Skolas pašpārvalde

2019./2020.m.g.


2018./2019.m.g.

 Jaunajā mācību gadā skolā ievēlēts jauns parlaments "Divas vienā"

2017./2018.m.g.

Skolēnu pašpārvaldes "Молодёжка" darba plāns 2017./2018.m.g.

 


Prezidente

Polina Medvedeva

 


Prezidenta vietniece

Alina Smislova

Sekretāres


Nikole Bobricka

 


Kira Kuropatkina

 

Sporta kultorģi


Daniels Fedorovs

 


Dana Lurina

 


Vasilijs Mordotenko

 

Mākslas kultorģi  


Ekaterina Gricaka

 


VK grupa

Marija Danileviča

 

Mācību kultorģi  


Adrians Grikmanis

 


Edvards Bažbauers

 

 

Radio

 

Julija Grišajeva 

 

 

 

Vladislavs Filipovs     


Cienījamie vecāki un skolēni!

Jaunajām izglītības programmām

2020./2021. m. gadam 10. klasēs

Matemātika, inženierzinātnes vai uzņēmējdarbība

Humanitārās zinātnes un tehnoloģijas