Galvenā

Kopā : 651
page : previous_img  1 / 109  next_img

2021-05-08

2021-05-08

      Šonedēļ skolā svinējām Latvijas Тeatkarības atjaunošanas dienu. Domājot par savu valsti un to nozīmi viņu dzīvē – mazākie skolēni zīmēja un veidoja projektus par savu dzimteni, lielākie rakstīja vēstules Latvijai, sveica svētkos ar sirsnīgiem novēlējumiem, daži pat atklāja sevī dzejas rakstīšanas talantu.

      Šogad diemžēl nevarējām satikties pie balta galdauta, taču ceram, ka jūsu ģimenēs svētki noritēja tikpat sirsnīgi un mīļi! Vēlamies nodot savu sirds siltumu Latvijai ar šiem jaukajiem skolēnu darbiem. Saules mūžu Latvijai!

“Gada balva izglītībā 2020”

2021-05-07

“Gada balva izglītībā 2020”

       28.aprīlī jau otro gadu tika godināti pilsētas labākie pedagogi konkursā “Gada balva izglītībā 2020”. Ventspils 2. vidusskolas kolektīvs izvirzīja  trīs skolotājus  divās nominācijās: “Gada skolotājs – atbalsta sniedzējs” – Allu Kitajevu- direktores vietnieci metodiskajā darbā un Ligitu Vaļuku – karjeras darba koordinatori, “Pateicība par mūža ieguldījumu” – Valentīnu Juščenko direktores vietnieci izglītības jomā un matemātikas skolotāju.

      “Gada skolotāja” balva tika piešķirta matemātikas skolotājai un direktores vietniecei izglītības jomā Valentīnai Juščenko. Skolotājai Ventspils 2. vidusskolā jau rit 41 darba gads. Skola ir bijusi vienīgā darba vieta pēc Daugavpils Pedagoģiskā institūta beigšanas, kuru absolvēja 1979. gadā. Valentīna Juščenko ir bijusi klases  audzinātāja trīs klasēm. Ventspils 2. vidusskolas kolēģi zina, ka skolotāja Valentīna Juščenko matemātiku izprast prot iemācīt katram skolēnam. Par skolotājas darba profesionalitāti liecina mācību rezultāti, kur  vidējā balle 9. klasēs bija 7,0 balles, bet  12.klases CE rezultāts 54% ( valstī 53%).

     Gaisma skolotājas darba kabinetā parasti iedegas pirmajai visā skolā, jo skolotājas darba pienākumos ir arī stundu saraksts, izmaiņas tajā. Darbs prasa milzīgu atbildību un precizitāti, jo skolā tiek īstenotas 7 izglītības programmas.

     Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane bija ieradusies skolā, lai  teiktu pateicības vārdus par ieguldīto darbu arī Allai Kitajevai un Ligitai Vaļukai.

      Paldies mūsu kolēģiem par ikdienas skolotāja darbu! Paldies par sirds degsmi! Paldies par atsaucību, radošumu un aizrautību!

2021-05-07

Par mācību darbu no 05.05.2021.

Pamatojoties uz Ventspils  pilsētas Izglītības pārvaldes 05.05.2021. rīkojumu Nr.134 “Par mācību procesa organizēšanu Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, ir pieņemts lēmums, ka :

  1. 5. klašu – 11. klašu skolēni mācās attālināti līdz mācību gada beigām;
  2. 12. klases skolēni mācās attālināti 14.05.2021.;
  3. 1. klašu - 4. klašu skolēni mācās attālināti līdz 12.05.2021., kurš tiek pagarināts vai pārtraukts, pamatojoties uz SPKC informāciju par 14 dienu  komulatīvo Covid-19 gadījumu skaitu uz 100000 iedzīvotāju pilsētās un novados;
  4. Klātienē notiek tikai individuālās konsultācijas ( viens pret vienu);
  5. Interešu izglītības nodarbības notiek tikai attālināti

 

Ventspils 2. vidusskolas vadība

PASĀKUMA “DIENA AR GRĀMATU” REZULTĀTI

2021-05-07

2021-05-05

Lepojamies!

Turpina priecēt mūsu skolēnu sasniegumi republikas radošo darbu konkursos!

Andreja Jefremova eseju konkursā:

 Dmitrijam Ivanovam (9.a klase) – 3. vieta

Vitālijam Soldatenko ( 6.b klase) – atzinība

Sirsnīgi pateicības vārdi krievu valodas un literatūras skolotājai Svetlanai Kuranovai

par skolnieku sagatavošanu konkursam!

Konkursu organizēja Rietumu bankas Labdarības fonds – “Nākotnes Atbalsta fonds, Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācija, laikraksts “Segodņa”, “Segodņa Nedeļa”, žurnāls “Ļubļu”, potāls bb.lv.2

Konkursā piedalījās Latvijas skolu 5. klašu - 12. klašu skolēni.

Ar skolēnu darbiem var iepazīties portālā bb.lv

Kopā : 651
page : previous_img  1 / 109  next_img
Powered by CMSimpleRealBlog

 

Zvanu saraksts 

0.st. 7.45. - 8.25.

1.st. 8.30. - 9.10.

2.st. 9.20. - 10.00.

3.st. 10.10. - 10.50.

4.st. 11.05. -  11.45.

5.st. 12.15. - 12.55.

6.st. 13.10. – 13.50.

7.st. 14.00. - 14.40.

8.st. 14.50. – 15.30.

9.st. 15.35.  - 16.15.


SIA Neptuns rekviziti 

 

Ēdienkarte