Galvenā

Kopā : 622
page : previous_img  63 / 104  next_img

"Uzņēmējdarbība skolā"

2017-09-25

Фото Ventspils 2. vidusskola.        21.-22. septembrī mūsu skolēni kopā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāziju, Ventspils 4.vsk., Talsu Valsts 1.ģimnāziju, Talsu 2.vsk. un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vsk audzēkņiem piedalījās Biznesa augstskolas projekta "Uzņēmējdarbība skolā" nodarbībās.

         Jaunas idejas un jaunas iespējas!

2017-09-25

Фото Ventspils 2. vidusskola.      21. septembrī Ventspils 2. vidusskola uzņēma projekta Erasmus+ "Skola, kas mācās" dalībniekus no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Latvijas (Rīga).

       Viesiem uzstājās skolas koris "Raduga" L. Vihrovas vadībā. Viesi apmeklēja dabaszinību stundu 2.a klasē , kuru vadīja T.Aņisimova, kā arī ķīmiju 9.a klasē , kuru vadīja O. Jakubčonoka. Pēc stundām pilsētas metodiskā centra eksperte A. Kitajeva un skolas eksperte L.Sapronova kopā ar skolotājiem un projekta dalībniekiem apsprieda un analizēja stundas.

      Tikšanās nobeigumā skolas administrācija pie apaļā galda iepazīstināja projekta dalībniekus ar skolas prioritātēm, ar darba formām un organizāciju, bet mācīšanās grupu vadītāji -ar darba pieredzi un priekšrocībām, kuras sniedz sadarbība starp kolēģiem grupu ietvaros.

Sazināties palīdzēja angļu valodas skolotājas N.Malašonoka un I. Gapoņenko.

Līderu trenings

2017-09-18

        15.09.mūsu skolā notika klašu līderu trenings. 5.-12.klašu aktīvi apsprieda, kādam ir jābūt līderim, kas viņam ir jāmāk,kādas īpašības viņam piemīt.

     Skolēni strādāja komandās kopā ar klašu audzinātājiem, mācījās kā organizēt pasākumus, ņemot vērā visu klasesbiedru intereses. Skolēni ar interesi veica piedāvātos uzdevumus, spraigi diskutēja un pieņēma lēmumus. Arī skolotājiem šis pasākums ļāva pavērot savus audzēkņus no malas un ņemt vērā audzinot klasi.

2017-09-18

     15 .septembrī mūsu sākumskolēni piedalījās vispasaules PUNKTA dienā.

   Šajā dienā visās klasēs notika aizraujoša literārā zīmēšanas stunda, kurā bērni vispirms izlasīja P.Reinoldsa grāmatu "Punkts", bet pēc tam uzzīmēja savu neatkārtojamo punktu. Ar klases audzinātāju palīdzību tika izveidots kopīgs sienas dekors "Gliemezis". Dienas garumā, kā arī sporta stundās, bērni spēlēja spēli Twister, kurā arī ir punkti. Skolēnu vecāki nepalika malā, bet savus "pieaugušo" punktus atstāja kopīgajā fleš-mob plakātā "Ieliec savu punktu kopīgajā gleznā". Diena pagāja radošā gaisotnē.

2017-09-13

Sveicam vizuālās mākslas konkursa “Dievzemītes rakstus pinu” uzvarētājus!

Veiksmīgs un izcils sniegums

Dana Biktaševa 9.b kl.

Sofija Bezrukova 3.a kl.

Milana Odincova 3.a kl.

                                           Ņikita Giņko 3.b kl.

                                            Everita Šenfelde 6.a kl.

                                                Skolotāja Lilija Sapronova2017-09-08

Kopā : 622
page : previous_img  63 / 104  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti