Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  16 / 102  next_img

2020-05-18

2020-05-12

 

2020-05-12

Godājamie skolotāji, skolēni un vecāki!


Ar jaunākajām Valsts izglītības satura centra aktualitātēm var iepazīties šajā saitē: 


https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200511.shtml

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-05-08

2020-05-06

Baltā galdauta svētki

     5.maijā visi  Ventspils 2.vidusskolas  skolēni piedalījās  klases audzināšanas stundā, kura bija veltītā Latvijas otrajai dzimšanas dienai. Skolēni skatījās prezentācijas, video par Baltā galdauta svētkiem, klausījās dziesmas par dzimto zemi pie Baltijas jūras, atkārtoja mūsu valsts vēsturi un tradīcijas piedaloties viktorīnās,  atbalstīja dažādas aktivitātes: atzīmēja uz Latvijas kartes vietas, kuras apmeklēja, kad bija iespēja ceļot, rakstīja sacerējumus un zīmēja, piedalījās sarunās un flešmobā.

    Paldies mūsu skolas klašu audzinātājiem, vēstures skolotājam un sākumskolas latviešu valodas skolotājiem par iespēju atzīmēt 30 gadus kopš tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. 

2020-05-06

      Kamēr mācību process notiek attālināti, Ventspils 2.vidusskolā turpinās metodiskais darbs. Lai nezaudētu skolotāju sadarbību, atbalstītu viens otru, aprīlī skolas pedagogi organizēja ieinteresēto klubiņu- mācīšanās grupu pēc labprātības principa.

      Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar piemēriem no citu skolotāju prakses un dalīties savā pieredzē, jautāt un atbildēt uz jautājumiem, iesaistīties diskusijā. Priecina tas, ka nodarbības skolotāji apmeklēja ļoti aktīvi.

      Katras tikšanās videokonference bija veltīta konkrētiem tematiem:

9.04.2020. Mācību stundu sasniedzamais rezultāts. Atgriezeniskā saite mācību stundā un refleksija.

Kā formulēt SR, organizēt attīstošo AS, kā savas zināšanas izmantot šodienas mācību situācijā?  Ļoti konkrēti tika runāts par sasniedzamo rezultātu, snieguma kritērijiem un atbilstošo atgriezenisko saiti , balstoties uz valodas stundām. 

23.04.2020. Skolēnu snieguma kritēriji, snieguma līmeņa apraksts (SLA). Ko nozīmē domāt par savu mācīšanos?

Skolotajiem, pēc pieprasījuma, bija iespēja izskatīt šos jautājumus balstoties uz literatūras stundām.

30.04.2020. Mācību process, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana attālinātas mācīšanas procesa gadījumā.  Skolotāji iepazinās ar dažādām atgādnēm, refleksijas paņēmieniem, lai palīdzētu skolēniem mācīties plānot savu darbu un novērtēt procesu un tā rezultātus.

     Tepat skolotāji iepazinās ar 12 laba pedagoga kritērijiem, pēc mūsdienīgu cilvēku uzskatiem.

     Un viens no tiem skan šādi: “Labs skolotājs ir neizdedzis skolotājs!» Tādas pozitīvas tikšanās  ir viena no iespējam būt komandā, nepazaudēt saikni ar kolēģiem un skolas atmosfēru, atbrīvoties no ikdienas rutīnas.

Kopā : 609
page : previous_img  16 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti