Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  17 / 107  next_img

2020-08-28

                                              Godājamie vecāki!

Aktuāla informācija par mācību darba organizāciju no 01.09.2020.

Ar izstrādāto kārtību “Kārtība mācību procesa organizācijai un piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils 2. vidusskolā” varēs iepazīties skolas mājas lapā  28.09.2020.   ŠeitJāzina:

 1. Ventspils 2. vidusskola realizē mācību procesa A modeli- no 1. klases – 6. klasei mācības notiek klātienē, no 7.  klases – 12. klasei 20% no mācību laika var  notikt attālināti.
 2. Stundas sākas plkst.8.30.
 3. Viena klase, grupa tiek uzskatīta par noslēgtu kopu.
 4. Sākumskolas skolēnus vecāki pavada līdz garderobes durvīm vai skolas centrālās ieejas durvīm (ja tas ir nepieciešams), skolēns patstāvīgi dodas uz mācību telpu.
 5. 1. klases skolēnus vecāki pavada līdz 2. stāva gaiteņa ieejai tikai pirmo nedēļu.
 6. Pa skolas centrālo ieeju ienāk tie skolēni, kuriem  garderobi nav nepieciešams izmantot un pa skolas ziemeļu puses kāpnēm dodas uz mācību telpu.
 7. Visi pārējie skolēni, nedrūzmējoties un ievērojot  distancēšanās prasības, izmanto ieeju uz skolas garderobi.
 8. Starpbrīži starp stundām ir līdz 15 minūtēm.
 9. Mācības tiek organizētas notiek vienā mācību telpā, izņemot fiziku, ķīmiju, bioloģiju, informātiku, valodas ( ja klase dalās grupās), sports, dizains un tehnoloģijas, vizuālā  māksla, mūzika, kā arī nepieciešamības gadījumā, ja ir apgrūtinājums ar mācību kabinetiem.
 10. Pāriešana no viena uz citu kabinetu notiek ievērojot drošības  noteikumus.
 11. Skolā tiks nodrošināta ēdināšana pēc atsevišķa grafika.
 12. No 1. klases – 4. klasei tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
 13. No 5. klases – 12. klasei – talonu izmantošana, kurus skolēni iegādājas līdz plkst.9.00; šīm klasēm būs pieejams divu veidu kompleksais pusdienu piedāvājums, lai maksimāli samazinātu drūzmēšanos skolas ēdnīcā.
 14. Skolēns var izmantot līdzi paņemtās pusdienas no mājām.
 15. Pēc stundām vecāki bērnus sagaida (ja ir nepieciešams) pie skolas ieejas.
 16. Vecākiem līdz plkst.9.00 ir jāinformē klases audzinātājs, ja bērns ir saslimis  vai citu iemeslu dēļ nav ieradies skolā.

 

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

Vasarā ansamblis " Jurjev denj" viesojās Latgalē.

2020-08-25

Vasarā ansamblis " Jurjev denj" viesojās Latgalē.

       No 24. jūlija līdz 25. jūlijam  Dagdā un tās apkārtnē notika svētku  pasākums  "Annas Dagdā", kurš tika veltīts visām Annām. Ansambļa "Jurjev denj" dalībnieces piedalījās svētkos, uzstājās koncertos gan Dagdā , gan Viļānos, iepazinās un sadraudzējās ar Dagdas  deju kolektīva jauniešiem, organizēja tradicionālo jauniešu burziņu. Meitenes bija arī Andrupenes etnogrāfiskajā  muzejā, apskatīja savādo ikdienas priekšmetu istabu Svarincos, uzzināja, kā strādā podnieki un pat pamēģināja pašas uztaisīt kaut ko no māla. Jaundomes muižā noklausījās lekciju par Latgales upju un ezeru iemītniekiem un pastaigājās pa dabas taku. Ansambļa meitenes ne tikai atpūtās un jauki pavadīja laiku, bet arī devās folkloras un etnogrāfijas ekspedīcijā pie vietējās iedzīvotājas Varvaras Dorofejevas. Tur  uzzināja par tradicionālajiem krievu tautības iedzīvotāju darbiem un amatiem Latgalē 20.gs. vidū. 

2020-08-20

“Apskaužamā mērķtiecība”

       Šādā nominācijā tika apbalvota mūsu skolas skolotāju komanda sporta un veselības dienā “Sveiks un vesels!”, kuras organizēja Ventspils 3. vidusskolas kolektīvs 26. augustā. Visus iedvesmoja jautrās stafetes, kur izdoma sita augstu vilni, taču īpaši aizraujoši bija spēlēt volejbolu ar segām. Sporta spēļu dalībnieki apmeklēja vēl meistarklases pie aerobikas treneres, trenažieru zālē… Laiks aizritēja nemanot. Sporta un veselības dienu noslēdza komandu  apbalvošana un fantastisks koncerts.

      No sirds izbaudījām kopā būšanas svētkus pirms jaunā mācību gada. Paldies mūsu komandai par dalību sporta spēlēs!

2020-08-20

Gada skolēns 2020

    18. augustā Livonijas ordeņa pilī tika sveikti labākie vidusskolu absolventi, par augstiem sasniegumiem mācību darbā , vidējās izglītības atestātā iegūstot vērtējumus 8, 9, 10  balles un katrā nocentralizētajiem eksāmeniem saņemot vērtējumu, kas nav zemāks par 75%pasniedzot  Pedagoģiskā fonda apliecības un Pateicības rakstus.

   Pasākuma ietvaros tika godināts mūsu skolas skolēns Daniels Jansons, kurš kopā ar Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu Konstantīnu Gļaņenko izveidoja SMU “LYL” un nacionālajā mērogā ieguva 2.vietu konkursa “Jauno uzņēmēju dienas 2020” finālā. Tāpat pateicību saņēma pedagogs – mācību uzņēmuma konsultants Oļegs Mihailovs, kurš arī tika atzīts par uzņēmējdarbības  “Gada skolotāju 2020” republikā.

    Apbalvojumu par darba ieguldījumu skolas sasniegumos saņēma  mūsu skolas direktore Ināra Keiša, jo viņas vadībā skola Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem skolēniem ieguva 6. vietu mazo skolu konkurencē.

     Paldies visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu!

2020-08-14

2020-08-14

Kopā : 641
page : previous_img  17 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.