Vecākiem


Ģimenes motivācija karjeras izglītībā, kuru atbalsta skolas kolektīva rīcība.

  • Vecāku vēlme izprast jauno un nezināmo, kas saistīts ar karjeras izglītību un izvēli.
  • Vecāku tieksme pašrealizēties un pašaktualizēties, iesaistoties dažādās ar karjeras izglītību saistītās aktivitātēs.
  • Vecāku vēlme stiprināt saikni ar savu bērnu, izmantojot skolas un ģimenes sadarbību, iesaistoties ar skolas dzīvi saistītos procesos.
  • Nepieciešamība sadarboties ar skolotājiem, atbalstot viņu profesionālo pedagoga kompetenci.
  • Vēlme kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku ar savu bērnu, savas intereses piedāvāt sadarbībā ar dažādām karjeras izglītības aktualitātēm.

Grāmata "Mans bērns izvēlas karjeru"

 Euroguidance programmas ietvaros VIAA  izdeva grāmatu „Mans bērns izvēlas karjeru". Grāmata palīdz vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmatas I daļa „Kas vecākiem jāzina par karjeru" ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

II daļā „Vecāki - bērnu padomdevēji" autori analizē vecāku un bērnu sadarbības modeļus. Šī grāmatas daļa vairāk ir domāta pusaudžu vecākiem, jo tajā analizētās problēmas ir sevišķi aktuālas pusaudžu vecumā.

„Mans bērns izvēlas karjeru" ir 2008. gadā izdotās grāmatas „My Child is Choosing a Career" tulkojums. Grāmata ir Eiropas Savienības Leonardo da Vinci izglītības programmas projekta rezultāts, kas tapis, sadarbojoties Polijas, Lietuvas, Spānijas, Rumānijas, Austrijas un Kipras partnerinstitūcijām.

Elektroniskā versija pieejama: http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.