Administrācija

  

Administratīvo un sabiedrisko pienākumu sadalījums:

 • Direktore - Ināra Keiša,
  e-mail: inara.keiš[email protected]
  tālr. 63622211
 • Direktores vietniece mācību darbā - Linda Sokolovska,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece mācību darbā - Valentīna Juščenko, 
 • Direktores vietniece mācību darbā - Ļubova Jeļisejeva, 
  e-mail: [email protected].lv
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā - Lilija Sapronova, 
  e-mail: [email protected]
 • Direktores vietniece audzināšanas darbā - Alla Kitajeva,
  e-mail: [email protected]
  tālr. 63622264
 • Direktores vietniece IT darbā  - Maryna Hinko, 

   e-mail: [email protected]

 

Cienījamie vecāki un skolēni!

Jaunajām izglītības programmām

2020./2021. m. gadam 10. klasēs

Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība

Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas