Vārds direktorei

Ieejot pavasarī…  

 

      Daba jaunā gada sākumā ir sarūpējusi pamatīgu pārsteigumu! Jau janvārī plašajā pasaulē vērās trauslās sniegpulkstenītes, piejūras kāpās vēja aukās pie brūnajiem zariem ar milzīgu spītu turas samtainie pūpoli … Vai tiešām pavasaris? Esam ceļā uz pavasari! Taču ļoti gribas paņemt rokās baltu sniega piku un sasildīt, un uzdāvināt to kādam, jo “ Nekas nav siltāks par sniega piku, ko cilvēks nes dāvināt otram “ ( I.Ziedonis) Jā, sniega pika ir apliecinājums katra sirds dāsnumam, un tā atklāj, ka katra cilvēka sirds ir devīga labestībai… Un mums ir tik svarīgi arī redzēt, ka sniega pika dāvinātāja rokās kūst… no mīlestības, kas tiecas mums pretī.

      Izskatās, ka esam jau samierinājušies ar ziemas esību tikai kalendārā. Katrs rīts kļūst aizvien gaišāks un gaišāks, saulainajās dienās putni iemēģina savus pavasara treļļus, zaļās zāles asni ir ļoti pārliecinoši par savu esību jau februārī… Mūsos uzjundī pavasara ienākšanas prieks! Tas liek pasmaidīt sev un nezināmajam, nepazīstamajam pretīmgājējam. Smaids tik ļoti piestāv pavasarim! Pasaule ir atvērusies pavasara rosībai visapkārt!

      Taču skolās pavasarīgā rosība ir visa mācību gada laikā. Skolā nav iespējams un pieļaujams ziemas miegs! To apliecina arī mūsu kopīgi padarītie darbi. Šajā laikā esam izstrādājuši un iesnieguši apstiprināšanai pilsētas domē skolas attīstības plānu turpmākajiem 3 gadiem. Ventspils 2. vidusskolu raksturo kompetenču plašums un zināšanu dziļums, to arī attēlojām skolas emblēmā. Šajā laikā, sadarbojoties skolotājiem, skolēniem un vecākiem, apzinājām savas skolas vērtības: godīgums, atbildība, gudrība, tolerance. Skolas darbības mērķis ir: mūsdienīga, vispārizglītojoša skola, kas nodrošina katram skolēnam kvalitatīvu izglītību, atbilstoši spējām un interesēm, kā arī skolā tiek nodrošināta vide, kurā radīti labvēlīgi apstākļi tikumiskas personības izaugsmei, kura orientējas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, saglabājot savas tautas nacionālās vērtības. Skolas centrā ir mūsu skolas skolēns, kurā mijiedarbojoties viņa raksturam ar prasmēm un zināšanām, veidojas izglītota, uzņēmīga personība mūsdienu sabiedrībā. Esam izstrādājuši izglītības programmu jeb grozu piedāvājumu nākamajiem vidusskolēniem jaunajā mācību gadā. Ekonomikas un komerczinību virziens raksturo mūsu skolu, jo  šajā mācību gadā piedāvātā  komerczinību programma izveidojās no SMU veiksmīgas darbības vairāku gadu laikā.

1.       grozs. Uzņēmējdarbība, ekonomika vai inženierzinātnes

Komerczinību virziens paredz:

  • padziļinātos kursus komercdarbības un tirgzinības pamatos, ģeogrāfijā, matemātikā;
  • specializētos kursus lietišķajā angļu val., grāmatvedībā, tiesību pamatos, loģikā un sociālās prezentācijas mākslā.

Inženierzinātņu virziens paredz:

  • padziļinātos kursus fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un matemātikā;
  • specializētos kursus loģikā, augstākajā matemātikā, tehniskajā grafikā vai robotikā.

2.     grozs. Sociālās zinātnes, valodas un kultūra

Valodu un sociālzinātņu virziens paredz:

  • padziļinātos kursus svešvalodā II (C1), ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās;
  • specializētos kursus lietišķajā angļu val., tiesību pamatos, sociālās prezentācijas mākslā, audiovizuālajā komunikācijā.

Sociālzinātņu un kultūras virziens paredz:

  • padziļinātos kursus vēsturē, ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās;
  • specializētos kursus loģikā, tiesību pamatos, sociālās prezentācijas mākslā,   audiovizuālajā komunikācijā.                                                                                                               

 

