Izmaiņas stundu saraksta

 

STUNDU IZMAIŅAS 20.01.2021.(trešdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.matemātika

2.matemātika

3.----------------

4.sports

5.angļu valoda

6.angļu valoda

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.mazākum.valoda

2.angļu valoda

3.angļu valoda

4.matemātika

5.--------------

6.mazākum.valoda

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.sociālās zinības

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.latv.v.(1.)/ang.v.2.

5.mazākum.valoda

6.-------------------

7.kl.aud.stunda

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.latv.valoda

2.latv.valoda

3.mazākum.valoda

4.-----------------

5.sociālās zinības

6.vizuālā māksla

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ķīmija

2.ķīmija

3.matemātika

4.matemātika

5.Latvijas vēsture

6.literatūra

7.---------------

8.kl.aud.stunda

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.-----------------

1. matemātika

2.matemātika

3.bioloģija

4.bioloģija

5.latv.valoda

6.latv.valoda

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 STUNDU IZMAIŅAS 19.01.2021.(otrdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

 

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.b.

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

STUNDU IZMAIŅAS 18.01.2021.(pirmdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.-----------------

2.latv.v./ang.v.

3.latv.v./ang.v.

4.sports

5.latv.v./ang.valoda

6.latv.v./ang.v.

7.kl.aud.st.

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.matemātika

2.matemātika

3.ģeogrāfija

4.ģeogrāfija

5.mazākum.valoda

6.--------------

7.latv.v./ang.v

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ķīmija

2.ķīmija

3.bioloģija

4.bioloģija

5.mazākum.valoda

6.mazākum.valoda

7.---------------

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.------------------

1.matemātika

2.matemātika

3.ķīmija

4.ķīmija

5.latv.v.2./ang.v.1.

6.latv.v.2./ang.v.1.

7.Latvijas vēsture

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 


STUNDU IZMAIŅAS 15.01.2021.(piektdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

 

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.--------------------

2.-----------------------

3.sports

4.latv.v.2./ang.v.1.

5.latv.v.1./ang.v.2.

6.mazākum.v.

7.pasaules vēsture

8.kl.aud.stunda

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.b.

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ķīmija

2.ķīmija

3.-------------------

4.---------------------

5.sports

6.ekonomika

7.fizika

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

 

STUNDU IZMAIŅAS 14.01.2021.(ceturtdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.----------------

2.mājtur.un tehn.

3. ģeogrāfija

4.ģeogrāfija

5.Literatūra

6.Literatūra

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.vācu valoda

2.vācu valoda

3.ang.v.(p.)/--------

4.ang.v.(p.)/-----------

5.Latvijas un pas. vēst.

6.Latvijas un p. vēsture

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

STUNDU IZMAIŅAS 13.01.2021.(trešdiena) 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

 

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.matemātika

2.matemātika

3.----------------

4.sports

5.angļu valoda

6.angļu valoda

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1. mazākum.valoda

2.angļu valoda

3.angļu valoda

4.matemātika

5.-----------------

6.mazākum.valoda

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.sociālās zinības

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.latv.v.1./ang.v.2.

5.mazākum.valoda

6.---------------

7.kl.aud.stunda

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.latv.valoda

2.latv.valoda

3.mazākum.valoda

4.------------------

5.sociālās zinības

6.viz.māksla

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ķīmija

2.ķīmija

3.matemātika

4.matemātika

5.Latvijas vēsture

6.literatūra

7.-----------------

8.kl.aud.stunda

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.----------------

1.--------------------

2.-----------------------

3.bioloģija

4.bioloģija

5.latv.valoda

6.latv.valoda

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.b.

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.kl.aud.stunda

1.inf.(m.)/ang.v.(p.)

2.inf.(p.)/ang.v.(m.)

3.Literatūra(p.)/--------

4.Literatūra(p.)/-------

5.-------------------

6.fizika

7.mazākum.valoda

8.mazākum.valoda

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.Literatūra

2.Literatūra

3.informātika

4.informātika

5.--------------------

6.------------------------

7.fizika

8.fizika

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

STUNDU IZMAIŅAS 12.01.2021.(otrdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

STUNDU IZMAIŅAS 11.01.2021.(pirmdiena)

 

1.a

Brīvdienas

1.b

Brīvdienas

2.a

Brīvdienas

3.a

Brīvdienas

 

4.a

Brīvdienas

4.b

Brīvdienas

5.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

5.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

6.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

6.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.-------------------

 2.latv.v.1./ang.v.2.

3.latv.v.1./ang.v.2.

4.sports un veselība

5.latv.v.2./ang.v.1.

6. latv.v.2./ang.v.1.

7.kl.aud.stunda

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.matemātika

2.matemātika

3.ģeogrāfija

4.ģeogrāfija

5.mazākum.valoda

6.----------------

7.latv.v.(1.)/ang.v.2.

 

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.ķīmija

2.ķīmija

3.bioloģija

4.bioloģija

5.mazākum.valoda

6.mazākum.valoda

7.--------------------

9.b.

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

0.-------------------

1.matemātika

2.matemātika

3.ķīmija

4.ķīmija

5.latv.v.(2.)/ang.v.(1.)

6. latv.v.(2.)/ang.v.(1.)

7.Latvijas vēsture

 

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

11.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.latv.val.(p.)/----

2.latv.val.(p.)/------

3.ģeogrāfija

4.ģeogrāfija

5.matem.(p.)/ang.v.(m.

6.matem.(p.)/ang.v.m.

7.ķīmija

8.ķīmija

 

11.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

1.angļu valoda

2.angļu valoda

3.------------------

4.---------------------

5.Latvijas un pas.v.

6.Latvijas un pas.v.

 

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

 

 

 
 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti