Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  5 / 107  next_img

2021-02-08

 

      Cienījamās māmiņas un godājamie tēti!


    Sākusies jaunā darba nedēļa… Neviens nevaram paredzēt, kāda būs šīs nedēļas nogale, jo dzīvojam valdības lēmumu formātā. Vienīgi laika ziņās sola, ka aukstums neatkāpsies visu nedēļu…

    Mēs, skolotāji, bijām cerību pilni, ka vismaz mūsu skolas paši mazākie bērni atgriezīsies skolā, taču valdības lēmums  piektdienas pēcpusdienā bija par attālināto mācību turpināšanu visu klašu skolēniem. Šis laiks ir ļoti sarežģīts mums visiem… Mēs zinām, tiešām zinām, cik esat noguruši Jūs, cik bērni ir noguruši… Līdz kaulam ir saprotams to ģimeņu sarūgtinājums, ka atkal mazie ir jāatstāj mājās vieni paši, jo mammām un tētiem ir jāiet uz darbu.

    Kā lai es Jums pateicos par atbalstu un sapratni, ieklausīšanos un palīdzību saviem bērniem? Es varu pateikt tikai: “PALDIES!” .

    Imants Ziedonis vienā no savām epifānijām rakstīja:” Man likās, ka nekas nav siltāks par sniga piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram”.  Pateicībā katram no Jums dāvinu baltu sniega piku… Tā kūst…No sirds siltuma…Lai tā stiprina Jūs! Lai ļauj saglabāt sirdsmieru, labestību un sirsnību! Mēs esam visi kopā!

Cieņā, Ventspils 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša

2021-02-08

Lepojamies par paveikto

      No 2020. gada 9. novembra līdz 13. novembrim notika skolas akreditācija.

Ir akreditētas 7 izglītības programmas uz 6 gadiem.

No 17 kritērijiem 14 novērtēti ar vērtējumu “labi” un 3 kritēriji novērtēti ar vērtējumu “ļoti labi”.


      Pateicos visam kolektīvam, skolotājiem, vecākiem, skolēniem,  skolas tehniskajam personālam, par ieguldīto darbu.

Pateicos par atsaucību, sapratni un savstarpējo atbalstu skolas ikdienas dzīvē.

Visi darbi, redzamie un neredzamie, papildina viens otru, tie ceļ mūs , dod mums jaunu spēku un sparu!

Ventspils 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša


2021-02-08

Nordplus projekts “Digital Routes for Intelligent Learning (DRIL)”

Attālināti esam uzsākuši projekta aktivitātes ar saviem sadarbības partneriem Igaunijā un Islandē.

Kas ir DRIL?

Tā ir digitālo rīku izmantošana viedajām mācībām. Projekta iekļauj daudzus ESAO, SKOLA 2030 standartus un paredz modernu mobilo digitālo tehnoloģiju izmantošanu gan klātienē, gan attālinātajā mācību vidē. Projekta ietvaros galvenās tēma būs : Esi drosmīgs. Esi radošs. Esi uzņēmīgs, un tās saskan ar Ventspils 2. vidusskolas pamatvērtībām – godīgums, atbildība, gudrība, tolerance. Projekta dalībniekiem būs iespēja vienu nedēļu pavadīt  Islandē, Igaunijā un Latvijā, sadarbojoties daudznacionālajās komandās, kas ļaus skolēniem uzlabot svešvalodu zināšanas. Skolēniem būs nepieciešams izgatavot produktus, kas atspoguļo katras iesaistītās valsts kultūras mantojumu un tā radīšanas procesu. Projekta aktivitātes tiks dokumentētas, izveidotais produkts tiks publiskots  projekta dalībskolu publiskajā vidē, kā arī tas būs pieejams tiešsaistē projekta blogā un digitālo grāmatu veidā.

2021-02-08

Lepojamies ar sasniegumiem pilsētas latviešu valodas olimpiādē vidusskolas posmā

 

Apsveicam un lepojamies

11.a klases skolnieku Vladislavu Ivanovu ar

1. vietu

Ventspils pilsētas latviešu valodas olimpiādē!


Sirsnīgi pateicības vārdi  latviešu valodas skolotājai Inārai Vīgulei par sagatavošanu olimpiādei
un ģimenei par atbalstu!

2021-02-08


Lepojamies ar sasniegumiem vizuālajā mākslā

       Neskatoties uz attālinātajām mācībām, skolēni ir veiksmīgi startējuši dažādos vizuālās mākslas konkursos aizvadītajā 1.mācību semestrī.

 

“Ventspils 730” – konkursā piedalījās 12 skolēni

Mihails Martjuševs  saņēma  galveno balvu un veicināšana balvu.


Milana Odincova,

Sofija Bezrukova,

Jekaterina Krupnova,

Nikita Ģiņko,

Polina Luganceva

saņēma konkursa rīkotāju, Ventspils labiekārtošanas kombināta, veicināšanas balvas.

        Mūsu skolēni piedalījās konkursā “Kukaiņi” (Ventspils pilsētas Mākslas skola), “Pie jūras dzīve mana”( Zilā karoga kustības ietvaros), “Ventspils 2020 Karjeras nedēļas ietvaros”, Latvijas Republikas Satversmes  pieņemšanas 99. gadadienai veltīts zīmējumu konkurss, starptautiskajā konkursā “Mūsdienu dekoratīvi lietišķā daiļrade un tēlotājmāksla” ( Krievija, Maskava).

        Sirsnīgi pateicības vārdi vizuālās mākslas skolotājai Lilijai Sapronovai par skolēnu motivēšanu un profesionalitāti.

2021-02-03

Kopā : 641
page : previous_img  5 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.