Galvenā

Kopā : 571
page : previous_img  24 / 96  next_img

2019-09-10

2019-09-08

5.septembrī 10.-11. klašu skolēniem notika aizraujoša ķīmijas stunda. Stundu vadīja Irkutskas Ķīmijas institūta laboratorijas vadītājs, profesors, ķīmijas zinātņu doktors, Krievijas Akadēmijas Sibīrijas nodaļas vadītājs , mūsu skolas absolvents Bagrats Armenovičs Šaiņans. Ļoti saprotami un vienkārši viņš izskaidroja sarežģītas lietas par neparastiem vielu savienojumiem un noslēpumainām vielām.

Pirmklasnieku iesvētīšana

2019-09-04

  4.09 skolā notika "Pirmklasnieku iesvētīšana". Bija ieradusies feja no "Jautājumu un atbilžu" planētas, viņa ar saviem palīgiem sarīkoja īstu šovu - uzdeva aizraujošus uzdevumus, pārbaudīja pirmklasnieku atjautību, lika lasīt un skaitīt.

  Gan bērni, gan klases audzinātāja deva īsta skolnieka un skolotāja svinīgo zvērestu. Pirmklasniekus sveica arī skolas direktore. Bērni saņēma dāvanas no saviem vecākajiem biedriem - 12. klases skolēniem.

2. septembris – jaunā mācību gada sākums.

2019-09-03

2. septembris – jaunā mācību gada sākums.

  Esam uzsākuši jaunu mācību cēlienu, dodamies pretī nezināmajam, tik aizraujošajam... Mūs sagaida lēnāki un straujāki pagriezieni skolas dzīvē. Šogad mācības skolā uzsāka 488 skolēni.  Īpaša diena bija 26 pirmklasniekiem, kurus skolā ieveda nākamie 22 12. klases absolventi. Devītajās klasēs mācības uzsāka 58 skolēni.   Arī skolotāju kolektīvs papildinājās ar jaunajiem skolotājiem: Inga Medniece - ģeogrāfijas skolotāja, Agita Lauska – psiholoģe, Silga Sviķe – vācu valodas skolotāja, Don Kuklis – angļu valodas skolotājs, Baiba Kairjaka – matemātikas skolotāja, Jevgenija Gorina – matemātikas skolotāja.

    Lai jaunajiem skolotājiem izdodas piepildīt savus sapņus mūsu skolā!

    Svinīgajā pasākumā  2. septembrī mūs sveica Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Lembergs  un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja I.Tamane.

    Direktorei Ludmilai Volodinai jaunais mācību gads sākās esot pelnītā atpūtā pēc 20 nostrādātajiem  gadiem šajā amatā. Viņai izskanēja sirsnīgi pateicības vārdi par ieguldīto darbu izglītības jomā. Vēlreiz vēlamies atgādināt, ka ilggadējā direktore 21. augustā tika apbalvota ar IZM Pateicības rakstu. Skolas vadības grožus īsi pirms jaunā mācību gada pārņēma Ināra Keiša, kas pirms tam bija  septiņus gadus direktore Jelgavas 2. pamatskolā. Svinīgajā pasākumā skanēja dzejoļi, dziesmas, joki par skolas dzīvi gan pirmklasnieku izpildījumā, gan vecāko klašu skolēnu izpildījumā.

   Skolā īsi pirms jaunā mācību gada tika paveikts  1. stāva un 2. stāva kabinetu remonts, kuros tika uzstādītas mūsdienu IT iekārtas. Jaunu veidolu ir ieguvusi arī skolas aktu zāle.

    Sirsnīgi pateicības vārdi visiem par ieguldīto darbu, lai pirmā skolas būtu īsti svētki visam skolas kolektīvam!

2019-09-03

2019-08-27

Kopā : 571
page : previous_img  24 / 96  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts

no 01.09.2020.

0. 7.45 - 8.25

1. 8.30 - 9.10

2. 9.20 - 10.00

3. 10.10 - 10.50

4. 11.05 - 11.45

5. 12.00 - 12.40

6. 12.55 - 13.35

7. 13.45 - 14.25

8. 14.35 - 15.15

9. 15.20 - 16.00

 Attālinātā mācību procesa plāns 

 

Komplekso pusdienu

ēdienkarte

1.-4. klasēm

5.-12. klasēm

 

SIA Neptuns rekviziti