Skolotāji

 

 

N. p.k. Vārds, uzvārds Priekšmets Kab.

1.

Ināra Keiša Latviešu valodas skolotāja 
2. Linda Sokolovska Latviešu valodas skolotāja  27.
3. Ilze Gundare Latviešu valodas skolotāja   
4. Valentīna Juščenko Matemātikas skolotāja 16.
5. Ļubova Jeļisejeva Matemātikas skolotāja
6. Alla Kitajeva Matemātikas skolotāja 3.
7. Ābeltiņa Ināra Matemātikas skolotāja 6. 
8. Matemātikas skolotāja  
9. Simona Pastore Matemātikas skolotāja  
10. Informātikas skolotājs  
11. Maryna Hinko Informātikas skolotāja 32.
12. Svetlana Kuranova Krievu valodas un literatūras skolotāja 11.
13. Peredņa Rita Krievu valodas un literatūras skolotāja 15.
14. Alla Timofejeva Krievu valodas skolotāja un logopede  
15. Brauna-Liniņa Aija Latviešu valodas skolotāja  23.
16. Sandra Goldberga Latviešu valodas skolotāja 34.
17. Diāna Grīnfelde Latviešu valodas skolotāja sākumskolā 26.
18. Ligita Vaļuka Latviešu valodas skolotāja 1.
19. Ināra Vīgule Latviešu valodas skolotāja 29.
20. Irina Ivanova Latviešu valodas skolotāja, bibliotekāre 14.
21. Tatjana Biktaševa Angļu valodas skolotāja 13.
22. Don Kuklis Angļu valodas skolotājs 4.
23. Natālija Jaremčuka Angļu valodas skolotāja 25.
24. Nataļja Malašonoka Angļu valodas skolotāja 2. 
25. Irīna Matvejeva Angļu valodas skolotāja  
26. Māris Plūmiņš Ekonomikas un soc. zinību skolotājs 17.
27. Oļegs Mihailovs Vēstures skolotājs 12.
28. Baiba Hercmane Tiesību pamati  
29.   Mūzikas skolotāja 17.
30. Andrejs Reselis Mājturības skolotājs 30.
31. Svetlana Slobodjaņuka Fizikas skolotāja 7.
32. Dana Veikša Bioloģijas skolotāja 9.
33. Olga Jakubčonoka Ķīmijas un mājturības skolotāja  8.
34. Svetlana Puhova Sporta skolotāja 16.
35. Ināra Drakina Sporta skolotāja 34.
36. Silga Sviķe  Vacu valodas skolotāja 5. 
37. Jolanta Freimane Ģeogrāfijas skolotāja 9.
38. Astrīda Valova Ģeogrāfijas skolotāja  
39. Jeļena Buņina Sākumskolas skolotāja, logopēde 19.
40. Ilona Volodina Sākumskolas skolotāja 24.
41. Jekaterina Ivanova Sākumskolas skolotāja 18.
42. Irina Skriņņikova Sākumskolas skolotāja 22.
43. Larisa Rumjanceva Sākumskolas skolotāja 21.
44. Lilija Sapronova Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja 33.
45. Agita Lauska  Psiholoģe 9.a

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

Attālinātā mācību procesa plāns