Karjera

Sveicināti!

        Mani sauc Ligita Vaļuka.

        2016.-2017. mācību gadā uzsāku  2. vidusskolas karjeras izglītības koordinatores darbu.

      Mans uzdevums ir savākt visu skolas karjeras izglītības darbu kopīgā sistēmā un palīdzēt plānot un organizēt karjeras izglītības kopumu, kurā iekļaujas skolas vadība, klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, psihologs, bibliotēkas darbinieki, medicīnas darbinieki, audzēkņu vecāki, atbalsta personāls.

       Kas ir karjeras izglītība?  Daudziem  šis nosaukums šķiet jauns. Citiem tas šķiet kā atsevišķs mācību priekšmets. Sniedzu Jums informāciju, lai novērstu neizpratni.

     Izglītības sektorā karjeras izglītība ir plānots pasākumu kopums, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajam apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā.

     Karjeras izglītība skolā ir saistīta ar  visām tematiskajām jomām un mācību priekšmetiem, tā harmoniski iekļaujas pamatizglītības standartā definētajās tematiskajās jomās:

  • cilvēks un sabiedrība
  • valodas
  • tehnoloģija un zinātņu pamati
  • māksla

    Karjeras izglītības tēmas ir  apgūstamas audzināšanas stundās , integrēti mācību priekšmetos, kur programmas ietvaros iekļautas zināšanas un prasmes, kas tieši vai netieši saistās ar karjeras izvēli. Skolotāji izvēlas metodes, atbilstoši savai profesionālajai meistarībai.

     Karjeras izglītība  ietver:

  • darba pasaules iepazīšanu,
  • sevis izzināšanu,
  • karjeras plānošanu,
  • lēmumu pieņemšanu.

    Skolēniem jāiemācās darboties atbilstoši savām prasmēm, iemaņām un pieredzei - atbilstoši reālās dzīves prasībām.

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte

6.04.2021.-9.04.2021.

12.04.2021.-16.04.2021.