Mācību grāmatas


Mācību priekšmeti, kuros nav jāņem mācību grāmatas līdzi uz skolu


Klase

Mācību grāmata vai priekšmets

1.a

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Mazākumtautību valoda

2.a

Dabaszinības

2.b

Dabaszinības

3.a

Dabaszinības

Mazākumtautību valoda

3.b

Dabaszinības

Mazākumtautību valoda

4.a

Dabaszinības

Mazākumtautību valoda

4.b

Dabaszinības

Mazākumtautību valoda

5.a

Angļu valoda (abas grupas)

Krievu valoda un literatūra

Latviešu valoda 1.gr. (sk. I.Ivanova)

5.b

Angļu valoda (abas grupas)

Krievu valoda un literatūra

Latviešu valoda abās grupās (sk.I.Ivanova)

6.a

Krievu valoda un literatūra

Matemātika6.b

Krievu valoda un literatūra

Latviešu valoda 1.gr. (sk.I.Ivanova)

Matemātika

7.a

Bioloģija

Krievu valoda un literatūra

7.b

Bioloģija

Krievu valoda un literatūra

8.a,b

Fizika

Krievu valoda un literatūra


 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm


Ēdienkarte 5.-12. klasēm


  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.