Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  22 / 107  next_img

2020-05-06

Baltā galdauta svētki

     5.maijā visi  Ventspils 2.vidusskolas  skolēni piedalījās  klases audzināšanas stundā, kura bija veltītā Latvijas otrajai dzimšanas dienai. Skolēni skatījās prezentācijas, video par Baltā galdauta svētkiem, klausījās dziesmas par dzimto zemi pie Baltijas jūras, atkārtoja mūsu valsts vēsturi un tradīcijas piedaloties viktorīnās,  atbalstīja dažādas aktivitātes: atzīmēja uz Latvijas kartes vietas, kuras apmeklēja, kad bija iespēja ceļot, rakstīja sacerējumus un zīmēja, piedalījās sarunās un flešmobā.

    Paldies mūsu skolas klašu audzinātājiem, vēstures skolotājam un sākumskolas latviešu valodas skolotājiem par iespēju atzīmēt 30 gadus kopš tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. 

2020-05-06

      Kamēr mācību process notiek attālināti, Ventspils 2.vidusskolā turpinās metodiskais darbs. Lai nezaudētu skolotāju sadarbību, atbalstītu viens otru, aprīlī skolas pedagogi organizēja ieinteresēto klubiņu- mācīšanās grupu pēc labprātības principa.

      Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar piemēriem no citu skolotāju prakses un dalīties savā pieredzē, jautāt un atbildēt uz jautājumiem, iesaistīties diskusijā. Priecina tas, ka nodarbības skolotāji apmeklēja ļoti aktīvi.

      Katras tikšanās videokonference bija veltīta konkrētiem tematiem:

9.04.2020. Mācību stundu sasniedzamais rezultāts. Atgriezeniskā saite mācību stundā un refleksija.

Kā formulēt SR, organizēt attīstošo AS, kā savas zināšanas izmantot šodienas mācību situācijā?  Ļoti konkrēti tika runāts par sasniedzamo rezultātu, snieguma kritērijiem un atbilstošo atgriezenisko saiti , balstoties uz valodas stundām. 

23.04.2020. Skolēnu snieguma kritēriji, snieguma līmeņa apraksts (SLA). Ko nozīmē domāt par savu mācīšanos?

Skolotajiem, pēc pieprasījuma, bija iespēja izskatīt šos jautājumus balstoties uz literatūras stundām.

30.04.2020. Mācību process, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšana attālinātas mācīšanas procesa gadījumā.  Skolotāji iepazinās ar dažādām atgādnēm, refleksijas paņēmieniem, lai palīdzētu skolēniem mācīties plānot savu darbu un novērtēt procesu un tā rezultātus.

     Tepat skolotāji iepazinās ar 12 laba pedagoga kritērijiem, pēc mūsdienīgu cilvēku uzskatiem.

     Un viens no tiem skan šādi: “Labs skolotājs ir neizdedzis skolotājs!» Tādas pozitīvas tikšanās  ir viena no iespējam būt komandā, nepazaudēt saikni ar kolēģiem un skolas atmosfēru, atbrīvoties no ikdienas rutīnas.

2020-05-06

Нет описания фото.


Godājamie vecāki un skolēni!

Vēlamies iepazīstināt ar jaunāko informāciju

par mācību darba norisi ārkārtējā situācijā:

   9. klašu skolēniem:

  • mācību gads noslēdzas 29.05.2020., pašlaik turpinās ikdienas mācību darbs, noslēguma vērtējumi tiks izlikti līdz 26.05.2020.;
  • valsts pārbaudes darbi ir atcelti;
  • CE eksāmena kārtošana valsts valodā ir ģimenes izvēle ( ja skolēns vēlas noskaidrot savu zināšanu un prasmju līmeni, kā arī, ja skolēns plāno pēc pamatizglītības iegūšanas uzsākt darba gaitas vai arī nepieciešams citu iemeslu dēļ);
  • līdz 11.05.2020. (ieskaitot) vecākiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu skolas vadībai par nevēlēšanos / vēlēšanos kārtot CE eksāmenu valsts valodā un iesniegt skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta;
  • CE valsts valodas rakstu daļa notiks 10.06.2020., mutvārdu daļa 10.06.2020. vai 11.06.2020.

      12. klašu skolēniem:

  • noslēguma vērtējumi jāizliek līdz 15.05.2020.;
  • obligāti jākārto 3 eksāmeni : svešvalodā , latviešu val., matemātikā;
  •  angļu valoda rakstu daļa - 02.06.2020.;

                       mutvārdu daļa 02.06.,03.06.vai 04.06.2020.;

vācu valoda rakstu daļa, mutvārdu dala – 03.06.2020.;

latviešu valoda – 09.06.2020.;

matemātika - 12.06.2020.

  • ceturtais eksāmens ir izvēles, par kura kārtošanu/nekārtošanu jāuzraksta skolas vadībai iesniegums līdz 08.05.2020. un jāiesniedz skolas kancelejā, ja nav elektroniskā paraksta.
  • mācību gads 12. klašu skolēniem ilgs līdz 07.07.2020.

 

Sekosim jaunākajai informācijai par eksāmenu norises gaitu!

Informēsim Jūs savlaicīgi skolas e-klasē un skolas mājas lapā.

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

2020-05-04

На изображении может находиться: цветок        4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena!
   Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules — mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un sargātā Latvija tagad un visos laikos.

/Kārlis Ulmanis/

  Baudiet brīvdienas visskaistākajā pasaules vietā - mājās, kopā ar ģimeni!

2020-05-02

2020-04-30

Godājamie skolotāji, skolēni un vecāki!

Šodien, t.i. 30.aprīlī,  notika izglītības ministres I.Šuplinskas un VISC vadītāja J.Catlaka preses konference par eksāmenu plānoto norisi 9. klašu skolēniem un 12. klašu skolēniem.

Izstrādātais variants tiks piedāvāts apstiprināšanai MK.

Saite uz konferenci https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/167507551278197/

Ventspils 2. vidusskolas vadība


2020-04-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā : 641
page : previous_img  22 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.