Galvenā

Kopā : 520
page : previous_img  2 / 87  next_img

2020-05-06

      Kamēr mācību process notiek attālināti, Ventspils 2.vidusskolā turpinās metodiskais darbs. Lai nezaudētu skolotāju sadarbību, atbalstītu viens otru, aprīlī skolas pedagogi organizēja ieinteresēto klubiņu- mācīšanās grupu pēc labprātības principa.

      Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar piemēriem no citu skolotāju prakses un dalīties savā pieredzē, jautāt un atbildēt uz jautājumiem, iesaistīties diskusijā. Priecina tas, ka nodarbības skolotāji apmeklēja ļoti aktīvi.

      Katras tikšanās videokonference bija veltīta konkrētiem tematiem:

9.04.2020. Mācību stundu sasniedzamais rezultāts. Atgriezeniskā saite mācību stundā un refleksija.

Kā formulēt SR, organizēt attīstošo AS, kā savas zināšanas izmantot šodienas mācību situācijā?  Ļoti konkrēti tika runāts par sasniedzamo rezultātu, snieguma kritērijiem un atbilstošo atgriezenisko saiti , balstoties uz valodas stundām. 

23.04.2020. Skolēnu snieguma kritēriji, snieguma līmeņa apraksts (SLA). Ko nozīmē domāt par savu mācīšanos?

Skolotajiem, pēc pieprasījuma, bija iespēja izskatīt šos jautājumus balstoties uz literatūras stundām.

30.04.2020. Mācību process, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana attālinātas mācīšanas procesa gadījumā.  Skolotāji iepazinās ar dažādām atgādnēm, refleksijas paņēmieniem, lai palīdzētu skolēniem mācīties plānot savu darbu un novērtēt procesu un tā rezultātus.

     Tepat skolotāji iepazinās ar 12 laba pedagoga kritērijiem, pēc mūsdienīgu cilvēku uzskatiem.

     Un viens no tiem skan šādi: “Labs skolotājs ir neizdedzis skolotājs!» Tādas pozitīvas tikšanās  ir viena no iespējam būt komandā, nepazaudēt saikni ar kolēģiem un skolas atmosfēru, atbrīvoties no ikdienas rutīnas.

2020-05-06

Нет описания фото.


Godājamie vecāki un skolēni!

Vēlamies iepazīstināt ar jaunāko informāciju

par mācību darba norisi ārkārtējā situācijā:

   9. klašu skolēniem:

  • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs, noslēguma vērtējumi tiks izlikti līdz 26.05.2020.;
  • valsts pārbaudes darbi ir atcelti;
  • CE eksāmena kārtošana valsts valodā ir ģimenes izvēle ( ja skolēns vēlas noskaidrot savu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī, ja skolēns plāno pēc pamatizglītības iegūšanas uzsākt darba gaitas vai arī nepieciešams citu iemeslu dēļ);
  • līdz 11.05.2020. (ieskaitot) vecākiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu skolas vadībai par nevēlēšanos / vēlēšanos kārtot CE eksāmenu valsts valodā un iesniegt skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta;
  • CE valsts valodas rakstu daļa notiks 10.06.2020., mutvārdu daļa 10.06.2020. vai 11.06.2020.

      12. klašu skolēniem:

  • noslēguma vērtējumi jāizliek līdz 15.05.2020.;
  • obligāti jākārto 3 eksāmeni : svešvalodā , latviešu val., matemātikā;
  •  angļu valoda rakstu daļa - 02.06.2020.;

                       mutvārdu daļa 02.06.,03.06.vai 04.06.2020.;

vācu valoda rakstu daļa, mutvārdu dala – 03.06.2020.;

latviešu valoda – 09.06.2020.;

matemātika - 12.06.2020.

  • ceturtais eksāmens ir izvēles, par kura kārtošanu/nekārtošanu jāuzraksta skolas vadībai iesniegums līdz 08.05.2020. un jāiesniedz skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta.
  • mācību gads 12. klašu skolēniem ilgs līdz 07.07.2020.

 

Sekosim jaunākajai informācijai par eksāmenu norises gaitu!

Informēsim Jūs savlaicīgi skolas e-klasē un skolas mājas lapā.

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-05-04

На изображении может находиться: цветок        4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena!
   Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

  Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!

2020-05-02

2020-04-30

Godājamie skolotāji, skolēni un vecāki!

Šodien, t.i. 30.aprīlī,  notika izglītības ministres I.Šuplinskas un VISC vadītāja J.Catlaka preses konference par eksāmenu plānoto norisi 9. klašu skolēniem un 12. klašu skolēniem.

Izstrādātais variants tiks piedāvāts apstiprināšanai MK.

Saite uz konferenci https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/167507551278197/

Ventspils 2. vidusskolas vadība


2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-29

 

 

 

 

 Noslēdzies neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītais daiļrades konkurss skolēniem “Brīvība, mana un mūsu”

 

Atzīmējot Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadi, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu” un parādīt, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.

Konkursā, kas notika no 6. janvāra līdz 23. martam, piedalījās 243 dalībnieki no 24 Latvijas skolām. Tika iesūtīti 184 vizuālās mākslas darbi un 62 dzejas darbi.

Atsevišķi tika vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3., 4.–5., 6.–7., 8.–9., 10.–12. klašu skolēnu un skolu absolventu darbi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I grupas vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas (vecumā no 12 līdz 13 gadiem) un IV grupas dalībnieku (vecumā no 14 līdz 16 gadiem) darbi. Vizuālajā mākslā izpildītie darbi pēc autora izvēles drīkstēja būt grafikas, glezniecības, aplikācijas vai autortehnikas žanrā, vērtēti tika arī trīsdimensionāli un telpiski objekti. Jaunrade dzejā tika vērtēta pēc atbilstības tēmai un nolikuma nosacījumiem: temata radošā risinājuma, autora personiskās attieksmes un domas atklāsmes, kā arī valodas stila un oriģinalitātes.

Katra vecumposma trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

4. – 5. klašu grupā 2. vietu Milana Odincova un Sofija Bezrukova no Ventspils 2. vidusskolas.

10. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Jekaterina Krupnova no Ventspils 2. vidusskolas.

Kopā : 520
page : previous_img  2 / 87  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog