Galvenā

Kopā : 609
page : previous_img  65 / 102  next_img

"Raduga"

2017-05-08

       03.05. Ventspils 2. vidusskolā norisinājās tradicionālais skolas kora "Raduga" atskaites

koncerts. Kā vienmēr koris un solisti priecēja ar brīnišķīgu sniegumu.

       Liels paldies kora vadītājai L.Vihrovai!!!

       Tāpat arī šajā koncertā tika apbalvoti valsts, pilsētas olimpiāžu un konkursu laureāti

un viņu skolotāji.

       Milzīgs paldies visiem!!! Paldies skolas vecāku komitejai par atbalstu!

2017-05-07

Фото Ventspils 2. vidusskola.

    02.05. mūsu skolā notika pasākums veltīts Eiropas Savienībai 7.-8. klasēm, kuru organizēja

vēstures skolotājs O.Mihailovs. 11. klases skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par

Eiropas Savienību, par Latviju ES, par plusiem un mīnusiem ES.

    Auditorijai tika uzdoti jautājumi, uz kuriem tā veiksmīgi atbildēja.

"Erasmus+"

2017-05-07

Фото Ventspils 2. vidusskola.

Projekta "Erasmus+"noslēgumā dalībnieki viesojās Ventspils Domē, kur tikās ar Domes

priekšsēdētāja 1. vietnieku infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņu, kurš pastāstīja par pilsētu

un tās turpmāko attīstības plānu.

"Sportiska ģimene"

2017-05-07

Фото Ventspils 2. vidusskola.     29. aprīlī 4.klašu skolniekiem un viņu vecākiem notika pasākums "Sportiska ģimene"

Skolēni bija sagatavojuši dzejoļus par veselīgu dzīves veidu. Kopā ar vecākiem veica

iesildīšanos.

    Visi draudzīgi darbojās komandās.

    Katra ģimene saņēma diplomus, bet bērni-saldumus!

Atvērto durvju diena

2017-04-28

 

 

3.MAIJĀ

VENTSPILS 2.VIDUSSKOLĀ

“ATVĒRTO DURVJU DIENAS”! 

Programma:

Stundu apmeklēšana.

1.stunda.  Vizuālā māksla 5.a klase. (33.kab.)

2. stunda. Krievu valoda un literatūra  7.a klase. (11.kab.)

3.stunda. Matemātika 10.klase (3.kab.)

4.stunda. Latviešu valoda 8.b klase (14.kab.)

4.stunda sākumskolā: matemātika – 2.a., 2.b., 4.a.,

krievu valoda – 1.a, 4.b.,

lasīšana – 1.b., 3.b.,

klases audzinātāja stunda – 3.a.

10.00-12.00 – tikšanās ar skolas direktori par interesējošiem jautājumiem.

12.30. Skolas kora “ Радуга ” atskaites koncerts,  olimpiāžu un konkursu uzvarētāju apbalvošana.

GAIDĪSIM CIEMOS! 

2017-04-28

Pamatojoties uz Ventspils pilsētas domes 22.02.2017. rīkojumu Nr. 165,

LR Ministru kabineta 15.05.2016. rīkojumu Nr. 342 “Par darba dienas pārcelšanu 2017.gadā”

un Darba likuma 133.panta ceturto daļu,  

Ventspils 2.vidusskolā tiek pārcelta darba diena

no piektdienas – 2017.gada 5.maija uz sestdienu – 2017 .gada 13.maiju.

Kopā : 609
page : previous_img  65 / 102  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00


Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti