Klašu audzinātāji

 

2020. / 2021. māc. gads

Klase - Uzvārds, vārds,  Kab. 

1.a - Diāna Grīnfelde, 20.kab.

1.b – Jekaterina Ivanova, 18.kab.

2.a - Volodina Ilona, 24.kab.

3.a - Buņina Jeļena, 19.kab.

4.a - Rumjanceva Larisa, 21.kab.

4.b - Skriņņikova Irina, 22.kab.

5.a - Irina Ivanova, 14. kab.

5.b - Ināra Āboltiņa, 6.kab

6.a - Jaremčuka Natālija, 25.kab.

6.b - Sapronova Lilija, 23.kab.

7.a - Veikša Dana, 9.kab.

7.b - Malašonoka Natalija, 2. kab.

8.a - Goldberga Sandra, 34.kab.

8.b - Jakubčonoka Olga, 8.kab.

9.a - Kuranova Svetlana, 11.kab.

9.b - Drakina Inara, 4. kab

10.a - Tatjana Biktaševa, 13. kab.

11.a - Silga Sviķe, 5.kab.

11.b - Puhova Svetlana, 16.kab.

12.a - Mihailovs Olegs, 12.kab.

 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti