Izmaiņas stundu saraksta

STUNDU IZMAIŅAS 14.11.2019.(ceturtdiena)

1.a

nemainās

2.a.

nemainās

3.a

1.sports

2.mazākum.valoda

3.mazākum.valoda

4.dabaszinības

5.latv.v.(2.)/ang.val.

6.kl.aud.st.

3.b

nemainās

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

1.--------------

2.mūzika

3.latv.valoda

4.latv.valoda

5.sports

6.matemātika 6.

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

1.-----------

2.sports

3.latv.v./inform.

4.vēsture

5.literatūra

6.angļu valoda

7.latv.val.14./inf.

 

8.a

1.bioloģija

2.sports

3.mazākum.valoda

4.bioloģija

5.ķīmija

6.fizika

7.literatūra

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b

1.fizika

2.vēsture

3.viz.māksla

4.matemātika

5.mazākum.valoda

6.literatūra

7.sociālās zinības

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

0.---------------------

1.---------------------

2.literatūra

3.fizika

4.ģeogrāfija

5.ģeogrāfija

6.ķīmija

7.,8.sports

12.a

2.----------

3.matemātika

4.ķīmija

5.matemātika

6.vēsture

7.,8.sports


STUNDU IZMAIŅAS 13.11.2019.(trešdiena) 

1.a

nemainās

2.a.

nemainās

3.a

nemainās

3.b

1.mazākum.valoda

2.matemātika

3.latv.valoda

4.mazākum.valoda

5.ētika

6.-----------------

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

1.dabaszinības 7.

2.angļu valoda 2./25.

3.latv.valoda 1./14.

4.literatūra 11.

5.matemātika 34.

6.vizuālā māksla 33.

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

1.matemātika 4.

2.latv.val.14./ang.v.

3.sociālās zinības

4.latv.v.5./ang.valoda

5.ķīmija

6.vēsture

7.--------------

8.b

1.sports

2.matemātika 4.

3.vēsture

4.ķīmija

5.latv.v.5./ang.v.

6.latv.v.14./ang.valoda

7.---------------------

9.a

1.mazākum.valoda

2.ķīmija

3.mūzika

4.fizika

5.matemātika

6.-------------

7.-------------

9.b

1.mūzika

2.latv.valoda

3.ang.valoda

4.matemātika

5.fizika

6.ķīmija

7.latv.valoda(f.)27.

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

nemainās

12.a

nemainās

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

04.11.2019.-08.11.2019

11.11.2019.-15.11.2019
Ēdienkarte 5.-12. klasēm

04.11.2019.-08.11.2019

11.11.2019.-15.11.2019
  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530