Galvenā

Kopā : 641
page : previous_img  104 / 107  next_img

Starptautiskā angļu valodas olimpiāde

2014-11-21

14.novembrī 2014.gadā pagāja Starptautiskā angļu valodas olimpiāde.Olimpiādes organizators ir Rīgas privātā ģimnāzija „Maksima”. Šo pasākumu Latvijā atbalstīja International House Riga „Satva”.

Sveicam Starptautiskās atklātas angļu valodas olimpiādes laureātus!

                  

Laura Pāvulāne

9.a kl. – 3.vieta

Valērija Višņauskaite

8.b kl. – 3. vieta

            

Skolotāji Tatjana Biktaševa un Irina Gaponenko.

18.novembris - Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena

2014-11-17

“Muzicējam kopā”

2014-11-14

  Ventspils Mūzikas vidusskola, sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domes Izglītības pārvaldi un Ventspils Mākslas skolu rīko bērnu un jauniešu festivālu-konkursu “Muzicējam kopā”. Šis pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai. Festivāls veicina bērnu un jauniešu patriotisma jūtas, interesi par mūziku, audzina Dzimtenes mīlestību, lepnumu par savu piederību valstij.

    Pasākums notiek jau 8. reizi, un no paša sākuma ir iesaistīts mūsu skolas koris «Raduga». Koris bieži kļuva par konkursa uzvarētāju .

      Šajā gada festivāla koncerti-konkursi notika no 10.–14.novembri.

  Noslēguma koncerts 14.novembrī plkst. 17.00 Ventspils Jaunrades namā.

Vēstures dienas

2014-11-06

11.-14. novembrī mūsu skolā notiks „Vēstures dienas”.

Visi pasākumi tiek veltīti Latvijas neatkarības pasludināšanas dienai.

Aicinām visus aktīvi piedalīties pasākumos!

Pasākumu plans.

Rudens svētki

2014-10-23
                         

          23.oktobrī pirmskolas skolēni kopā ar vecākiem pār kalniņu pavadīja vasariņu un ar dziesmām, rotaļām un dejām sumināja rudentiņu ”Rudens svētkos”. Koncerta dalībnieki bija tērpti dažādu dārzeņu maskās. Pasākuma noslēgumā atzinības saņēma bērni un viņu čaklie palīgi, kuri piedalījās rudens ziedu un dārzeņu darinājumu izstādēs.  Rudens svētkus kopā ar bērniem svinēja arī  teātra grupa.                                                  

 

Vecāku diena Ventspils 2.vidusskolā

2014-10-23

        Vecāku diena Ventspils 2.vidusskolā jau uzskatāma par tradīciju. Šajā dienā Jūs varat tikties ar skolas vadību, ar sava bērna klases audzinātāju un  individuālajās pārrunās ar priekšmetu skolotājiem.

         Šogad vecāku diena notika ceturtdien, 23. oktobrī
no plkst. 17.30 līdz 19.00 skolā.

Uz tikšanos vecāku dienā!

Kopā : 641
page : previous_img  104 / 107  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.