Vārds direktorei

Priekšnojautas par septembri

Vēl nav nekā.

Motoratslēgas guļ uz galda,

Benzīns kannā guļ,

Un braucējs guļ miegā grūtā,

Bet uz ceļa seguma melnā

Ar pirmo rīta rasu

Nolaižas priekšnojauta.

Ar Imanta Ziedoņa dzeja rindām nolaižas arī mana priekšnojauta par septembri, par jaunā mācību gada sākumu… Vēl mirkli viss ir sastindzis, it kā apstājies, lai ļautu vēl baudīt klusumu, mieru pirms “brauciena tāla un traka, pirms brauciena tāla un smaga”. Šajā braucienā galvenais būs SAVALDĪT. Stūrei ir tikai viens likums – savaldīt un griezt!

Jaunais ceļa posms tikko sācies. 1. septembrī mācības Ventspils 2. vidusskolā uzsāka 493 skolēni, kuri apgūs 6 programmas. Šogad mums ir divas pirmās klases ar 55 jaunajiem censoņiem un viena desmitā klase, kurā 20 skolēni izvēlējās vispārējās vidējās izglītības programmas matemātikas, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbības virzienu un 8 skolēni izvēlējās humanitārās zinātnes un tehnoloģijas virzienu. Jaunajā mācību gadā skolā strādā  48 skolotāji, no kuriem 2 ir “Iespējamās misijas” skolotāji, 18 tehniskie darbinieki katru dienu nodrošina jauku un patīkamu mācību vidi.

Jauno mācību gadu uzsākam ar labiem sasniegumiem – 6. vieta valstī starp mazajām skolām darbā ar talantīgajiem skolēniem. Atrašanos valsts labāko skolu desmitniekā kaldināja sasniegumi republikas olimpiādēs vācu valodā, latviešu valodā, sasniegumi starptautiskajos un valsts vizuālās mākslas konkursos, sasniegumi SMU aktivitātēs valsts mērogā un atzinība  ZPD Kurzemes reģionā. Sasniegumi sniedz gandarījumu, taču tie arī uzliek pamatīgu atbildību virzībā uz priekšu.

Šajā mācību gadā visas skolas uzsāk īstenot kompetenču pieeju mācību saturā. Viss jau it kā ir pareizi…,taču savās pārdomās vēlos  dalīties caur līdzībām. Līdzība par zemkopi… Nav sarežģīti atrast fotogrāfijas, kurās redzam, kā zemnieks apstrādāja zemi pirms 100 gadiem –  ar arklu, kurā iejūgts zirgs… Un kā  tagad zemnieks apstrādā zemi? Tiek izmantota modernākā lauksaimniecības tehnika, kura ir aprīkota ar elektroniku. Taču abiem zemniekiem svarīgs bija un ir rezultāts – iegūtā raža rudenī, ko varēja  nodrošināt pamatnosacījumu ievērošana: zemes aparšana rudenī, bet ne pavasarī, ziemāju sēšana rudenī, bet vasarāju pavasarī, lauku pēctecības ievērošana… Pamatnosacījumu ievērošana nodrošina rezultātu. Atceros – vienu gadu laukos zeme palika neaparta, pārsteidza pamatīgs sals. Tēvs stāvēja lauka malā pavisam sakreņķējies, seja bija gandrīz pelēka no pārdzīvojumiem… ”Ko tu uztraucies tik briesmīgi? Aparsim pavasarī un viss būs kārtībā,” tā es. “Ko tu vispār saproti no kārtības ?!?” atcirta tēvs.

Ir jāievēro lietu sakārtotība, kuru nevar vienkārši atcelt un noliegt to esību. Tikai un vienīgi ar darbu mēs nonākam pie rezultāta, pamatīgi izdarītam darbam ir rezultāti. Tas arī attiecas uz izglītības jomu. Patiesa radošuma pamatā ir pamatīgs, mērķtiecīgs darbs. 

Jaunais ceļa posms ir tikko sācies! Ir fantastisks prieks par to, ka skolu pēc ilga pārtraukuma atkal pieskandina bērnu balsis, jo skola bez bērniem ir kā  vasara bez saules. Novēlu šajā vēl nezināmajā ceļā izbaudīt visiem mācīšanās prieku! Priecāsimies par sasniegumiem un pateicībā pieņemsim arī neveiksmi, jo neveiksme mums sniedz pieredzi. Tai pašā laikā kļūdīšanās nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par sistēmu.

Novēlu, lai bērni izprastu izglītības patieso vērtību! Lai neizsīkstoši skan jautājums: “ KĀPĒC?”! Lai bērnu KĀPĒC kļūst par virzītājspēku uz priekšu arī pieaugušajiem!

Lai jaunais mācību gads ir piesātināts ar vasaras pilnbrieda saules dāsnumu!

01.09.2020.                                                         Ventspils 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša

 

Ieejot pavasarī…  

 

      Daba jaunā gada sākumā ir sarūpējusi pamatīgu pārsteigumu! Jau janvārī plašajā pasaulē vērās trauslās sniegpulkstenītes, piejūras kāpās vēja aukās pie brūnajiem zariem ar milzīgu spītu turas samtainie pūpoli … Vai tiešām pavasaris? Esam ceļā uz pavasari! Taču ļoti gribas paņemt rokās baltu sniega piku un sasildīt, un uzdāvināt to kādam, jo “ Nekas nav siltāks par sniega piku, ko cilvēks nes dāvināt otram “ ( I.Ziedonis) Jā, sniega pika ir apliecinājums katra sirds dāsnumam, un tā atklāj, ka katra cilvēka sirds ir devīga labestībai… Un mums ir tik svarīgi arī redzēt, ka sniega pika dāvinātāja rokās kūst… no mīlestības, kas tiecas mums pretī.

      Izskatās, ka esam jau samierinājušies ar ziemas esību tikai kalendārā. Katrs rīts kļūst aizvien gaišāks un gaišāks, saulainajās dienās putni iemēģina savus pavasara treļļus, zaļās zāles asni ir ļoti pārliecinoši par savu esību jau februārī… Mūsos uzjundī pavasara ienākšanas prieks! Tas liek pasmaidīt sev un nezināmajam, nepazīstamajam pretīmgājējam. Smaids tik ļoti piestāv pavasarim! Pasaule ir atvērusies pavasara rosībai visapkārt!

      Taču skolās pavasarīgā rosība ir visa mācību gada laikā. Skolā nav iespējams un pieļaujams ziemas miegs! To apliecina arī mūsu kopīgi padarītie darbi. Šajā laikā esam izstrādājuši un iesnieguši apstiprināšanai pilsētas domē skolas attīstības plānu turpmākajiem 3 gadiem. Ventspils 2. vidusskolu raksturo kompetenču plašums un zināšanu dziļums, to arī attēlojām skolas emblēmā. Šajā laikā, sadarbojoties skolotājiem, skolēniem un vecākiem, apzinājām savas skolas vērtības: godīgums, atbildība, gudrība, tolerance. Skolas darbības mērķis ir: mūsdienīga, vispārizglītojoša skola, kas nodrošina katram skolēnam kvalitatīvu izglītību, atbilstoši spējām un interesēm, kā arī skolā tiek nodrošināta vide, kurā radīti labvēlīgi apstākļi tikumiskas personības izaugsmei, kura orientējas mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, saglabājot savas tautas nacionālās vērtības. Skolas centrā ir mūsu skolas skolēns, kurā mijiedarbojoties viņa raksturam ar prasmēm un zināšanām, veidojas izglītota, uzņēmīga personība mūsdienu sabiedrībā. Esam izstrādājuši izglītības programmu jeb grozu piedāvājumu nākamajiem vidusskolēniem jaunajā mācību gadā. Ekonomikas un komerczinību virziens raksturo mūsu skolu, jo  šajā mācību gadā piedāvātā  komerczinību programma izveidojās no SMU veiksmīgas darbības vairāku gadu laikā.

1.       grozs. Uzņēmējdarbība, ekonomika vai inženierzinātnes

Komerczinību virziens paredz:

  • padziļinātos kursus komercdarbības un tirgzinības pamatos, ģeogrāfijā, matemātikā;
  • specializētos kursus lietišķajā angļu val., grāmatvedībā, tiesību pamatos, loģikā un sociālās prezentācijas mākslā.

Inženierzinātņu virziens paredz:

  • padziļinātos kursus fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā un matemātikā;
  • specializētos kursus loģikā, augstākajā matemātikā, tehniskajā grafikā vai robotikā.

2.     grozs. Sociālās zinātnes, valodas un kultūra

Valodu un sociālzinātņu virziens paredz:

  • padziļinātos kursus svešvalodā II (C1), ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās;
  • specializētos kursus lietišķajā angļu val., tiesību pamatos, sociālās prezentācijas mākslā, audiovizuālajā komunikācijā.

Sociālzinātņu un kultūras virziens paredz:

  • padziļinātos kursus vēsturē, ģeogrāfijā, dizainā un tehnoloģijās;
  • specializētos kursus loģikā, tiesību pamatos, sociālās prezentācijas mākslā,   audiovizuālajā komunikācijā.                                                                                                               

 

     Mēs arī apzināmies, ka vidusskolā mācības ir jāuzsāk ļoti mērķtiecīgiem un motivētiem jauniešiem, kuri savu turpmāko tālākizglītību saskata augstskolās. Atskatoties mazliet vēsturē… Kur mācās 2. vidusskolas absolventi? Vispirms tās ir Latvijas augstskolas, tad seko Krievijas augstskolas un Lielbritānijas augstskolas. Daži absolventi mācības turpina pat ASV. Atliek tikai novēlēt, lai mūsu audzēkņi atgrieztos savā dzimtenē pēc izglītības iegūšanas. Lai skola nākotnē veiksmīgi attīstītos, jaunajā mācību gadā nepieciešams uzņemt  divas desmitās klases. Tāpat ļoti svarīga ir arī nākamo  pirmo klašu komplektācija. Pašlaik skolā ir reģistrēti 52 nākamo pirmklasnieku vecāku iesniegumi jaunajam mācību gadam. Patiess prieks bija par mazajiem censoņiem 1. februārī, kad viņi kopā ar vecākiem bija ieradušies uz Atvērto durvju dienu skolā. Nebija neviena bērna, kura acīs nebūtu ieinteresētības dzirkstītes par skolu. Un tā ir mūsu nākotne! Kāda būs šo bērnu dzīve? Kādas profesijas viņi izvēlēsies? Kā  veidosies viņu dzīves pēc 9 gadiem vai 12 gadiem? Tik daudzas izmaiņas būs notikušas pasaulē! Tāpat kā mūsu dzīvē… Vai pirms 30 gadiem mēs varējām iedomāties, ka būs krāsainie printeri un nevajadzēs katru reizi doties uz tipogrāfiju, ka būs virtuālā nauda, ka no mūsu dzīves pazudīs telegrammas un ienāks īsziņas, ka iegādāties daudzas lietas varēsim neizejot no savas mājas, ka sazināties pa tālruni varēs gandrīz no katras vietas, ka tuvinieku prombūtnes laikā varēsim sazināties ar viņiem  bez ierobežojumiem… Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt… Tik daudzas profesijas aiziet  nebūtībā, jo mums pa pēdām seko tehnoloģijas, kuras atvieglo mūsu dzīvi un kuras nav ne labas, ne sliktas, tās vienkārši ir.  Tikai paša cilvēka izvēle nosaka šo tehnoloģiju jēgpilnu vai bezjēdzīgu vietu dzīvē, un jēgpilno attieksmi veidos pieaugušo izpratne par izglītības būtību, jo “Izglītības funkcija ir mācīt domāt intensīvi un domāt kritiski “ (M.L.Kings)

     Mūsu skolas mērķis nākotnē ir ļoti vienkāršs: izdzīvot, saskaņā ar valsts prasībām, un saglabāt vidusskolu ar atbilstošu skolēnu skaitu; veidot pozitīvu un labvēlīgu izglītības vidi, īstenot mūsdienīgu uz izglītojamo centrētu izglītības procesu  un palīdzēt bērnam atrast savu vietu dzīvē, kā arī parādīt ceļus mērķu sasniegšanai. Galvenais, lai bērniem nezūd pasaules izziņas prieks. Savā skolas darbā vēl nekad neesmu sastapusi nevienu pirmklasnieku, kurš negribētu iet skolā. Nav tāds bijis! Visi bērni vēlas iet skolā. Taču, kas notiek 7. klasē un 8. klasē? Vienai daļai skolēnu nesekmība, motivācijas trūkums … Te pieaugušajiem ir jāuzņemas atbildība par šo situāciju, jo, kad bērns bija 1. klasē, viņam viss bija interesanti. Ir tik svarīgi, lai mēs visi izprastu, ka patieso bagātību var iegūt tikai caur izglītību. Lai no bērnu puses nepārtraukti skanētu jautājums KĀPĒC! Lai bērnu izteiktais  KĀPĒC kļūst par virzītājspēku uz priekšu arī mums, pieaugušajiem! Mums vajadzētu atcerēties ukraiņu pedagogu V. Suhomlinski, kuram pieder viedie vārdi “Lai pārsteidzošā dabas, rotaļu, spēļu, dailes, mūzikas, fantāzijas un radošuma pasaule, kas atrodas bērniem līdzās līdz mācību uzsākšanai skolā, neaizvērtos ar ienākšanu klasē”.

    Mācību gada sākumā starp skolotājiem tika veikta maza aptauja. Skolotājiem vajadzēja  nosaukt pozitīvo skolā. Mazs ieskats skolotāju atbildēs  par labo Ventspils 2. vidusskolā -“Izglītoti skolotāji, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību. Vieta, kur būt kopā ar saviem domubiedriem. Atsaucīgi vecāki, radoši pedagogi, fundamentālas zināšanas.  Sadarbība starp skolotājiem. Vieta un gars. Izaugsmes iespējas. Draudzīgas attiecības starp visiem. Mierīga darba vide. Draudzīgas attiecības ar skolotājiem pensionāriem. Skola ar tradīcijām. Spēcīgs kolektīvs, vecāku atbalsts. Skolā ir daudz iespēju iegūt labus draugus, kā arī labu izglītību”. Mēs esam tik bagāti! Lai šī atziņa  mūs arī spēcina ceļā uz ne vienu vien izaicinājumu nākotnē!

Ventspils 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša

 Ceļā…

      

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 Attālinātā mācību procesa plāns 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

 

SIA Neptuns rekviziti