Par skolu


 Ziņas par skolu:  
 logo2.jpg  

Ventspils 2.vidusskola dibināta 1945.gadā


Skolā strādā 44 pedagogi.


Audzēkņu skaits: 488


Skola akreditēta līdz 18.10.2024.g.

 

   

  
Skola īsteno  izglītības programmas:

  1. Mazākumtautību pamatizglītības programma - kods 21011121;

  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma - kods 31011021

  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma - kods 31013021

  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma - kods 31013011
 

Darbības pamatmērķi:

  • Skolas misija: veicināt brīvas, sociāli aktīvas personības rašanos, kas būtu spējīga uz pašattīstību, pašizglītošanos un pašrealizēšanos daudznacionālā vidē, saglabājot etnisko pašapziņu.

  • Skolas vīzija: nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu, atbilstošu mūsdienu prasībām un izglītības attīstības tendencēm, integrācijas procesa turpmākajā virzībā, skolas vides uzlabošana un pilnveidošana.

  • Mērķi: Ventspils 2.vidusskolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Ventspils 2.vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.


Vidusskolas darbība balstās uz intelektuālās brīvības un demokrātijas pamatiem, kas veido skolu kā atvērtu un tolerantu sabiedrisko institūciju.

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

Attālinātā mācību procesa plāns