Skolotāji

 

 

N. p.k. Vārds, uzvārds Priekšmets Kab.
1. Ināra Keiša Latviešu valodas skolotāja 
2. Linda Sokolovska Latviešu valodas skolotāja  27.
3. Valentīna Juščenko Matemātikas skolotāja 16.
4. Ļubova Jeļisejeva Matemātikas skolotāja
5. Alla Kitajeva Matemātikas skolotāja 3.
6. Baiba Kairjaka  Matemātikas skolotāja  
7. Matemātikas skolotāja  
8. Informātikas skolotājs 31.
9. Maryna Hinko Informātikas skolotāja 32.
10. Nataļja Guseva-Antonova Krievu valodas un literatūras skolotāja 5.
11. Peredņa Rita Krievu valodas skolotāja 15.
12. Svetlana Kuranova Krievu valodas skolotāja 11.
13. Brauna Aija Latviešu valodas skolotāja  26.
14. Sandra Goldberga Latviešu valodas skolotāja 27.
15. Diāna Grīnfelde Latviešu valodas skolotāja sākumskolā, mājturība 26.
16. Ligita Vaļuka Latviešu valodas skolotāja 1.
17. Ināra Vīgule Latviešu valodas skolotāja 29.
18. Irina Ivanova Latviešu valodas skolotāja, bibliotekāre 14.
19. Tatjana Biktaševa Angļu valodas skolotāja 13.
20. Don Kuklis Angļu valodas skolotājs 2.
21. Natālija Jaremčuka Angļu valodas skolotāja 4.
22. Nataļja Malašonoka Angļu valodas skolotāja  
23. Sofija Borsa Soc. zinību skolotāja 34.
24. Oļegs Mihailovs Vēstures skolotājs 12.
25. Ludmila Vihrova Mūzikas skolotāja 17.
26. Aleksejs Medvedevs  Mājturības skolotājs 30.
27. Svetlana Koļesņičenko Fizikas skolotāja 7.
28. Dana Veikša Bioloģijas skolotāja 8.
29. Olga Jakubčonoka Ķīmijas un mājturības skolotāja  8.
30. Svetlana Puhova Sporta skolotāja 16.
31. Ināra Drakina Sporta skolotāja 34.
32. Sviķe Silga Vacu valodas skolotāja  
33. Inga Medniece  Ģeogrāfijas skolotāja 9.
34. Jeļena Buņina Sākumskolas skolotāja, logopēde 19.
35. Ilona Volodina Sākumskolas skolotāja 25.
36. Tatjana Aņisimova Sākumskolas skolotāja 20.
37. Jekaterina Ivanova Sākumskolas skolotāja 18.
38. Irina Skriņņikova Sākumskolas skolotāja 22.
39. Larisa Rumjanceva Sākumskolas skolotāja 21.
40. Lilija Sapronova Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja 33.
41. Agita Lauska  Psiholoģe 9.a

Cienījamie vecāki un skolēni!

Jaunajām izglītības programmām

2020./2021. m. gadam 10. klasēs

Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība

Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas