Izmaiņas stundu saraksta

 

STUNDU IZMAIŅAS 01.10.2020.(ceturtdiena)

 

1.a

nemainās

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

1. matemātika

2.sports

3.dabaszinības

4.latv.valoda

5.kl.aud.st.???

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

nemainās

5.b

1.sports

2.mājt.(z.)30./m.8.

3. latv.valoda1./29

4.latv.valoda1./29

5.sociālās zinības

6.kl.aud.st.???

6.a

1.literatūra

2.matemātika

3.matemātika

4.literatūra

5.latv.v(2.)/ang.v.(1.g.)

6.mājtur.(z.)30./m.-----

 

6.b

1.Pasaules vēsture

2.literatūra

3.literatūra

4.viz.māksla

5.mājt.(z.30)/m.8.

6.latv.valoda

7.a

1.ģeogrāfija

2.ģeogrāfija

3.latv.v(14.)/ang.v.

4.latv.v.34./ang.v.

5.vizuālā māksla

6.----------------

7.b

1.-------------

2.Latv.un pas.v.

3.Latv.un pas.v.

4.mājtur.(z.30)/m.2.

5.latv.v.29./inf.

6.latv.v.29./inf.

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

0.ekonomika(m.)/-----

1.latv.v.(1.)/---------

2.ang.v.(1.)/latv.v.(2.)

3.inf.(m.)/---------

4. inf.(m.)/ves.un s.(h.)

5.sports

6.sports

11.a

pārgājiens

11.b

1.krievu val./---------

2.krievu val./-----

3.bioloģija

4.bioloģija

5.literatūra

6.literatūra

12.a

0.------------

1.angļu valoda

2.informātika

3.literatūra

4.literatūra

5.matemātika

6.matemātika

STUNDU IZMAIŅAS 30.09.2020.(trešdiena) 

1.a

nemainās

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

nemainās

 

 

 

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

7.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

8.a

nemainās

8.b

nemainās

9.a

1.latv.val.(2.)/ang.v.(1.

2.latv.val.(2.)/ang.v.1.

3.latv.v.(1.)/ang.v.(2.)

4.sociālās zinības

5.latv.v.(1.)/ang.v.(2.)

6.Latvijas vēsture

7.----------------

8.kl.aud.stunda?????

9.b.

1.----------------

2.sociālās zinības

3.latv.valoda

4.vizuālā māksla

5.mazākum.valoda

6.mazākum.valoda

7.sports

8.sports

9.kl.aud.stunda

10.a

1.vācu val./--------

2.vācu val./----------

3.ķīmija

4.ķīmija

5.sports

6.fizika

7.matem.(m.)/diz.un t.

8.matem.(m.)/diz.un t.

11.a

0.kl.aud.stunda

1.inf.(m.)/ang.v.(p.)

2.inf.(p.)/ang.v.(m.)

3.matem.(m.)/------

4.matem.(m.)/……..

5.fizika

6.ķīmija

7.mazākum.valoda

8.mazākum.valoda

11.b

nemainās

12.a

 

nemainās

STUNDU IZMAIŅAS 29.09.2020.(otrdiena) 

1.a

1.matemātika

2.matemātika

3.vizuālā māksla

4.pusdienas

5.-------------------

1.b

1.mazākum.valoda

2.matemātika

3.mazākum.valoda

4.pusdienas.

5.----------------

2.a

nemainās

3.a

nemainās

4.a

1.matemātika

2.matemātika

3.sports

4.vizuālā māksla

5.ang.valoda

4.b

nemainās

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

1.matemātika

2.sports

3.matemātika

4.sociālās zinības

5.latv.v(1.)/inf.(2.)

6.latv.v.(2.)./inf.(1.)

 

6.b

nemainās

7.a

            nemainās

7.b

nemainās

8.a

 

8.b

1.-----------------

2.vizuālā māksla

3.ķīmija

4.ķīmija

5.mazākum.valoda

6.mazākum.valoda

7.sociālās zinības

9.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

9.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

10.a

nemainās

11.a

nemainās

11.b

nemainās

12.a

nemainās


STUNDU IZMAIŅAS 28.09.2020.(pirmdiena) 

1.a

nemainās

1.b

nemainās

2.a

1.mazākum.valoda

2.mazākum.valoda

3.matemātika

4.kl.aud.stunda

5.latv.valoda

3.a

nemainās

4.a

1.latv.valoda

2.latv.valoda

3.datorika

4.mazākum.valoda

5.-------------------

4.b

1.ang.valoda/latv.val.

2.sociālās zinības

3.mūzika

4.matemātika

5.matemātika

6.ang.v./datorika

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

nemainās

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b.

nemainās

10.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

11.a

nemainās

11.b

nemainās

12.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

STUNDU IZMAIŅAS 25.09.2020.(piektdiena) 

1.a

nemainās

1.b

1.mazākum.valoda

2.matemātika

3.latv.valoda

4.pusdienas.

5.----------------

2.a

nemainās

3.a

nemainās

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

 

6.b

1.mazākum.valoda

2.mazākum.valoda

3.ang.valoda(visi)25.

4.ang.valoda(visi)25.

5.matemātika

6.sports

7.kl.aud.stunda

7.a

            nemainās

7.b

nemainās

8.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

8.b

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

nemainās

11.a

nemainās

11.b

nemainās

12.a

nemainās


STUNDU IZMAIŅAS 24.09.2020.(ceturtdiena)

 

1.a

nemainās

1.b

nemainās

2.a

nemainās

3.a

nemainās

4.a

nemainās

4.b

nemainās

5.a

1. latv.valoda

2.latv.valoda

3.sports

4.literatūra

5.kl.aud.stunda

6.-------------------

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

Mācās attālināti pēc stundu saraksta

7.b

Pārgājiens.

8.a

nemainās

8.b

1.matemātika

2.sports

3.ģeogrāfija 7.

4. ģeogrāfija 7.

5.-------------------

6.--------------------

9.a

nemainās

9.b.

nemainās

10.a

nemainās

11.a

1.vācu valoda

2.vācu valoda

3.ekonomika

4.ķīmija

5.matem.(m.)/ang.v.(p.)

6.matem.(m.)/--------

11.b

1.vācu v./kr.valoda

2.vācu v./kr.valoda

3.bioloģija

4.bioloģija

5.literatūra

6.-----------------

12.a

nemainās


Mācību priekšmetu stundu saraksts 1. - 7.kl. 2020./2021.m.g. 3.,4. septembrī.

 

Mācību priekšmetu stundu saraksts 8. - 12.kl. 2020./2021.m.g. 3.,4. septembrī.

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

Attālinātā mācību procesa plāns