     Mēs arī apzināmies, ka vidusskolā mācības ir jāuzsāk ļoti mērķtiecīgiem un motivētiem jauniešiem, kuri savu turpmāko tālākizglītību saskata augstskolās. Atskatoties mazliet vēsturē… Kur mācās 2. vidusskolas absolventi? Vispirms tās ir Latvijas augstskolas, tad seko Krievijas augstskolas un Lielbritānijas augstskolas. Daži absolventi mācības turpina pat ASV. Atliek tikai novēlēt, lai mūsu audzēkņi atgrieztos savā dzimtenē pēc izglītības iegūšanas. Lai skola nākotnē veiksmīgi attīstītos, jaunajā mācību gadā nepieciešams uzņemt  divas desmitās klases. Tāpat ļoti svarīga ir arī nākamo  pirmo klašu komplektācija. Pašlaik skolā ir reģistrēti 52 nākamo pirmklasnieku vecāku iesniegumi jaunajam mācību gadam. Patiess prieks bija par mazajiem censoņiem 1. februārī, kad viņi kopā ar vecākiem bija ieradušies uz Atvērto durvju dienu skolā. Nebija neviena bērna, kura acīs nebūtu ieinteresētības dzirkstītes par skolu. Un tā ir mūsu nākotne! Kāda būs šo bērnu dzīve? Kādas profesijas viņi izvēlēsies? Kā  veidosies viņu dzīves pēc 9 gadiem vai 12 gadiem? Tik daudzas izmaiņas būs notikušas pasaulē! Tāpat kā mūsu dzīvē… Vai pirms 30 gadiem mēs varējām iedomāties, ka būs krāsainie printeri un nevajadzēs katru reizi doties uz tipogrāfiju, ka būs virtuālā nauda, ka no mūsu dzīves pazudīs telegrammas un ienāks īsziņas, ka iegādāties daudzas lietas varēsim neizejot no savas mājas, ka sazināties pa tālruni varēs gandrīz no katras vietas, ka tuvinieku prombūtnes laikā varēsim sazināties ar viņiem  bez ierobežojumiem… Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt… Tik daudzas profesijas aiziet  nebūtībā, jo mums pa pēdām seko tehnoloģijas, kuras atvieglo mūsu dzīvi un kuras nav ne labas, ne sliktas, tās vienkārši ir.  Tikai paša cilvēka izvēle nosaka šo tehnoloģiju jēgpilnu vai bezjēdzīgu vietu dzīvē, un jēgpilno attieksmi veidos pieaugušo izpratne par izglītības būtību, jo “Izglītības funkcija ir mācīt domāt intensīvi un domāt kritiski “ (M.L.Kings)

     Mūsu skolas mērķis nākotnē ir ļoti vienkāršs: izdzīvot, saskaņā ar valsts prasībām, un saglabāt vidusskolu ar atbilstošu skolēnu skaitu; veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu  un palīdzēt bērnam atrast savu vietu dzīvē, kā arī parādīt ceļus mērķu sasniegšanai. Galvenais, lai bērniem nezūd pasaules izziņas prieks. Savā skolas darbā vēl nekad neesmu sastapusi nevienu pirmklasnieku, kurš negribētu iet skolā. Nav tāds bijis! Visi bērni vēlas iet skolā. Taču, kas notiek 7. klasē un 8. klasē? Vienai daļai skolēnu nesekmība, motivācijas trūkums … Te pieaugušajiem ir jāuzņemas atbildība par šo situāciju, jo, kad bērns bija 1. klasē, viņam viss bija interesanti. Ir tik svarīgi, lai mēs visi izprastu, ka patieso bagātību var iegūt tikai caur izglītību. Lai no bērnu puses nepārtraukti skanētu jautājums KĀPĒC! Lai bērnu izteiktais  KĀPĒC kļūst par virzītājspēku uz priekšu arī mums, pieaugušajiem! Mums vajadzētu atcerēties ukraiņu pedagogu V. Suhomlinski, kuram pieder viedie vārdi “Lai pārsteidzošā dabas, rotaļu, spēļu, dailes, mūzikas, fantāzijas un radošuma pasaule, kas atrodas bērniem līdzās līdz mācību uzsākšanai skolā, neaizvērtos ar ienākšanu klasē”.

    Mācību gada sākumā starp skolotājiem tika veikta maza aptauja. Skolotājiem vajadzēja  nosaukt pozitīvo skolā. Mazs ieskats skolotāju atbildēs  par labo Ventspils 2. vidusskolā -“Izglītoti skolotāji, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību. Vieta, kur būt kopā ar saviem domubiedriem. Atsaucīgi vecāki, radoši pedagogi, fundamentālas zināšanas.  Sadarbība starp skolotājiem. Vieta un gars. Izaugsmes iespējas. Draudzīgas attiecības starp visiem. Mierīga darba vide. Draudzīgas attiecības ar skolotājiem pensionāriem. Skola ar tradīcijām. Spēcīgs kolektīvs, vecāku atbalsts. Skolā ir daudz iespēju iegūt labus draugus, kā arī labu izglītību”. Mēs esam tik bagāti! Lai šī atziņa  mūs arī spēcina ceļā uz ne vienu vien izaicinājumu nākotnē!

Ventspils 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša

 Ceļā…

      

Cienījamie vecāki un skolēni!

Jaunajām izglītības programmām

2020./2021. m. gadam 10. klasēs

Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība

Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas