CV

Veido  prasmes  atlasīt, apkopot  un  pieteikt  nepieciešamo  informāciju  darba  tirgū!

To  veic, uzrakstot  Curriculum  Vitae  jeb  CV (burtiski no latīņu valodas –„dzīves skrējiens”).

CV  iekļautajai  informācijai  jābūt  koncentrētai, viegli  uztveramai, sadalītai  pa punktiem.

Ievēro!

CV nav piezīmju dokuments, tāpēc to raksta datorrakstā;

  • CV nav obligāti jānorāda ģimenes stāvoklis, reliģiskā piederība;
  • Mācību un darba vietas jānosauc atpakaļejošā secībā;
  • CV jāiekļauj tikai būtiskākā informācija. Jāietilpina uz vienas lappuses;
  • Nedrīkst melot.

 CV veidi:

  •  Hronoloģiskais CV;
  • Funkcionālais CV;
  • Kombinētais CV;
  • Uz konkrētu mērķi virzītais CV;
  • Radošais jeb kreatīvais, alternatīvais CV;
  • “Europass” CV;

 Ja tu esi skolēns, tev vispiemērotākais būs hronoloģiskais CV ar hronoloģiskā secībā uzrādītiem datiem. To parasti izvēlas rakstīt cilvēki bez pieredzes darbā  vai ar mazu darba pieredzi. Visi sasniegumi tiek uzrādīti hronoloģiskā secībā - ko tu esi darījis, kā attīstījies, kāda ir tava pieredze attiecīgajā jomā.

 CV vēlams pievienot motivācijas vēstuli.

Motivācijas vēstule ir pamatojums, kāpēc darba meklētājs pretendē uz konkrēto darba vietu un kādā veidā var būt derīgs darba devējam. Pretendentam ir jāpamato, kāpēc viņš grib strādāt tieši šajā uzņēmumā.

CV rakstīšanas iemaņas tu apgūsi, latviešu, krievu un angļu valodas stundās.

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.