Skolas vadība

  

Administratīvo un sabiedrisko pienākumu sadalījums:

 • Direktore - Ināra Keiša,
  e-mail: inara.keiš[email protected]
  tālr. 63622211
 • Direktores vietniece mācību darbā - Linda Sokolovska,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece mācību darbā - Valentīna Juščenko, 
 • Direktores vietniece mācību darbā - Ļubova Jeļisejeva, 
  e-mail: [email protected].lv
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā - Irīna Matvejeva, 
  e-mail: [email protected]
 • Direktores vietniece metodiskajā darbā - Alla Kitajeva,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece IT darbā  - Maryna Hinko, 
  e-mail: [email protected]
 • Skolas saimniecības vaditāja - Irina Anosova

    e-mail: [email protected]

 

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 Attālinātā mācību procesa plāns 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

 

SIA Neptuns rekviziti