu virtuālā vietnē pudlet.com

10.-11. kl. apguva lasīšanas un rakstīšanas   stratēģiju  angļu valodā, ieguva iemaņas pārstrukturēt zinātnisku tekstu. Šīs iemaņas skolēniem noderēs ne tikai mācību stundās skolā, bet arī ārpus skolas. Mūsdienās informācijas plūsma ir ļoti apjomīga, tāpēc katram ir jāmāk “atlasīt graudus no pelavām.”  

7.-8.kl. un 10.-11. kl. uzzināja , ko domā par lasīšanas nepieciešamību  zinātnieki , kā arī piedalījās diskusijā, kurā izteica savu viedokli par tradicionālo grāmatu un analogu elektronisko grāmatu.

Priecē tas, ka lielākais vairums uzskata - daiļliteratūras lasīšana ir svarīga. Lūk, daži skolēnu izteikumi:

 «… ибо книги развивают в людях духовность и фантазию, помогают им научиться мыслить и понять мир.»

« … хорошая книга - повод задуматься о чём-то важном.»

« …Во многом книги формируют наше мировоззрение, идиалы и направление стремлений каждого человека.»

«…Благодаря чтению мысли человека приводится в порядок, человек начинает думать более масштабно.»

«… книги дают человеку свободу и безграничное пространство для его фантазии или идей.»

Nav iespējams parādīt visus skolēnu izteikumus, bet ar pārliecību var teikt, ka tie vēl un vēl apliecina Džima Rona vārdus: “Atcerieties: to, kas jūs esat, nosaka tas, ko lasāt”.

Sakumskolas skolēnu  radošo darbu galerija

5. un 6. klašu radošo darbu galerija

Kopā : 609
page : previous_img  17 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti