Izmaiņas stundu saraksta

STUNDU IZMAIŅAS 15.04.2021.(ceturtdiena)

 

1.a

nemainās

 

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

nemainās

4.a

nemainās

4.b

1.dabaszinības

2.mazākum.valoda

3.ang.v.2./datorika 1.

4.dabaszinības

5.sports

6.kl.aud.stunda

5.a

Mācās klātienē

1.latv.valoda 14.k./5.

2.latv.valoda 14.k./5.

3.viz.māksla 14. k.

4.literatūra 14.k.

5.literatūra  14.

6.kl.aud.stunda 14.

 

5.b

Mācās klātienē

1.literatūra 6.k.

2.literatūra 6.k.

3.latv.val.(1.)5.k./6.k.

4.latv.v.(1.)5.k./6.k.

5.matemātika 6.k.

6.matemātika  6.k.

6.a

Mācās klātienē

1.matemātika 1.k.

2. matemātika 1.k.

3.literatūra  1.k.

4.literatūra 1.k.

5. latv.v. 1./ang.v.25.

 6.sports

7.mājt. un tehn. 30./1.

 

 

6.b

Mācās klātienē

1.literatūra 33.k.

2.literatūra  33.k.

3.matemātika 33.k.

4.matemātika 33.k.

5.mājtur.un teh. 30./29.

6.latv.valoda 33.k./29.

7.sports

 

7.a

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 9.k.

2.ģeogrāfija 9.k.

3.latv.v.(1.)9./ang.v.7

4.latv.v.(2.)9.ang.v.7.

5.viz.māksla 9.

6.mazākum.valoda 9.

7.b

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 2.k.

2.vēsture 2.k.

3.sports

4.diz.un tehn.2./30.

5.latv.v.2.k.(1.)/dat.32.

6.latv.v.2.k.(1.)/dat.32.

8.a

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 34.k.

2.bioloģija 34.k.

3.latv.v.34.(2.)/ang.v.13.

4.sports

5.latv.v.34.(1.)/ang.v.13.

6.vizuālā māksla 34.k.

8.b

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 8.k.

2.mājt. un tehn.29./30.

3.ģeogrāfija 8.k.

4.ģeogrāfija 8.k.

5.matemātika  8.k.

6.literatūra 8.k.

 

9.a

Mācās klātienē

1.-----/ang. val. 13.k.

2.latv.v.2.(11.)/

Ang.valoda 13.k.

3.Vēsture 11.k.

4.soc.zinības 11.k.

5.ģeogrāfija 11.k.

6.ģeogrāfija 11.k.

9.b

Mācās klātienē

1.fizika 7.k.

2.fizika 7.k.

3.mazākum.valoda 4.k.

4.latv.v.4./ang.v.13.(2.

5.matemātika 4.k.

6.matemātika 4.k.

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās klātienē

0.vācu valoda12.

1.ang.valoda 12.

2.matemātika

3.Literatūra 12.

4.Literatūra 12.

5.matemātika 12.

6.inform.(attālin.)

 

STUNDU IZMAIŅAS 14.04.2021.(trešdiena)

 

1.a

nemainās

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

nemainās

4.a

1.mazākum.valoda

2.mazākum.valoda

3.sports

4.matemātika

5.-----------------

6.--------------------------

4.b

nemainās

5.a

Mācās klātienē

1.matemātika 14.

2.matemātika 14.

3.mūzika 17.

4. sports

5.ang.valoda 14./25.

6.ang.valoda 14./25.

5.b

Mācās klātienē

1.mazākum.val. 6.

2.ang.valoda 6./2.

3.ang.val.6./2.

4.matemātika 6.

5.mūzika 17.

6.mazākum.val. 6.k.

6.a

Mācās klātienē

1.ang.v.2.g. 1.k./--------

2. sociāl. zin. 1.k.

3.matemātika 1.k.

4.mazākum.val.1.k.

5.mazākum.val. 1.k.

6.mūzika 17.k.

7.kl.aud.stunda 1.k.

6.b

Mācās klātienē

1.-------------------

2.----------------------

3.mazākum.v. 33.k.

4.mūzika 17.k.

5.sociāl.zin.33.

6.viz.māksla 33.

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

 

 

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ang.v. 1.g./-----

2.matemātika

3.mazākum.valoda

4.sports

5.,6. inženierzinības

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.mūzika

1.matemātika

2.matemātika

3.bioloģija

4.bioloģija

5.----------

6.------------

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ang.valoda 1.g./-----

2.ang.valoda 1.g./-----

3.ang.valoda 2.g./-----

4.ang.valoda 2.g./----

5.matemātika

6.matemātika

7.,8.sports

9.b.

attālināti

DD latviešu valoda,

mutvārdu daļa

10.a

Mācās klātienē

0.------------------

 1.matemāt.(m.)15./----

2.matemāt.(m.)15./-----

3.diz.(h.)15./vēst.(m.)13

4.diz.(h.)15./vēst.(m.)13

5.fizika 7.

6.---------------

7.--------------------

8.-----------------------

 

11.a

Mācās klātienē

1.inf.(m.)32./ang.v.5.

2.inf.(p.)32./ang.v.5.

3.liter.(p.)34./mat.5.

4.liter.(p.)34./mat.5.

5.mazākum.v.5.

6.fizika 7.k.

7.mazākum.v.5.k.

 

11.b

Mācās klātienē

1.literatūra 27.k.

2.literatūra  27.k.

3.informātika 32.k.

4.informātika 32.k.

5.matemātika 27.k.

6.matemātika 27.k.

7.,8.fizika 7.k.

12.a

Mācās klātienē

1.ekonomika 12.k.

2.ekonomika 12.k.

3.ang.valoda 12.k.

4.fizika 7.k.

5.matemātika 12.k.

6.matemātika 12.k.

 


STUNDU IZMAIŅAS 13.04.2021.(otrdiena)

 

1.a

nemainās

 

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

1. matemātika

2.matemātika

3.latv.valoda

4.latv.valoda

5.soc.zinības

6.----------------

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

Mācās klātienē

1.------------------

2.-------------------

3.mazākum.val.14.k.

4.mazākum.val.14.k.

5.matemātika 14.

6.sports

 

5.b

Mācās klātienē

1.----------------------

2.----------------------

3.--------------------

4.sports

5.dabaszinības 6.k.

6.dabaszinības 6.k.

6.a

Mācās klātienē

1. inf. (1) 32.kab

2. sports

3.dabaszinības  1.k.

4.dabaszinības 1.k.

5. inform. (2) 32. kab

 6.----------------

 

 

6.b

Mācās klātienē

1.-----------------------

2.mazākum.valoda 33.k.

3.ang.v. 33.k./inf.32.(2.)

4.ang. v. 33.k./inf.32.(1.)

5.dabaszinības 33.k.

6.dabaszinības 33.k.

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.mazākum.valoda

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.matemātika

5.vēsture

6.vēsture

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.bioloģija

2.bioloģija

3.ang.valoda 2.g./------

4.ang.valoda 2.g./…….

5.ang.valoda 1.g./……

6.ang.valoda 1.g./……

7.kl.aud.stunda ???

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ang.valoda2.g./-------

2.ang.valoda 2.g./……

3.ang.valoda 1.g./……

4.ang.valoda 1.g./…..

5.soc.zinības

6.matemātika

7.literatūra

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

9.a

attālināti

DD latviešu valoda,

mutvārdu daļa

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ģeogrāfija

2.ģeogrāfija

3.matemātika

4.matemātika

5.ang.valoda 2.g./….

6.ang.val.2g./……

7.ang.val.1.g./…….

10.a

Mācās klātienē

1.--------------------

2.ekon.(m.)13./viz.m.15

3. ekon.(m.)13./viz.m.15

4.literat.(2.)15./ang.v.13

5.literat.(2.)15./ang.v.13

6.literat.(1.)15./ang.v.13

7.literat.(2.)15./ang.v.13

8.ģeogrāfija 15.

11.a

Mācās klātienē

0.vācu valoda 5.

1.matemāt.(p.) 5.k./-----

2.matem.(p.)5.k./-----

3.bioloģija 5.k.

4.bioloģija 5.k.

5.mazākum.valoda 5.k.

6.mazākum.valoda 5.k.

7.,8. sports

11.b

Mācās klātienē

0.vācu v. 5./kr.v.27.

1.tirzn.pamati 27.

2.latv.valoda 27.

3.latv.valoda 27.

4.tirz.pamati 27.

5.ģeogrāfija 27.

6.ģeogrāfija 27.

7.,8.sports

12.a

Mācās klātienē

1.vācu valoda12.

2.vācu valoda 12.

3.ang.valoda 12.

4.----------------

5.matemātika 12.

6.matemātika 12.

7.ķīmija 8.k.

8.ķīmija 8.k.

 

 

 

 

STUNDU IZMAIŅAS 12.04.2021.(pirmdiena)

 

1.a

1. mazākum.valoda

2.latv.v.2./ang.valoda 1.

3.latv.v.1./ang.valoda 2.

4.pusdienas

5.sports

6.sociālās zinības

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

1. mazākum.valoda

2.mūzika

3.mazākum.valoda

4.sports

5.ētika

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

Mācās klātienē

1.ang.v.(2) 14./inf.32.

2.ang.v.(1)14./inf.32.

3.sports

4. matemātika 14.

5.dabaszinības 14.

6.dabaszinības 14.

5.b

Mācās klātienē

1.viz.māksla 6.

2.sports

3.mazākum.val.6.

4.inf.32./ang.v.(2.)6.

5.inf.32./ang.v.(1.)6.

6.mazākum.val. 6.k.

6.a

Mācās klātienē

1.---------------------

2. matemātika 1.k.

3.latv.v.1./ang.v.25.

4.latv.v.1.k./ang.v.25.

5.matemātika 1.

6.sports

7.latv.valoda 1.k.

6.b

Mācās klātienē

1.-------------------

2.----------------------

3.matemātika 33.k.

4.matemātika 33.k.

5.latv.valoda 29./33.

6.latv.valoda 29./33.

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.a

Mācās klātienē

1. kl.aud.stunda 11.

2.ķīmija 11.

3.bioloģija 11.

4.bioloģija 11.

5.mazākum.valoda 11.

6.mazākum.valoda 11.

7.mūzika 17.

9.b.

Mācās klātienē

0.mūzika 17.

1.kl.aud.stunda 4.

2.matemātika 4.

3.matemātika 4.

4.ķīmija 4.

5.latv.v.4./ang.v.13.

6.latv.v.4./ang.v.13.

7.vēsture 4.

10.a

Mācās klātienē

 1.kl.aud.stunda 13.

2.matemāt.15./vēst.13.

3.mat.(h.)15./kult.13.

4.mat.(h.)15./kult.13.

5.ģeogrāfija 15.

6.ģeogrāfija 15.

7. ang.v.13./latv.v.15.

8.latv.v. 15.

 

11.a

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 5.

2.latv.v.(p.)5./mat.3.

3.ģeogrāfija 5.

4.ģeogrāfija 5.

5. mat.(p.)3./ang.v.5.

6.mat.(p.)3./ang.v.5.

7.ķīmija 5.

8.ķīmija 5.

11.b

Mācās klātienē

1.kl.aud.stunda 27.

2.angļu valoda 27.

3.metemātika 27.

4.matemātika 27.

5.vēsture 27.

6.vēsture 27.

12.a

Mācās klātienē

1.mazākum.val.12.

2.mazākum.val.12.

3.vēsture 12.k.

4.vēsture 12.k.

5.latv.valoda 12.k.

6.latv.valoda 12.k.

  

 
  

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.