Galvenā

Kopā : 622
page : previous_img  11 / 104  next_img

2020-10-01

2020-09-26

2020-09-26
     Lai attīstītu bērnu radošumu un intelektuālās spējas rotaļnodarbībās un ārpus tām, mūsu skolā notiek "Mazā pētnieka" nodarbības.
     Šodien, lai veicinātu 1.klašu skolēnos interesi par dabaszinībām, 7.a klases skolēni prezentēja eksperimentus un zinātniskus trikus.
     Arī turpmāk sākumsskolas skolēni pētīs un uzzinās apkārtējo pasauli, darbosies ar dažādām ierīcēm un galda spēlēm!

2020-09-26

Dzejas dienas 2020

     Var aizvērt acis un neskatīties nekur, bet pilnā balsī iekliegties: “Rudens!” Gaisā staigā vēsa sūnu un rudmiešu smarža, kas neredzama nāk no mežiem un sajaukdamās ar svaigi izrakņāto kartupeļu lauka miklumu dara dvēseli rāmu un pateicīgu. Rītā birzis un gāršas liesmo! Ziemeļrietenis pārskrējis pāri visam - sabangojis jūru, izvandījis vasaras pēdējās smaržas, izspūris, palss padebesis pārveļas pāri mežam… Rudenī ir labi, dzestrumu elpojot, klusēt un raudzīties tajā… Un liekas, ka valgi zeltainās sila smiltis sijājas cauri tavai dvēselei…

    Šajā nedēļā katra skolēna dvēseli mūsu skolā uzrunāja smalkā dzejas stīga tradicionālo Dzejas dienu ietvarā. Īpašs bija ceturtdienas noslēguma pasākums, kad vidusskolēni Rakstnieku alejā izveidoja dzejas ķēdi, kad skanēja viena vārsma pēc otras, lai priecētu ventspilniekus Tai pašā laikā saules pielietajā skolas pagalmā ieskanējās dzeja skolēnu, skolotāju un vecāku dzimtajās valodās: gruzīnu, baltkrievu, ukraiņu, krievu, uzbeku, latgaliešu ,čečenu, angļu,lietuviešu, vācu… Mēs apliecinājām, ka mūsu pasaules robežas ir nepārredzamas…

    “Valoda ir tā laipa, pa kuru sastopas gars ar garu, prāts ar prātu, cilvēks ar cilvēku, lai tie mājotu diezin cik tālu cits no cita.” ( Kronvaldu Atis)

    Pateicības vārdi visiem skolotājiem, kuri sagatavoja skolēnus un piedalījās Dzejas dienu aktivitātēs!

    Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un piedalīšanos pasākumos!

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-09-25

     "Dzejas dienas 2020" ietvaros 1.-4.klašu skolēni latviešu valodas un literatūras stundās darbojās ap un ar dzeju.

      1.klases skolēni vēroja pēc O.Vācieša dzejoļa “Kabata” uzņemto multfilmu, pēc tam to ilustrēja. 2.klase nostiprināja rakstītprasmi, glīti norakstot dzejoli par burtiem. 

     3.klase saviem klasesbiedriem demonstrēja prasmi skaļi lasīt dzejoļus un tos ilustrēt.

           Bet 4.klase ,jau radoši, paši savu Ventspils dzejoli, pirms tam iedvesmojoties no L.Sēles sacerētās Ventspils himnas, lasīja no skolas dienasgrāmatām un klausījās, kā to izpilda Ventspils jauktais koris.

           Paldies skolotājām A.Braunai-Liniņai un D.Grīnfeldei!

2020-09-24

Kopā : 622
page : previous_img  11 / 104  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts tiem,

kuri mācās attālināti.

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti