Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  11 / 102  next_img

2020-09-01

                                     Sveika, skola!

   Tik satraucoši visi gaidījām 1. septembri – Zinību dienu! Skola atdzīvojās, jo to pieskandināja bērnu balsis. Diemžēl šoreiz nevarējām sapulcēties visi kopā, bet Zinību dienas prieku svētku pasākumā izbaudīja 1. klašu, 5. klašu, 9. klašu, 10. klašu un 12. klases skolēni ar saviem klašu audzinātājiem. Patiess prieks bija dzirdēt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja A.Lemberga un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas I.Tamanes atzinības vārdus par kolektīva paveikto un laba vēlējumus jaunajā mācību gadā.

     Klātesošos aizkustināja rūpīgi sagatavotā pirmklasnieku uzstāšanās un 12. klases dziesma par skolu. Pēc svinīgā pasākuma skolēni devās uz klases stundu, taču vecāki savus bērnus gaidīja fotosesijai skolas pagalmā.

     Pārējo klašu skolēniem šodien bija paredzēta klases stunda mācību kabinetos, kur izbaudīja tikšanās prieku pēc pusgada neredzēšanās ar saviem klasesbiedriem un klašu audzinātājiem.

     Pateicības vārdi visiem skolotājiem un skolas tehniskajam personālam par ieguldīto darbu, lai 1.septembrī mūsu skolā būtu svētki!

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-09-01

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-28

                                              Godājamie vecāki!

Aktuāla informācija par mācību darba organizāciju no 01.09.2020.

Ar izstrādāto kārtību “Kārtība mācību procesa organizācijai un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils 2. vidusskolā” varēs iepazīties skolas mājas lapā  28.09.2020.   ŠeitJāzina:

 1. Ventspils 2. vidusskola realizē mācību procesa A modeli- no 1. klases – 6. klasei mācības notiek klātienē, no 7.  klases – 12. klasei 20% no mācību laika var  notikt attālināti.
 2. Stundas sākas plkst.8.30.
 3. Viena klase, grupa tiek uzskatīta par noslēgtu kopu.
 4. Sākumskolas skolēnus vecāki pavada līdz garderobes durvīm vai skolas centrālās ieejas durvīm (ja tas ir nepieciešams), skolēns patstāvīgi dodas uz mācību telpu.
 5. 1. klases skolēnus vecāki pavada līdz 2. stāva gaiteņa ieejai tikai pirmo nedēļu.
 6. Pa skolas centrālo ieeju ienāk tie skolēni, kuriem  garderobi nav nepieciešams izmantot un pa skolas ziemeļu puses kāpnēm dodas uz mācību telpu.
 7. Visi pārējie skolēni, nedrūzmējoties un ievērojot  distancēšanās prasības, izmanto ieeju uz skolas garderobi.
 8. Starpbrīži starp stundām ir līdz 15 minūtēm.
 9. Mācības tiek organizētas notiek vienā mācību telpā, izņemot fiziku, ķīmiju, bioloģiju, informātiku, valodas ( ja klase dalās grupās), sports, dizains un tehnoloģijas, vizuālā  māksla, mūzika, kā arī nepieciešamības gadījumā, ja ir apgrūtinājums ar mācību kabinetiem.
 10. Pāriešana no viena uz citu kabinetu notiek ievērojot drošības  noteikumus.
 11. Skolā tiks nodrošināta ēdināšana pēc atsevišķa grafika.
 12. No 1. klases – 4. klasei tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
 13. No 5. klases – 12. klasei – talonu izmantošana, kurus skolēni iegādājas līdz plkst.9.00; šīm klasēm būs pieejams divu veidu kompleksais pusdienu piedāvājums, lai maksimāli samazinātu drūzmēšanos skolas ēdnīcā.
 14. Skolēns var izmantot līdzi paņemtās pusdienas no mājām.
 15. Pēc stundām vecāki bērnus sagaida (ja ir nepieciešams) pie skolas ieejas.
 16. Vecākiem līdz plkst.9.00 ir jāinformē klases audzinātājs, ja bērns ir saslimis  vai citu iemeslu dēļ nav ieradies skolā.

 

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

Vasarā ansamblis " Jurjev denj" viesojās Latgalē.

2020-08-25

Vasarā ansamblis " Jurjev denj" viesojās Latgalē.

       No 24. jūlija līdz 25. jūlijam  Dagdā un tās apkārtnē notika svētku  pasākums  "Annas Dagdā", kurš tika veltīts visām Annām. Ansambļa "Jurjev denj" dalībnieces piedalījās svētkos, uzstājās koncertos gan Dagdā , gan Viļānos, iepazinās un sadraudzējās ar Dagdas  deju kolektīva jauniešiem, organizēja tradicionālo jauniešu burziņu. Meitenes bija arī Andrupenes etnogrāfiskajā  muzejā, apskatīja savādo ikdienas priekšmetu istabu Svarincos, uzzināja, kā strādā podnieki un pat pamēģināja pašas uztaisīt kaut ko no māla. Jaundomes muižā noklausījās lekciju par Latgales upju un ezeru iemītniekiem un pastaigājās pa dabas taku. Ansambļa meitenes ne tikai atpūtās un jauki pavadīja laiku, bet arī devās folkloras un etnogrāfijas ekspedīcijā pie vietējās iedzīvotājas Varvaras Dorofejevas. Tur  uzzināja par tradicionālajiem krievu tautības iedzīvotāju darbiem un amatiem Latgalē 20.gs. vidū. 

Kopā : 609
page : previous_img  11 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti