Izmaiņas stundu sarakstā

25.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

1.matemātika

2.latv.v.34./

Ang.v.13.

3.sociālās z.

4.latv.v.5./

Ang.val.13.

5.ķīmija

6.vēsture

7.-----------

8.b

1.sports

2.matemātika

3.vēsture

4.ķīmija

5.latv.v.5./

Ang.v.

6.latv.v.14./

Ang.v.13.

7.-------------

9.a

1.-----------

2.ķīmija

3.mūzika

4.mazākum.v.

5.fizika

6.matemātika

7.,8.sports

9.b

1.mūzika

2.latv.v.1./5.

3.ang.valoda

4.fizika

5.matemātika

6.ķīmija

7.lat.v.(f.) 27

1.gr.sk.Ligita

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

nemainās

12.a

nemainās

24.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

1.angļu val.

2.latv.val.15.

3.mazākum.v

4.mūzika

5.matemātika

6.matemātika

7.-----------

7.b

1.-----------

2.ang.valoda

3.mūzika

4.mazākum.v

5.latv.valoda

6.sports

8.a

1.---------

2.fizika

3.matemātika

4.matemātika

5.viz.māksla

6.latv.valoda

7.latv.valoda

8.b

1.latv.valoda

2.matemātika

3.fizika

4.mazākum.v.

5.matemātika

6.literatūra

7.-------------

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

0.,1.vācu val.

2.bioloģija

3.ķīmija

4.fizika

5.mazākum.v.

6.vēsture

7.mazākum.v.

10.b

nemainās

11.a

nemainās

12.a

nemainās


23.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

1.Matemātika

2.Vēsture

3.mūzika

4.sports

5.mazākum.v.

6.literatūra

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

nemainās

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

1.sports

2.matemātika

3.matemātika

4.bioloģija

5.latv.valoda

6.latv.valoda

7.vēsture

12.a

nemainās

20.septembris

5.a

Olimpiskā

diena

5.b

Olimpiskā

diena

6.a

Olimpiskā

diena

6.b

Olimpiskā

diena

7.a

Olimpiskā

diena

7.b

Olimpiskā

diena

8.a

Olimpiskā

diena

8.b

Olimpiskā

diena

9.a

Olimpiskā

diena

9.b

Olimpiskā

diena

10.a

Olimpiskā

diena

10.b

Olimpiskā

diena

11.a

Olimpiskā

diena

12.a

Olimpiskā

diena


19.septembris

5.a

1.mūzika

2.mazākum.v.

3.latv.v.1./14.

4.latv.v.1./14.

5.sports

6.matemāt.12.

5.b

1.matemāt.33.

2.latv.v.1./12.

3.matemāt.33

4.mūzika

5.latv.v.6./1

6.mazākum.v.

6.a

Mācību

ekskursija

6.b

Mācību

ekskursija

7.a

1.latv.v.34.

2.matemāt.15

3.ang.valoda

4.mazākum.v

5.sociālās z.

6.latv.val.6.

 

7.b

1.mazākum.v

2.sociāl.z.

3.litertūra

4.latv.v.4./inf

5.lat.v.14./inf

6.angļu v.

(g.T.Bikt.13.7.--------

8.a

1.----------

2.-------------

3.sports

4.ķīmija

5.mazākum.v.

6.fizika

7.literatūra

8.b

nemainās

9.a

1.latv.v.1./an.v

2.matemātika

3.mazākum.v.

4.latv.v.34./

Ang.valoda

5.literatūra

6.matemātika

7.-----------

9.b

1.matemātika

2.viz.māksla

3.mazākum.v

4.literatūra

5.matemāt.

6.---------

7.---------

 

10.a

1.literat.(4.)

2.liter.4./mat.6

3.literat.27./

Matemāt.3.

4.literat.27./

Matemāt.3.

5.ģeogrāfija

6.mazākum.v.

7.fizika

10.b

1.matemāt.

2.matemāt.

3.ģeogrāfija

4.fizika

5.literatūra

6.literatūra

7.-------

11.a

0.,1.vācu v.

2.latv.v.

3.fizika

4.ģeogrāfija

5.ķīmija

6.ģeogrāfija

7.,8.sports

12.a

1.----------

2.vācu v.

3.matemātika

4.matemātika

5.-------------.

6.ķīmija

7.,8.sports

18.septembris

5.a

nemainās

5.b

1.angļu valoda

2.mazākum.v.

3.matemātika

4.latv.valoda

5.viz.māksla

6.literatūra

6.a

1.-----------

2.matemātika

3.sports

4.mazākum.v

5.latv.v.14./

Ang.valoda

6.latv.v.34./

Inform.

7.latv.v.14./

Inform.

6.b

1.----------

2.latv.v.1.g./

Inf.2.g.

3.matemātika

4.latv.v.2.g./

Inf.1.g.

5.mazākum.v.

6.literatūra

7.---------

7.a

1.literat.11.

2.sports

3.matemāt.16

4.matemāt.12

5.latv.v.

6.--------

7.---------

7.b

1.--------

2.---------

3.matemātika

4.matemātika

5.mazākum.v

6.------

8.a

1.----------

2.ang.v./l.v.34

3.matemāt.12.

4.ang.v./l.v.5.

5.ķīmija

6.ģeogrāfija

7.----------

8.b

1.sports

2.matemātika

3.ģeogrāfija

4.ķīmija

5.latv.v.5/an.v.

6.lat.v.14/an.v.

7.-----------

9.a

1.mazākum.v.

2.ķīmija

3.mūzika

4.matemātika

5.ģeogrāfija

6.fizika

7.,8.sports

9.b

1.mūzika

2.latv.valoda

3.ang.valoda

4.ģeogrāfija

5.fizika

6.matemātika

7.ķīmija

8.latv.v.(f.) 5.

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

nemainās

12.a

1.matemātika

2.matemātika

3.mazākum.v.

4.literat./an.v.

5.literat./an.v.

6.ķīmija

7.fizika


17.septembris

5.a

1.latv.v.1./inf.

2.latv.v.14./inf

3.mazākum.v.

4.sociālās z.

5.dabaszinības

6.-----------

5.b

nemainās

6.a

1.mazākum.v

2.dabaszin.

3.matemāt.

4.matemāt.

5.latv.v.34./

Ang.valoda

6.vizuālā m.

6.b

nemainās

7.a

1.angļu val.

2.latv.v.15.

3.mūzika

4.ģeogrāfija

5.mazākum.

6.matemāt.

7.matemāt.

7.b

nemainās

8.a

1.vizuālā m.

2.fizika

3.matemātika

4.matemātika

5.ģeogrāfija

6.latv.v.34./17

7.latv.v.34./17

8.b

nemainās

9.a

1.matemātika

2.matemātika

3.latv.v.34/

ang.valoda 13.

4.latv.v.1./

Ang.valoda13.

5.vēsture 12.

6.latv.v.(f.) 1.

7.----------

9.b

nemainās

10.a

0.,1.vācu val.2.

2.---------

3.ķīmija

4.fizika

5.mazākum.v.

6.mazākum.v.

7.vēsture

10.b

0.vācu v. 2./

 kr.valoda 5.

1. vācu v. 2./

 kr.valoda 5.

2.latv.valoda

3.vēsture

4.latv.valoda

5.,6.inform.

7.fizika

 

11.a

1.--------

2.vācu v.2.

3.---------

4.vēsture

5.matemātika

6.ang.valoda

7.ang.valoda

12.a

nemainās

16.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

nemainās

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b

1.---------

2.----------

3.matemāt.

4.mājturība

5.ķīmija

6.latv.valoda

7.latv.valoda

10.a

1,2.matem.(m)ang.v.(p).

3.----------

4.vēsture

5.,6.matem.(p

Angļu v.(m.)

7.sports

8.sports

10.b

nemainās

11.a

1.sports

2.matemāt.

3.informāt.

4.--------

5.latv.val.

6.latv.val.

7.vēsture

12.a

1.sports

2.latv.valoda

3.latv.v./liter.

4.mazākum.v.

5.mazākum.v.

6.------------

7.---------------

 

 

13.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

nemainās

8.b

1.mājtur.(m.)8

2.----------

3.vizuālā m.

4.kl.aud.st.9.

5.mūzika

6.literatūra

7.mājtur.(z.)31

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

1.------

2.--------

3.sports

4.māzika/v.m.

5.inf.2./ang.v.1

6.inf.1./ang.v.2

7.fizika

8.kl.aud.st.

10.b

1.ekonomika

2.kr.valoda

3.sports

4.v.m./mūzika

5.kl.aud.st.16.

6.--------

7.--------

11.a

nemainās

12.a

0.--------

1.------

2.fizika

3.inf.2./ang.v.

4.inf.1./ang.v.

5.mazākum.v.

6.ekonomika

7.ekonomika

8.kl.aud.stun.

12.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

1.---------

2.----------

3.sports

4.ķīmija

5.mazāk.

6.fizika

7.literatūra

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

0.----------

1.---------

2.literatūra

3.fizika

4.ģeogrāfija

5.ģeogrāfija

6.ķīmija

7.,8.sports

12.a

1.------

2.-------

3.matemāt.

4.matemāt.

5.ķīmija

6.vēsture

7.,8.sports


11.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

1.mazākum.v.

2.sports

3.matemātika

4.matemātika

5.latv.valoda

6.----------

7.----------

7.b

1.---------

2.---------

3.matemāt.

4.matemāt.

5.vēsture

6.mazākum.v

8.a

nemainās

8.b

nemainās

9.a

nemainās

9.b

nemainās

10.a

nemainās

10.b

nemainās

11.a

nemainās

12.a

nemainās

10.septembris

5.a

nemainās

5.b

nemainās

6.a

nemainās

6.b

nemainās

7.a

nemainās

7.b

nemainās

8.a

nemainās

8.b

1.latv.v.27/14

2.matemāt.6

3.kr.valoda 15

4.literatūra 15

5.matemāt.6

6.ģeogrāfija

7.fizika

 

9.a

1.matemāt.16

2.matemātika

3.latv.v.(34.)/

Ang.v.(13.)

4.latv.v.1./13.

5.vēsture

6.---------

7.---------

 

9.b

nemainās

10.a

0.-----

1.------

2.--------

3.ķīmija

4.fizika

5.kr.valoda

6.kr.valoda

7.vēsture

10.b

0.kr.valoda

1.kr.valoda

2.latv.valoda

3.fizika

4.latv.valoda

5.---------

6.vēsture

7.-------

11.a

1.-------

2.--------

3.--------

4.vēsture

5.matem.

6.ang.val.

7.ang.val.

12.a

nemainās


9.septembris

5.a

1.kr.valoda 11

2.latv.val.14./1

3. literatūra 11

4. ang.v. 2./25.

5. matemāt. 33

6.sports (v.kl.)

 

5.b

1.matemāt.33

2. ang.v.v.2/25

3.latv.val.1./34

4.kr.valoda11

5.literatūra 11

6.sports (v.kl.)

 

6.a

1.latv.v.(14.)/

Ang.v.(2.)

2.sports

3.kr.valoda

4.soc.zinības

5.vēsture

6.latv.v.34/

Ang.v.2.

 

6.b

1.mūzika

2. vēsture

3.matemātika 6

4.sports

5. kr.valoda 5

6.literatūra 5

 

7.a

1.mājtur.(m.) 8

2.inf.(visi)

3.vēsture

4.viz.māksla

5.ang.val.13

5.matemāt.9.

7.latv.val.34

 

7.b

1.mājt.(m.)

2.viz.māk.

3.matemāt.

4.matemāt.

5.latv.v.

   ( 9./14.)

6.kr.valoda

7.ang.val.

 

8.a

1.vēsture

2.latv.v.34/

Ang.valoda 13

3.sports

4.latv.v.5/

Ang.valoda13

5.matemāt.16

6.matemāt.16

7.kr.valoda

8.b

1.latv.val.5./

Ang.v.13

2.matemāt.16

3.latv.v.14./

Ang.val.13

4.matemāt.6

5.sports

6.vēsture 12

7.lieratūra 15

 

9.a

1.matemāt.16

2.kr.valoda 15

3.mājt.(meit.)8

4.latv.v.7./1.

5.latv.v.34./1.

6.kr.valoda

7.ķīmija 8

 

9.b

1.------------.

2.------------

3.mājt.(meit.

4.matemāt.

5.ķīmija

6.lat.val.1./8.

7.latv.v.1./9.

 

10.a

1.matem.(m.3.ang.val.(p.) 4.

2. matem.(m.3.

ang.val.(p.) 4.

3. ----------

4.vēsture 12

5. matem.(p.6.

ang.val.(m.) 4.

6. matem.(p.6.

ang.val.(m.) 4.

7.,8.sports

10.b

1. Prez.pr.27.

2.ķīmija 8.

