Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  23 / 107  next_img

2020-04-29

 

 

 

 

 Noslēdzies neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītais daiļrades konkurss skolēniem “Brīvība, mana un mūsu”

 

Atzīmējot Deklarācijas “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” trīsdesmitgadi, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) Tautas frontes muzeja nodaļa un 4. maija Deklarācijas klubs aicināja bērnus un jauniešus vecumā no 7 līdz 19 gadiem piedalīties vizuālo darbu un dzejas konkursā “Brīvība, mana un mūsu” un parādīt, ko viņiem nozīmē brīvības ideja.

Konkursā, kas notika no 6. janvāra līdz 23. martam, piedalījās 243 dalībnieki no 24 Latvijas skolām. Tika iesūtīti 184 vizuālās mākslas darbi un 62 dzejas darbi.

Atsevišķi tika vērtēti vispārizglītojošo skolu 1.–3., 4.–5., 6.–7., 8.–9., 10.–12. klašu skolēnu un skolu absolventu darbi; mākslas skolu un interešu izglītības centru I grupas vecumā no 7 līdz 9 gadiem), II grupas (vecumā no 10 līdz 11 gadiem), III grupas (vecumā no 12 līdz 13 gadiem) un IV grupas dalībnieku (vecumā no 14 līdz 16 gadiem) darbi. Vizuālajā mākslā izpildītie darbi pēc autora izvēles drīkstēja būt grafikas, glezniecības, aplikācijas vai autortehnikas žanrā, vērtēti tika arī trīsdimensionāli un telpiski objekti. Jaunrade dzejā tika vērtēta pēc atbilstības tēmai un nolikuma nosacījumiem: temata radošā risinājuma, autora personiskās attieksmes un domas atklāsmes, kā arī valodas stila un oriģinalitātes.

Katra vecumposma trīs labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

4. – 5. klašu grupā 2. vietu Milana Odincova un Sofija Bezrukova no Ventspils 2. vidusskolas.

10. – 12. klašu grupā 1. vietu ieguva Jekaterina Krupnova no Ventspils 2. vidusskolas.

2020-04-29

Lietas dzīvo laikā. Laiks dzīvo grāmatās. Laiks paliek grāmatu bezgalīgajos plašumos.

Neskatoties uz attālināto mācību procesu, 23.04.2020. mūsu skola nolēma turpināt tradīciju- organizēja “Dienu ar grāmatu”,  veltītu Vispasaules grāmatu dienai un autortiesībām, kuru pasludinājusi UNESCO.   Mēs atsaucāmies uz ANO aicinājumu “Tajā laikā, kad visā pasaulē vairums skolu ir slēgtas, un  cilvēki lielāko daļu laika pavada mājās, ar izolāciju var cīnīties lasot, tā nostiprinot saites ar cilvēkiem un paplašinot zināšanas, stimulējot mūsu prātus un kreativitāti. “

Pateicoties video materiāliem, prezentācijām un rūpīgi izvēlētiem tekstiem trīs valodās(krievu, latviešu un angļu), 1.-8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar grāmatu vēsturi, piedalīties erudīcijas viktorīnā, izvēlēties piedāvāto lasīšanas un rakstīšanas stratēģiju, kā arī iesniegt darbus radošo darbu izstādei.  Piemēram, 1.-4. klašu skolēni veidoja grāmatzīmes origami tehnikā, bet 5.-6.kl. gatavoja mini-grāmatiņu virtuālā vietnē pudlet.com

10.-11. kl. apguva lasīšanas un rakstīšanas   stratēģiju  angļu valodā, ieguva iemaņas pārstrukturēt zinātnisku tekstu. Šīs iemaņas skolēniem noderēs ne tikai mācību stundās skolā, bet arī ārpus skolas. Mūsdienās informācijas plūsma ir ļoti apjomīga, tāpēc katram ir jāmāk “atlasīt graudus no pelavām.”  

7.-8.kl. un 10.-11. kl. uzzināja , ko domā par lasīšanas nepieciešamību  zinātnieki , kā arī piedalījās diskusijā, kurā izteica savu viedokli par tradicionālo grāmatu un analogu elektronisko grāmatu.

Priecē tas, ka lielākais vairums uzskata - daiļliteratūras lasīšana ir svarīga. Lūk, daži skolēnu izteikumi:

 «… ибо книги развивают в людях духовность и фантазию, помогают им научиться мыслить и понять мир.»

« … хорошая книга - повод задуматься о чём-то важном.»

« …Во многом книги формируют наше мировоззрение, идиалы и направление стремлений каждого человека.»

«…Благодаря чтению мысли человека приводится в порядок, человек начинает думать более масштабно.»

«… книги дают человеку свободу и безграничное пространство для его фантазии или идей.»

Nav iespējams parādīt visus skolēnu izteikumus, bet ar pārliecību var teikt, ka tie vēl un vēl apliecina Džima Rona vārdus: “Atcerieties: to, kas jūs esat, nosaka tas, ko lasāt”.

Sakumskolas skolēnu  radošo darbu galerija

5. un 6. klašu radošo darbu galerija

2020-04-22

Godājamie vecāki!

Lūdzam  sadaļā "Vecākiem" iepazīties ar 20.04.2020. rīkojumu Nr.1-07/49

"Par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu ārkārtējā situācijā no 20.04.2020. līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai".

 

Ar jaunāko VISC informāciju par eksāmenu norises gaitas plānošanu

9. klašu un 12. klašu skolēniem var iepazīties saitē 

https://visc.gov.lv/aktualitates/info_20200314.shtml#scen

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

Edurio aptauja

2020-04-21

Godājamie kolēģi, skolēni un vecāki!

Pateicamies par atsaucību Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu, skolēnu un vecāku Edurio aptaujā par attālinātām mācībām. Aptaujā piedalījās 22 skolotāji, 59 vecāki, 54 skolēni ( pārstāvniecība no visām klasēm). Būsim patiesi – no kopējā skaita tas nav daudz. Taču skolas vadībai ir informācija pozitīvo, kā arī ne tik pozitīvo attālinātajā mācību procesā. Svarīga ir informācijas esība. Esam pārliecināti, ka ar atbildēm uz dažiem jautājumiem būs interesanti iepazīties.

2020-04-17

2020-04-17

Kopā : 641
page : previous_img  23 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.