Fotogalerija

Dzejas dienas
 

Konference 5.-6.kl. "Vai viegli mācīties pamatskolā"

 

 

Tikšanās ar profesoru Bagratu Šaiņanu
 


Zinību diena 2019

Liels paldies Oskaram Jūram par foto!

Ziemasvētki

Ciemiņi no Tartu

Iesvētīšanas vakars 10.kl. skolēnos

Akcija "Izgaismo Latviju"

Svinīgais koncerts "Ar mīlestību Latvijai"

“Kam tava sirds, ja tā nav Latvijai”

Baltagaldautasvetki

KONCERTS 5.-11.kl. “TALANTU DARBNĪCAS”

Klašu skolēnu aktīvu sacensības

Krievu valodas nedēļa

Tikšanas ar skolas absolventiem no Rīgas starptautiskas juristu augstskolas

 

Komplimentu diena 5.-12.kl. Izstāde 5.-12.kl. “Laimes noslēpums” 

Svētki 1.-4.kl. Mesļeņica

Mūsu skolā pulcējās topošie pirmklasnieki un viņu vecāki

Klases līderu nodarbība 

Jaungada vakars 9.-11.kl.

Jaungada pēcpusdiena 1.-4.kl. “Ziemas pulkstenis”

Olimpis2017

Ziemassvētku radošas darbnīcas

Iesvētīšanas vakars 10.kl. skolēnos

Tematiskā nedēļa "Mana dzimtene Latvija"

Pēcpusdienas “Mārtiņdiena”, 1.-4.kl.

Angļu valodas nedēļa

Vizuālās mākslas konkurs “Karjera manā pilsētā”

www.jauniesi.ventspils.lv/?p=7770

Annelinna Ģimnāzijas (Tartu) un Ventspils 2.vidusskolas skolotāju tikšanās

Olimpijska diena

Klašu līderu trenings

Starptautiskā Punkta diena "Mēs esam talantīgi"

Pēcpusdiena “Iesvētīšana pirmklasniekos” 

Adaptācijas dienas 1., 5., 10.kl.

Svinīgā līnija, veltītā 1. septembrim. 

Foto: Julija Lurina

Metodiskās dienas

Skolotāju konference

Izlaidums 12. klasēm

 

 

Izlaidums 9. klasēm

 

 

Teicamnieku apbalvošana

 

 

Izlaidums 4.klasēm

 

 

Parakstīšana ar jauno skolas parlamentu

 

 

Sportistu un folkloras koru apbalvošana

 

 

Sporta diena

 

 

Pēdējais zvans 12. klasēm

 
 

Pēdējais zvans 9. klasēm

 

 

JA Latvija SMU Ventspils Pavasara gadatirgus»

 

Pasākums veltīts Māmiņas dienai

 

 

ITiņš 2017

 

 

Ramkalne #Erasmus+

 
 

Ķīmijas laboratorija #Erasmus+ 

 

Stafetes #Erasmus+

 

 Kurzemes reģionālā vizuālās mākslas olimpiāde

 

 

Grāmatu diena

 

"Esi veiksmīgs"

 

“Matemātika kafejnīca”

 

Matemātika konference

 

Viktorīna par K.Čukovska pasakām

 

"Ceļojums pa matemātikas taciņām"

 

"Matemātiskā spartakiāde"

 

"Jautro un atjautīgo klubs"

 

Ventspils pilsētas skolu 5.klašu komandu konkurss "Aizraujošā matemātika"

 

Pilsētas vizuālās mākslas olimpiāde

 

Spēle-kvests 5. klašu skolēniem par N.M.Karamzina daiļradi.

 

Skolā svinēja Masļeņicu

 

Pirmklasnieku un viņu vecāku tikšanās ar skolu.

 

Konkurs "Mana diena internetā"

 

Nedēļas dienas angļu valodā

 

Mafija

 

Skolas dambretes turnīrs

 

Turnīrs “Mūsdienu Robins Guds”

 

Slāvu gadskārtu svētki”Svjatki”

 

Skolas kora “Raduga” svētku koncerts.

 

Jaungada vakars 9.-12.kl. "Ceļojums laikā"

 

Pēcpusdienas sākumskolā "Salaveča tikšanās ar Santa Klausu"

 

Apvienotā stunda  literatūrā un ekonomikā 11.b klasē

 

Radošās Ziemassvētku darbnīcas

 

Klusais svētku  koncerts 4.-6. kl.

 

Klusais svētku  koncerts 7.-10. kl.

 

Izstāde "Es daba"

 

 

Ziemassvētku gadatirgus Rīgā

 

Кoncerts «Laipni lūdzam uz skolu

 

VAKARS “IESVĒTĪŠANA 10.KLAŠU SKOLĒNOS”

 

Pasākums 5.-9.kl. “Latvijas pērles’’ 

 

Gudrinieku kauja 1.-4.kl. “Ko tu zini par Latviju?” 

 

 Izstāde veltīta Latvijas neatkarības proklamēšanai

 

 “Dabaszinību konkurss”

 

”Vislatvijas Putras programmas”

 

"Tik dažādais rudens..."

 

"Ventspils siltums"

 

"Pabaro mūs!"

 

Pasākums «Coaching» 11.klasē

 

 "Neparastais ceļojums gaisa balonā"

 

Karjeras nedēļa

 

Jauniešu forums

 Projekts «Četras valstis – viena jūra»

LATVIJAS OLIMPISKĀ DIENA “Padod bumbu!”

Mēs Liepājā!

STARPTAUTISKĀ PUNKTA DIENA

 Konferencē «Valodu kontakti un kontrasti»

SMU

IESVĒTĪŠANA PIRMKLASNIEKOS

Adaptācijas dienas

1. septembris

      Foto Julija Lurina

12. klases izlaidums 2016

9. klases izlaidums 2016

Pēdējais zvans 9. un 12. klašu audzēkņiem!

Teicamnieku apsveikšana

 

Futbolisti ciemos pie mums!

Ačgārnību diena

 Tehnobus

 

English games

Koļadki

Barikāžu aizstāvju atceres diena

TEATRALIZĒTA IZRĀDE “JAUNGADA BRĪNUMI” 

SKOLAS JUBILEJAS KONCERTS 

KONCERTS  “RUDENS DĀVANAS”

 

Ēdienkarte 1.-4. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

Ēdienkarte 5.-12. klasēm

16.09.19. - 20.09.19.

23.09.19. - 27.09.19.

  Ventspils vispārizglītojošajās skolās komplekso pusdienu cena ir noteikta 

1,73 EUR 1.-4. klašu skolēniem un 2 EUR 5.-12. klašu skolēniem.

 

Cienījamie vecāki!
Jūsu bērna panākumus un mājas darbus  Jūs varat uzzināt elektroniskā klasē.Ar 02.09.2019. skolā būs zvanu saraksts

        5.-12.kl.                 

1. 830 - 910    

2. 920 - 1000

3. 1015 - 1055

4. 1115 - 1155

5. 1225 - 1305

6. 1315 - 1355

7. 1405 – 1445

8. 1450 – 1530