Karjeras dzīve skolā

2018.-2019 m. g.

"4. martā 2. vidusskolā viesojās Mg.paed., docente Inga BraslaMūsu viešņa ir EKA programmas  "Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika" direktore, tāpēc tika lūgta stāstīt par loģistikas specialitāti, tās iespējām karjeras veidošanā.  Auditorija - vidusskolas klašu skolēni- centās atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem ,par ko saņēma dāvanā pildspalvu. Pateicamies cien. I. Braslai par izpratni un iegūto informāciju."

 

 

 


 

 

Karjeras izglītības atbalsts vidusskolēniem.

    6.decembrī  Ventspils 2. vidusskolā  viesojās RSU vēstneses – studentes.  Jaunietes iepazīstināja ar RSUpamatstudiju programmām , studentu ikdienu, iespējām piedalīties apmaiņu programmās, atbildēja uz jautājumiem.   Daudzi skolēni ar interesi  skatījās un klausījās  sagatvoto prezentāciju, arī  vēlējās saņemt bukletus, lai  iedziļinātos un izpētītu   interesējošo studiju virzienu.

 


 

Divu Karjeras nedēļu cikls Ventspils 2. vidusskolā noslēdzās ar 12. klašu skolēnu – interesentu  piedalīšanos VA studentu mācību procesa vērošanā   nodarbībās:

 “Cilvēkresursu vadība” , “Elektronikas inženierijas projekts”. 

Karjeras pašvadības procesā pieredzes iegūšanai ir liela nozīme, jo 12. klašu skolēniem pienācis laiks izlemt, kurā augstskolā turpināt izglītību. Augstskolu apmeklēja 9 interesenti no abiturientiem. Pateicamies VA par atsaucību.

 


 

Skolotāja L. Vaļuka  ar 9. b klasi veidoja atklāto stundu “Nākotnes profesijas”, kuras ietvaros tika veikts karjeras atbalsts latviešu valodas stundā. Skolēnu darba grupas stāstīja un rādīja savus projektus, nākotnes inženierijas vīzijas, klases auditorija uzdeva jautājumus, veicot žurnālistu pienākumus. 9.b klases skolēni pierādīja, ka jauniešiem ideju loks ir pietiekošs, un nākotni viņi gaida ar interesi. 

 

 

 


 

Skolas TV tika demonstrēta 9.a klases skolnieces prezentācija “Viena karjeras diena mūsu skolā” , kurā jauniete piedāvā realizējamas idejas nākošās sezonas karjeras nedēļai. Anna ir ne tikai talantīga jaunā vijolniece, bet arī 2. vidusskolas skolēnu padomes prezidente. Arī Annai būs grūta izvēle , kur tālāk turpināt karjeras izglītību pēc 9.klases. Jebkurā gadījumā, Annas atsaucību varēs novērtēt tā mācību iestāde, kuru Anna izvēlēsies. 
“Iespēju tilts2018”- pedagogu forums.

     28. augustā Liepājas “Lielajā dzintarā” notika izglītības darbinieku forums “Iespēju tilts 2018”.  Ventspils 2. vidusskolu pārstāvēja Ligita Vaļuka (latviešu valodas skolotāja un skolas karjeras atbalsta koordinatore), kas dalījās pieredzē ar spilgtākajiem iespaidiem savu kolēģu kopējā sanāksmē. Konferences apmeklējuma galvenais mērķis bija  uzklausīt 11 pieredzes stāstus, no kuriem iedvesmoties un mācīties. Šis pasākums padarīja gaišāku un optimistiskāku jaunā mācību gada sākumu. Ligita uzskata, ka šī konference sasniedza savu mērķi. Jāmācās no stiprajiem, drosmīgajiem, un mums viņu ir pietiekoši!

     

    

 

 

 

 

 

 


2017.-2018. m.g.         

12.aprīli  2. vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “TehnoBuss – tehnisko profesiju iepazīšana”.

Piedalījās 7. un 8. klases skolēni. Skolēni uzzināja, kā strādā programmējamie CNC metāla apstrādes galdi, 3D printeris, mehānikas zobrati u.c.

 

12. aprīli 11.klasei bija nodarbība ar Erasmus+ jauniešu attīstības programmas dalībniekiem “Youth PROGRESS”, kuri iepazīstināja ar neformālās izglītības darba formām un aicināja jauniešus iesaistīties.

 

2017. gada 1. decembrī Ventspils 2. vidusskolā tika organizēts 

Karjeras atbalsta pasākums,

  uz kuru tika  aicināti mūsu pilsētas skolu  skolēnu komandu un skolotāju pārstāvji, lai  risinātu sarunas par tēmu   “Reklāma, dizains , māksla”. Pasākumu organizēja Ventspils 2. vidusskolas karjeras atbalsta  koordinatore Ligita Vaļuka.

 

Pasākuma atklāšana.

Dalībnieki bija Ventspils 2.vidusskolas, 4.vidusskolas, 6. vidusskolas, Valsts ģimnāzijas, 2.pamatskolas, Pārventas pamatskolas 9. klašu audzēkņu komandas ( pieteikšanās pasākumam bija brīvprātīga pēc uzaicinājuma saņemšanas). Komandu sastāvu veidoja skolēni, kas savās interesēs ir pietuvināti mākslai, arhitektūrai, dizainam, datorgrafikai u.c. .

      Skolas zālē komandas  izvietoja savus mājas darbus -  instalācijā veidots darbs, kurā ar reklāmas  dizaina  iespējām reklamēta kāda profesija, - kas pasākuma gaitā tika analizēti.  Analīzi veica pasākuma  īpašie viesi no Liepājas MMD vidusskolas - pasniedzēji un karjeras konsultants. Komandu mājas darbi veidoja interesantu mazu izstādi  . Pēc tam sekoja LMMD viesu prezentācija - gan vizuāls materiāls, gan stāstījums par savas skolas darbu un iespējām tur apgūt dažādas  radošas, ar mākslas virzieniem saistītas profesijas. Jaukā atmosfērā pasākums noslēdzās ar kopīgu fotografēšanos un pers. kontaktu apmaiņu.

 

 

       Skolēnu darbi 

 

      

                              Skolēni stāsta  

      Pasākuma organizatore Ventspils 2. vidusskolas  Karjeras atbalsta  koordinatore L. Vaļuka pateicās skolām par dalību, kā arī  2. vidusskolas direktore Ludmila Volodina pateicās Liepājas MMD vidusskolai par atbalstu un vēlēja skolēniem būt laimīgiem savā nākotnes profesijā.

         

Liepājas MMD vidusskolas mācībspēki 

Pasākuma mērķis  - sniegt skolēniem iespēju iepazīt reklāmas  un dizaina mākslas u.c. mākslas žanru profesiju  apguves iespējas Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, uzklausīt profesionāļu viedokli  un padomus par skolēnu izveidoto kompozīciju reklāmas dizaina žanrā- tika sasniegts.

Pasākuma noslēgums 

Ventspils 2. vidusskolaskarjeras atbalsta koordinatore L. Vaļuka.Karjeras atbalsta pasākums “Reklāma, dizains , māksla”


Karjeras nedēļa - 2017.

      Ventspils 2. vidusskolā no 16.10.- 20.10.2017. norisinājās karjeras nedēļa.

      Tajā tika iekļauti pasākumi skolā, ekskursijas uzņēmumos, Ventspils Tehnikuma un Ventspils Augstskolas apmeklējumi, sadarbība ar Jauniešu Māju, sadarbība ar izaugsmes treneri, nodarbība ar Aspired interaktīvajām spēlēm, jaunāko klašu muzejnodarbības un pamatskolas klašu skolēnu interešu un vaļasprieku apzināšana.     

      Karjeras tematiku skolotājai iekļāva arī savās stundās. Karjeras koordinatore L. Vaļuka rādīja atklāto stundu par karjeras atbalstu latviešu valodas un literatūras stundā. Karjeras tēmas tika iekļautas skolas tradicionālās ”Angļu valodas nedēļas” darbā.

      Atsevišķi momenti no karjeras nedēļas.

       Ventspils 2. vidusskolā karjeras nedēļa tika atklāta ar 30 minūšu akciju "Es zīmēju...". Skolēniem bija brīvprātīga iespēja piedalīties zīmēšanas procesā, imitējot mākslinieku vidi - 4. stāva gaitenis pārtapa "Mazajā Monmartrā"."

Angļu valodas stundās karjeras nedēļas tēmas savijās ar angļu valodas nedēļas uzdevumiem. Tas bija jauki! 

      

    

                 

Muzejnodarbības ļauj uzzināt ne tikai par amatu, bet arī pašiem radoši izpausties.

   

   

8.b klases  interaktīvā nodarbība ”Kā siltums nonāk jūsu mājā”

  

  

Seminārs 11. klasei  ar izaugsmes meistari Daci Siliņu. Meditatīvos uzdevumos, izrādās, cilvēks spēj aprobēt savus lēmumus, izvēles, vēlmes. 

   

  

   

  

Ventspils 2. vidusskolas Komanda “11-tie”  Orientēšanās spēlē Ventspils Augstskolā ieņēma 2 vietu.

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

Ēdienkarte 5.-12. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530