Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  65 / 107  next_img

Ekskursija

2017-10-16

Фото Ventspils 2. vidusskola.     

     Aicinām jūs ielūkoties 5.a un 5.b klases ekskursijā uz Pūres Šokolādes muzeju, kur bija ļauts pašiem gatavot garšīgās šokolādes konfektes, kā arī izzināt šokolādes rašanās noslēpumus.

  Tāpat arī Jaunpils pils apmeklējumu, kur mūs sagaidīja garšīga maltīte un piedzīvojumi ar mūku Teodoru un pils kundzi Māru.

     Visiem bija labs noskaņojums un mēs uzzinājām tik daudz jauna un interesanta!

2017-10-12

Фото Ventspils 2. vidusskola.

    3.oktobrī 8.a klase devās ekskursijā uz Rīgu un Pūri.

    Rīgā skolēni apmeklēja Ilūziju muzeju.Tā kā 8. klase šogad sāk apgūt fiziku, viņiem likās interesanti, ka ļoti daudzas lietas varēja izskaidrot ar fizikas palīdzību.

     Pa ceļam bija arī kāds saldāks mirklis - Pūres šokolādes muzejs, kurā skolēni piedalījās meistarklasē.

"Oseņini"

2017-10-12

Фото Ventspils 2. vidusskola.      6. oktobrī Ventspils 2. vidusskolā notika klases stunda, kur starptautiskā bērnu un jauniešu folkloras festivāla "Oseņini" dalībnieki no Krievijas, Lietuvas, Polijas un Latvijas demonstrēja krievu un baltkrievu jauniešu pulcēšanās tradīcijas.

     Klases stundā skolēni no 8. līdz 12 klasei klausījās tautas dziesmas un piedalījās tautas spēlēs un dejās. Mūsdienīgie jaunieši uzzināja, cik jauki pavadīja savu brīvo laiku mūsu senči. Var teikt, ka īstās autentiskās tradīcijas neatstāja vienaldzīgu nevienu. Skolnieki bija aktīvi un ar prieku nāca uz krievu riņķa deju un baltkrievu danci.

Atsauksme par padarīto

2017-10-12

Annelinna Ģimnāzijas (Tartu) un Ventspils 2.vidusskolas skolotāju tikšanās

2017. gada 9.un 10. oktobrī  Ventspils 2.vidusskolā notika starpvalstu ( Igaunijas un Latvijas) mazākumtautību skolu administrāciju un  skolotāju tikšanās ar mērķi iepazīties ar skolu sistēmām un kā notiek valodu apmācība skolās Latvijā un Igaunijā.

9.10.

Skolu administrācija iepazīstināja savus kolēģus ar informāciju par savām skolām, kā notiek valsts identitātes un patriotiskā audzināšana mūsu skolā un kaimiņvalstī, kā tiek strādāts ar talantīgiem bērniem un bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un par palīdzības sistēmu skolēniem Tartu Annelinna Ģimnāzijā  , kā arī runāja par vidusskolēnu Zinātniski pētniecisko darbību Ventspils 2.vidusskolā un Annelinna Ģimnāzijā (Tartu). Viesi tikās arī ar 2 .vidusskolas metodisko komisiju pārstāvjiem un valodu mācīšanās grupas pārstāvjiem.

Vakarā notika ekskursija pa Ventspili.

10.10

Viesiem bija iespēja iepazīties ar to, kā strādā Ventspils 2. vidusskolas skolotāji, kāda ir stundas struktūra, stundas analīzes elementiem, piedaloties valodu mācību stundās  un stundas analīzē. Tika parādītas 6 atklātās stundas valodās (latviešu, angļu un krievu - visos vecuma posmos).

Notika ekskursija pa skolu, viesiem tika parādītas skolotāju iespējas izmantot mūsdienīgus mācību līdzekļus stundā, skolēnu iespējas izglītoties patstāvīgi, skolas bibliotēkas, sporta zāles, IT kabineta iespējas.

Kas bija interesanti un noderīgi:

1.Tika ierosināti tālākās sadarbības virzieni skolotāju, administrācijas, skolotāju līmeņos. Daudz jautājumu bija par to, kā notiek bilingvālā izglītība  un kā šis process notiek kaimiņvalstī.

2.Igaunijas kolēģi atzīmēja, ka mūsu pilsētas pašvaldība ļoti lielus līdzekļus piešķir skolu tīkla attīstībai un interešu izglītībai, to, ka  ļoti patika mūsu informācijas tāfeles starpbrīžos, ZPD darbu izstrādes kārtība un noteikumi, ka mācot skolēniem valodas, mums ir pavisam cita  pieeja mācību stundai.

Ventspils 2.vidusskolas direkt.vietniece   L.Sokolovska

2017-10-03

Фото Ventspils 2. vidusskola.       2017. gada 29. septembrī Ventspils Galvenajā bibliotēkā notika Zinātnieku nakts, kuras tēma bija "Zinātnes sasniegumi - ideju avots inovācijai".

      Izrādās, ka mūsu skolniekiem bija liela interese par to.Ļoti daudzi vidusskolnieki piedalījās šajā aizraujošajā pasākumā.

       Par piedalīšanos viņi saņēma pašu izgatavotu logo uz krekliņiem.

2017-09-29

Kopā : 641
page : previous_img  65 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.