3.angļu v. 4.

4. angļu v.4.

5.matemāt.3.

6.matemāt.3.

7.,8.sports

 

11.a

1.sports

2.matem.6 3.inform.

4.latv.val.

5.latv.val.

6.--------

7.vēsture

 

12.a

1.sports

2.latv.v.27./5.

3.lat.v.27./

Literatūra 5

4.mazākum.v.

5.mazākum.v.

6.----------

7.------------

 

6.septembris

5.a

1.----------

2.mājturība

(meit.) 8.k.

3. dabaszin.7.

4. ang.v. 2./25.

5. kr.valoda

 

5.b

1.----------

2.sports

3. mājt.(met.8./

Kl.stunda (zēni

4.dabaszin.7

5.ang.v.v.2/25

 

6.a

1.kr.val. 15.

2.literatūra

3.latv.v.14./

Ang.val.(2.)

4.mājturība

(visi 8.k.)

5.matemātika

6.sports

 

6.b

1.latv.v.(1)/

Ang.val.(2.)

2. latv.v.(2)/

Ang.val.(1.)

3.mazākum.v.

4.matemātika

5. mājturība

(visi 8.k.)

6.sports

 

7.a

1.mazākum.v.

2.literatūra

3.latv.val.34

4.ģeogrāfija 9

5.sports

 

7.b

1.sports

2.matemāt.

3.matemāt.

4.latv.val.

   (6/14)

5.latv.v.

   ( 6./14.)

6.ģeogrāfija

 

8.a

1.mājtur.(m.)8

2.mūzika 17

3.kr.valoda

4.literatūra

5.ang.v.(13.)/

Latv.v.(34.)

6.latv.v.(6.)/

Ang.val.(13)

 

8.b

1.mājtur(m.)

2.------------

3.mūzika

 

9.a

1.viz.māksla

2.sociāl.z.12

3.latv.v.(1.k.)/

Ang.v.(13.)/

4.latv.v.34./

Ang.valoda 13.

5.ģeogrāfija

6.fizika

 

9.b

1.latv.v.5./1.

2.ang. v.4/13

3.ģeogrāfija

4.mazākum.

5.fizika

6.literatūra

 

10.a

1.---------

2.--------------

3. sports

4. mūz./viz.m.

5.ang.v.(1.)/

Infor.(2.)

6.ang.v.(2.)/

Inform.(1.)

7.fizika 7.

10.b

1. ekonomika

2.kr.valoda 5./

Vāc.v.-------

3.sports

4. mūzika/

Viz.māksla

 

11.a

1.matem.9

2.matem.9 3.kr.valoda

4.kr.valoda

5.ekonom.

6.ķīmija

7.angļu v.

 

12.a

1.-------

2.-------

3.ang.v.(1.)/

Inf.(2.)

4.ang.v.(2.)/

Inf.(1.)

5.kr.valoda

6.ekonomika

7.ekonomika

 


5.septembris

5.a

1.----------

2.mūzika 17.

3. latv.v.1./14.

4. latv.v. 1./14.

5. sports

6.kriev. val. 11

5.b

1.----------

2.mazāk.v.11.

3. mūzika 17.

4. literatūra

5.latv.val.1/34

6.latv.val.1/34

6.a

1.sociāl.z.34

2.dabaszin.8.

3.latv.v.34./

Ang.val.(2.)

4.mūzika

5.matemātika

6.literatūra

 

6.b

1.latv.v.(1)/

Ang.val.(2.)

2.sports

3.dabaszin.8.

4.viz.māksla

5.latv.v.(2)/

Ang.val.(1.)

6.matemātika 3

 

7.a

1.---------

2. latv.val. 1.

3.angļu v.  13

4.sociāl.z. 34.

5.mazāk.v. 11.

6.------------

 

7.b

1.mazāk.v.

2.sociāl.z.

3.literatūra

4.vēsture

5.latv.v.4./

Inform.32

6.ang.val. 7.latv.v.14./

Inf.32.

8.a

1.----------

2.----------

3.----------

4.-----------

5.ķīmija 8.

6.fizika

7.kr.valoda

8.b

1.ķīmija

2.latv.v.(14.)/

Ang.val.13.

3.sociālās zin.

4.mazāk.v.

5.fizika

6.latv.v.4./14.

7.latv.v.4./

Ang.v.13.

 

9.a

1.latv.v. 1./

Ang.v.13.

2.matemātika

3.mazākum.v.

4.latv.v.4./

Ang.valoda 13.

5.vēsture

6.matemātika

7.literatūra

 

9.b

1.matemātika

2.vēsture

3.viz.māksla

4.matemātika

5.kr.valoda

6.literatūra

7.soc.zinības

 

10.a

1.latv.v.(m.5.)

2. latv.v.(m.5.)

Matem. (p.6.)

3. latv.v.(p.27)

Matemāt.3

4. latv.v.(p.27)

Matemāt.3

5.mazāk.v.15.

6.ģeogrāfija 9.

7.fizika 7.

10.b

1. matemāt. 3.

2.matemāt. 3.

3.vēsture

4. fizika

5. latv.val.27

6. latv.val. 27.

7.ģeogrāfija

11.a

1.---------

2.latv.val. 3.fizika

4.ģeogrāfija

5.ģeogrāfija

6.ķīmija

7.sports

8.sports

12.a

1.-------

2.----------

3.matemātika

4.ķīmija

5.matemātika

6.vēsture

7.sports

8.sports

 

4.septembris

5.a

1.viz.māk.33.

2.matemāt. 6.

3. latv.v.1./14.

4. mazākum.11

5. matemāt.6.

6.ang.val.2./25

5.b

1.ang.v. 2./25.

2.mazāk.v.11.

3. matemāt. 6.

4. latv.v.34./1.

5. viz.māk. 33.

6.matemāt.6.

6.a

1.matemāt.6.

2.mazāk.v.15

3.sports

4.vēsture

5.latv.v.(4.)/

Angļu v.(2.)

6.latv.v.(34.)/

Inf.(32.)

7.latv.v.(14.)/

Inf.(32).

 

6.b

1.vēsture

2.latv.v.(1.g)

Inf.(2.g.)

3.matemāt. 16.

4.latv.v.(2.g.)/

Inf.(1.g.)

5.sociālās z.34

6.kr.valoda 5.

7.literatūra 5.

 

7.a

1.latv.val. 34.

2.sports

3.vēsture 12.

4.matemātika 6

5.mazāk.v. 11.

6.------------

7.------------

 

7.b

1.--------

2.--------

3.---------

4.matem.3.

5.vēsture12

6.kr.val.11

7.matem.3.

8.a

1.sports

2.latv.v.(34.)/

Ang.v.(13.)

3.mazāk.v.

4.latv.v.(5.)/

Ang.v.(13.)

5.ķīmija 8.

6.vēsture

7.ģeogrāfija 9

8.b

1.lat.v.(5.)/

Ang.v.(13.)

2.vēsture 12.

3.ģeogrāfija 9.

4.ķīmija 8.

5.sports

6.latv.v.(14.)/

ang.v.(13.)

7.matemāt.6.

 

9.a

1.mazāk.v. 15.

2.ķīmija 8.

3.mūzika 17.

4.matemāt.16.

5.fizika 7.

6.ģeogrāfija 9.

7.sports

8.sports

9.b

1.mūzika 17.

2.latv.v.1./5.

3.ang.v.4/13.

4.ģeogrāf. 9

5.matemāt.16

6.ķīmija 8.

7.fizika 7.

 

10.a

1.latv.v.(p.27.)

Matem. (m.3.)

2. latv.v.(p.27.)

Matem. (m.3.)

3. ķīmija

4. mūzika.(17.)

v.māk.(33.)

5.mazāk.v.15.

6.latv.v.(m.)4.

Matem.(p.)16.

7.latv.v.(m.)4.

Matem.(p.)16

10.b

1.ķīmija 8.

2.angļu v. 4.

3.fizika 7.

4. mūzika.(17.)

v.māk.(33.)

5. matemāt. 3.

6. matemāt. 3.

11.a

1.fizika 7.

2.fizika 7.

3.latv.v.27.

4.matem.2

5.matem.9.

6.mazāk.v.

7.mazāk.v.

12.a

1.matemātika

2.matemātika

3.mazāk.v.15.

4.latv.v.(27.)/

ang.v. (4.)

5.latv.v.(27.)/

ang.v.(4.)

6.fizika 7.

7.ķīmija 8.

  
 

 


  

 

 

 

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

Ēdienkarte 5.-12. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530