Skolotāji

 

 

N. p.k. Vārds, uzvārds Priekšmets Kab.

1.

Ināra Keiša Latviešu valodas skolotāja 
2. Linda Sokolovska Latviešu valodas skolotāja  27.
3. Ilze Gundare Latviešu valodas skolotāja   
4. Sandra Goldberga Latviešu valodas skolotāja 34. 
5.  Ligita Vaļuka Latviešu valodas skolotāja 1. 

6.

Ināra Vīgule Latviešu valodas skolotāja 29. 
7. Irina Ivanova Latviešu valodas skolotāja 14. 
8.  Diāna Grīnfelde Latviešu valodas skolotāja sākumskolā 26. 
9.  Brauna-Liniņa Aija Latviešu valodas skolotāja sākumskolā 23. 
10.  Valentīna Juščenko Matemātikas skolotāja 16.
11.  Ļubova Jeļisejeva Matemātikas skolotāja
12.  Alla Kitajeva Matemātikas skolotāja 3.
13.  Ābeltiņa Ināra Matemātikas skolotāja 6. 
14.  Matemātikas skolotāja  
15.  Fizikas skolotāja  7.
16.  Fizikas skolotāja 7. 
17. Informātikas skolotāja  31.
18. Maryna Hinko Informātikas skolotāja 32.
20. Svetlana Kuranova Krievu valodas un literatūras skolotāja 11.
21. Peredņa Rita Krievu valodas un literatūras skolotāja 15.
22. Tatjana Biktaševa Angļu valodas skolotāja 13.
22. Don Kuklis Angļu valodas skolotājs 4.
23. Natālija Jaremčuka Angļu valodas skolotāja 25.
24. Nataļja Malašonoka Angļu valodas skolotāja 2. 
25. Irīna Matvejeva Angļu valodas skolotāja  
26. Silga Sviķe  Vacu valodas skolotāja 5. 
27. Māris Plūmiņš Soc. zinību skolotājs 17.
28. Oļegs Mihailovs Vēstures skolotājs 12.
29. Baiba Hercmane Tiesību pamati  
30. Anžela Zraičenko  Mūzikas skolotāja 17.
31. Andrejs Reselis Mājturības skolotājs 30.
32. Dana Veikša Bioloģijas skolotāja 9.
33.  Olga Jakubčonoka Ķīmijas un mājturības skolotāja  8.
34.  Svetlana Puhova Sporta skolotāja  
35. Ināra Drakina Sporta skolotāja  
36. Jolanta Freimane Ģeogrāfijas skolotāja 9.
37. Astrīda Valova Ģeogrāfijas skolotāja  
38. Jeļena Buņina Sākumskolas skolotāja 19.
39. Ilona Volodina Sākumskolas skolotāja 24.
40. Jekaterina Ivanova Sākumskolas skolotāja 18.
41. Irina Skriņņikova Sākumskolas skolotāja 22.
42. Larisa Rumjanceva Sākumskolas skolotāja 21.
43. Lilija Sapronova Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja 33.
44. Agita Lauska  Psiholoģe 9.a
45. Alla Timofejeva  Logopēde   
46. Marija Davidovska Sociālā pedagoģe  

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.